Hva gjør en kontormedarbeider?

Hvor mye tjener en kontorleder?

Lønn: Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse 1054 kontorsjef med årslønn fra kr 704.900 – 860.300 tilsvarende lønnstrinn 75 -82 per 1. mai 2019, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvor mye tjener man som sekretær?

Lønn for helsesekretær på legekontorer
Ansiennitet/erfaring 0 – 1 år 16 år og over
Årslønn 363 700 30 446 000

1 more row

Hvor kan man jobbe som kontormedarbeider?

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Hva gjør en kontormedarbeider? – Related Questions

Hvor mange jobber på kontor?

Om lag 900 000 personer jobber på kontor nesten hele arbeidstiden. Kontorarbeid er vanlig i mange næringer. Det er spesielt utbredt innen faglig/vitenskapelig/teknisk virksomhet, offentlig administrasjon/trygd og informasjon/kommunikasjon.

Hva tjener man som butikkmedarbeider?

Hva tjener en butikkmedarbeider i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for en butikkmedarbeider på ca kr 380 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle butikkmedarbeidere i Norge.

Hva kan jeg jobbe med uten utdannelse?

Her er noen eksempler: Konduktør, kabinbesetning (fly), trikkefører, gravferdskonsulent, barnehageassistent, vekter, butikkmedarbeider, fengselsbetjent.

Hva er kontorarbeid?

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider: besvare epost og telefoner.

Hvordan kan jeg bli konduktør?

For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen.

Hvor kan man jobbe som helsesekretær?

Helsesekretærer kan jobbe på sykehus, legekontor, helsesentre, helsestasjoner, innen eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre deler av helsevesenet.

Hvor mye tjener en legesekretær?

mai 2021 er på ansiennitetsnivå for 6 år og har laveste garanterte årslønn (378.900), og krysser ansiennitetsnivået til 8 år, så får man en ytterligere lønnsøkning på kroner 11.400 ved opprykk til 8 års ansiennitet (378.900 + 11.400 = 390.300).

Hvor mye tjener en helsesekretær i måneden?

Hvor mye tjener en helsesekretær i måneden?
Ansiennitet/erfaring 0 – 1 år 10 – 15 år
Årslønn 363 700 30 434 100

Kan man jobbe som helsesekretær uten utdanning?

En utfordring er å nå ut til alle som tenker på denne karriereveien om at det er mange spennende oppgaver på et sykehus som skal utføres. Folk uten utdanning som autorisert helsesekretær går rett inn i samme lønnsramme som de som har autorisasjon.

Hvordan bli helsesekretær i voksen alder?

Det er Fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring for denne gruppen. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen. Cefalon AS vil kunne bistå med alle praktiske kurs som må til for å kunne ta endelig eksamen som helsesekretær som voksen.

Er det lett å få jobb som tannhelsesekretær?

De som spesialiserer seg til tannhelsesekretær det siste året på videregående har det ofte som andre eller tredjevalg. Etter tre år bygger de videre på utdannelsen, og det er svært av dem som faktisk går ut i jobb som tannhelsesekretærer.

Hvor mange helsesekretærer per lege?

Legeforeningen anslår at det på fastlegekontorene er ansatt rundt 0,8 personer (helsesekretærer) per lege. I sykehus er det rundt 8,2 ansatt per lege (14). Helsefokuset i befolkningen gjør at folk oppsøker lege for mindre.

Hvem går mest til legen?

Kvinner går generelt mer til fastlegen enn menn og særlig når de er mellom 16 og 49 år. Da har de nesten dobbelt så mange konsultasjoner som menn.

Har helsesekretær fagbrev?

Hva må til for å få autorisasjon:

Helsesekretærfaget er et autorisasjonsfag, og du tar både teori og praksis hos oss. For å kunne søke autorisasjon som helsesekretær må du ha vitnemål.

Hvor mange har ikke fastlege i Norge?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere i dag mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Kan fastlegen si opp pasienter?

Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det. – Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen.

Leave a Comment