Hva gjør en finansanalytiker?

En finansanalytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette. Som finansanalytiker jobber du med analyse og rådgivning i finansmarkedet. Dette innebærer innhenting av finans- og investeringsinformasjon om firmaer og bedrifter.

Hvor mye tjener finans?

474.720 kroner var gjennomsnittslønna til en kundebehandler i bank i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Medarbeidere i kategorien finans og forsikring tjente i gjennomsnitt 563.400 kroner. SSB-tallene viser bare lønn og bonus, ikke frynsegoder og pensjonssparing.

Hvor mye tjener en business analytiker?

– En årslønn ligger mellom 400.000–600.000 kroner i startlønn, avhengig av flere faktorer som for eksempel om man har bachelor eller mastergrad .

Hva gjør en finansanalytiker? – Related Questions

Hva er en normal lønn?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvilken utdanning gir best lønn?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva er en Business Analyst?

Business analytics gir bedrifter informasjonen de trenger for å ta riktige avgjørelser og legge strategiene som er nødvendige for å overleve i markeder med tøff konkurranse. Big Data er overalt, og analyse har blitt en obligatorisk del av strategien til de fleste selskaper.

Hvor mye tjener en aksjemegler?

Hvor mye tjener en aksjemegler i året? Normal startlønn er på 500.000 kroner i året, mens gjennomsnittlig årslønn ligger på rundt 820.000 kroner i året. I tillegg til dette har børsmeglere gode bonusordninger.

Hvor mye tjener en data analytiker?

Gjennomsnittlig lønn for en dataanalytiker er kr 514,108.18 per år.

Hvordan tjener aksjemeglere penger?

Som aksjemegler er du ansatt der, og handler aksjer på vegne av meglerhusets kunder. Når en kunde kjøper aksjer vil det si at de kjøper en andel av et selskap. Kunden kan tjene penger på dette ved at selskapet gjør det bra. Da vil verdien av aksjene stige, og de kan selge aksjene for mer enn det de har kjøpt dem for.

Hvor mye tjener en økonomisjef?

– Det avhenger av utdanning og ansvar i jobben. Jobber du i et lite selskap med mindre ansvar og risiko vil lønna ligge på 600.000 kroner og oppover. Lønna stiger med ansvaret i stillingen og kompleksiteten i selskapet. Det er ikke uvanlig med lønn over en million kroner i større selskaper.

Hvor mye tjener en økonomirådgiver?

Medianlønnen for finansielle rådgiver og investeringsrådgivere er ca. 719.000,- i året, mens for kundebehandler lån eller kreditt er medianlønnen ca. 590.000,- i året.

Hva er snitt for å bli aksjemegler?

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet. Snitt er aldri bestemt på forhånd.

Hvilken utdanning krever høyest snitt?

Medisinstudiet på Universitetet i Oslo er igjen studiet i Norge med høyest opptakskrav. Med et snitt på 69,8 i ordinær kvote, og 62.4 på førstegangskvota, er det trangt om plassen.

Hva kan man bli med bachelor i finans?

Karrieremuligheter
  • Finansforetak. Du kan jobbe for investeringsfond som Oljefondet, eller ha andre roller i finansforetak, hvor du jobber med å balansere avkastning og risiko.
  • Finansrådgivning. Rådgi bedrifter og privatpersoner om hvor de bør plassere pengene sine.
  • Analyse.
  • Bank.
  • Konsulent.
  • Offentlig sektor.

Hvor mye tjener man som investor?

– Det er vanlig med en begynnerlønn på rundt 500.000 kr i året, og man kan motta bonus dersom man lykkes.

Hvor mange tjener mer enn 1 million?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hva er verdien på en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver av aksjene i selskapet skal ha samme verdi. Det er et visst totalt antall aksjer i et aksjeselskap, hvor hver enkelt aksje har samme verdi. Denne verdien kalles pålydende verdi.

Hvor mye tjener en nyutdannet lege?

I tillegg er det en egen minstelønn for stipendiater og spesialistkandidater, som per 1.15.2021 er på 491 200,- Utover det forhandles lønnen individuelt ved ansettelse, og de fleste medlemmer har høyere lønn enn minstesatsen.

Hvor mye tjener en kirurg?

Lønnsnivå – Kirurg

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Leave a Comment