Hva gjør en varefremmer?

Varefremmer eller salgskonsulent. En salgskonsulent har litt flere oppgaver som feks ordreforslag, mersalg av varene, prøve å få til større bedre plassering av sin varegruppe osv. Varefremmer plasserer stort sett bare varene i hyllene.

Hva er timelønn for vaktmester?

Vaktmester med arbeidslederfunksjon eller maskinteknisk utdannelse: Begynnerlønn 0 år kr 186,48 pr. time/kr 30.303 pr. måned 1 år kr 191,79 pr.

Hvor mye tjener en produktsjef?

Lønnsnivået kan variere mye på bakgrunn av utdanning, ansiennitet, kompetanse og størrelse på bedriften. Normalt sett kan man regne med en årslønn på 350.000 og oppover.

Hva gjør en varefremmer? – Related Questions

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener en daglig leder?

Hvor mye mer tjener daglig leder?
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 52 660 53 040
2111 Fysikere og astronomer 65 750 71 010
2112 Meteorologer 55 550 :

Hvor mye tjener en økonomisjef?

Lønnsbetingelser: Stillingen har tittel enhetsleder og lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211) i lønnsspennet kr 720 000 –870 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes.

Hvor mye tjener en bank sjef?

Som visesentralbanksjef hadde Wolden Bache en årslønn på 2.120.667 kroner i 2021.

Hva trenger man for å bli økonomisjef?

For å bli økonomisjef kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi og ledelse. Økonomisjefer jobber i privat næringsliv, organisasjoner eller i offentlig sektor. Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvor mye tjener en regnskapsfører?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på ca kr 691 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske regnskapsførere. Lønnen for den enkelte regnskapsfører vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Hvordan lykkes som CFO?

10 tips til ferske CFO-er
 1. Bygg ditt team. Ingen lykkes helt på egen hånd.
 2. Vær nysgjerrig!
 3. Invester i egen vekst.
 4. Lær hvordan du kan påvirke.
 5. Vær en venn med karakterstyrke.
 6. Utnytt din faglige ekspertise.
 7. Vær venn med ny teknologi.
 8. Hold kontakten med nyttige hjelpere også utenfor egen organisasjon.

Hva betyr tittelen CFO?

CFO er en forkortelse på engelsk for stillingstittelen chief financial officer. Begrepet blir ofte ofte oversatt til økonomisjef eller finansdirektør på norsk.

Hva står CFO for?

Chief Financial officer (CFO), økonomisjef eller finansdirektør, er personen ansvarlig for å administrere det finansielle og økonomien i et selskap.

Hva gjør en økonomi sjef?

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.

Hva skal til for å bli daglig leder?

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner. Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse.

Hva skal til for å bli siviløkonom?

Siviløkonom er en beskyttet tittel . For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå.

Hva skal til for å bli aksjemegler?

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

Hvilket yrke tjener man mest penger på?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Leave a Comment