Hva gjør en telekommunikasjonsmontør?

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett.

Hvor mye tjener en IKT lærling?

ITlærling lønn. Lærlingen lønnes som fagarbeider, med en årslønn pr august 2019 på kr 363 700, fordelt over to år. En normal lærlingperiode består av 50 % opplæring og 50 % verdiskaping, altså jobbing.

Hva er en telemontør?

Service- og telemontører produserer, reparerer og justerer elektronisk utstyr som f.

Hva gjør en telekommunikasjonsmontør? – Related Questions

Hva tjener en telekommunikasjonsmontør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Som fullverdig montør med fagbrev kan man forvente en årlig lønn på mellom 450 000 og 600 000. Om man er ute på reiseoppdrag eller jobber en del overtid, kan man ofte tjene mer.

Hvor mye tjener en elektriker?

Hvor mye tjener en elektriker? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hvor mye tjener en signalmontør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Det varierer veldig, men grunnlønnen er som regel mellom 500 000–600 000 kroner i året før tillegg.

Hva gjør en energimontør?

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet. En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi, fra den blir produsert til den når fram til forbrukerne. Energien som produseres transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet.

Hva skal til for å bli heismontør?

Utdanningskravet for å bli heismontør er to år på yrkesfag og to og et halvt år i en heisbedrift. Heismontørfaget bygger på Vg1 Elektrofag og Vg2 Elenergi som tilbys ved rundt 130 videregående skoler i Norge. Etter to år på videregående skole, søker du læreplass i en heisbedrift som er godkjent som opplæringsbedrift.

Hvor mye tjener man på å være heismontør?

Heismontørene har vel i dag en årslønn fra 500–750 000 kroner.

Hva tjener en heismontør lærling?

Det kreves to år med yrkesfaglig utdanning på videregående skole, og 2,5 år som lærling i bedrift for å bli heismontør, og de tjener i snitt rundt 600 000 kr per år.

Hva slags jobb tjener man mest på?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva er en god lønn?

Tabell 2. Månedslønn. Gjennomsnitt, median, nedre og øvre kvartil for valgte yrker. Kroner
Gjennomsnitt Nedre kvartil
2341 Grunnskolelærere 48 700 45 260
2611 Jurister og advokater 73 850 53 010
4110 Kontormedarbeidere 42 540 36 510
5223 Butikkmedarbeidere 35 000 29 240

1 more row

Hvor mange tjener over 750 000?

Hvor mange tjener over 750 000? 5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.1 day ago

Hvor mye tjener en lærling i måneden?

«Andre pleiemedarbeidere» har dermed den høyeste medianlønna i måneden blant lærlingene. Median månedslønn for alle lærlinger i landet var på 21.110 kroner i 2021, ifølge SSB. Lærlinger med yrket melke- og husdyrprodusenter tjener omkring 10.000 kroner mindre i måneden enn alle lærlinger sett under ett.

Hvor mange tjener over 3 millioner i Norge?

De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter. Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Hvor rik er Norges rikeste?

Norges 10 rikeste
Navn Formue (i mrd. kr.)
1 John Fredriksen (78) 124
2 Odd Reitan (71) 64
3 Ole Andreas Halvorsen (61) 62,5
4 Johan Johannson (55) 61,5

Hvor bor de rikeste i Norge?

Kommunene Oslo, Asker og Bærum dominerer listen. Godt over halvparten av Norges 500 rikeste holder til i disse tre nærliggende kommunene langs Oslofjorden. 212 av Norges rikeste bor i Oslo, 39 bor i Bærum og 22 bor i Asker. I Bergen har 29 av Norges rikeste bostedsadresse, deriblant Investor Trond Mohn.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er normal lønn for en 15 åring?

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift
Alder Timesats 01.01. – 31.03.2021 Alder
16 år 123 kroner 16 år
15 år 107 kroner 15 år
14 år 94 kroner 14 år
13 år 84 kroner 13 år

1 more row

Leave a Comment