Hva gjør en branningeniør?

En branningeniør (branninspektør) er en ingeniør som har ansvar for bygnings- og brannsikkerhet, samt kontrollere bygningsforskrifter og vedtekter. Branningeniører har kunnskap om prosessene som styrer en brann, og kan vurdere omfanget av brannen og skadene.

Hvordan bli branninspektør?

Slik blir du branninspektør

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern /utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.

Hvor mye tjener en elektro ingeniør?

Hva tjener en elektronikkingeniør? En elektronikkingeniør tjener i snitt 712 080 kroner per år i privat sektor. Med to år ekstra på skolebenken få du derimot 856 200 kroner i snitt per år du jobber.

Hva gjør en branningeniør? – Related Questions

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hva er høy lønn i Norge?

Yrke 2020 2021
PR- og informasjonssjefer 870 480 904 920
Allmennpraktiserende leger 871 560 904 080
Andre administrative ledere 859 320 903 600
Ledere innen akvakultur mv. 867 840 898 200

Hvor mye tjener en elektroingeniør i måneden?

Lønnsnivå – Elektroingeniør

Lønnen varierer etter utdannelsesnivå, arbeidsplass og ansiennitet. Vanligvis ligger lønnsnivået et sted mellom 350.000 og 500.000, og styres veldig av hva slags spesialisering du har.

Hvor mye tjener en elektriker?

Gjennomsnittlig årslønn for elektrikere er på omtrent 530 000 kroner i året (44 000 kr/mnd), men dette inkluderer også elektrikere med lang erfaring (og dermed høyere lønn). En nyutdannet elektriker kan regne med en startlønn på rundt 450 000 kroner i året (37 500 kr/mnd).

Hva tjener en ingeniør i USA?

84.000 i startlønn

På andre plass over de best betalte ingeniørene i Silicon Valley er Salesforce og Google med henholdsvis 111.800 og snaut 110.000 kroner i snittlønn per måned. Facebook havner på en fjerdeplass med snaut 108.000 kroner i snittlønn, for ingeniører med ti års ansiennitet.

Hva kan en elektroingeniør jobbe med?

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler. Mye av det vi omgir oss med i hverdagen har en elektroingeniør vært involvert i, som for eksempel telefon, bensinpumpe eller strekkodeleser.

Hva slags ingeniør tjener mest?

NITOs lønnsstatistikk for privat sektor, som nå foreligger, viser at vei- og jernbaneingeniørene var blant ingeniørene som tjente aller best i året som gikk. Gjennomsnittslønna for NITO-medlemmer innen vei- og jernbanebygging nærmer seg 660.000 kroner per år.

Kan man kalle seg ingeniør?

Ingeniørtittelen er ikke beskyttet. Tittelen brukes vanligvis av personer med teknisk utdanning og av personer som gjennom studier eller praktisk arbeid har kompetanse på lik linje med utdannede ingeniører.

Hvilken type ingeniør er mest ettertraktet?

Byggingeniører er det aller flest som etterspør, hele 40 prosent av bedriftene med behov for ingeniører har svart at de trenger det. Deretter følger elektroingeniør (38 prosent) og maskiningeniør (35 prosent).

Hvilke yrker er det mangel på?

Mangelen på arbeidskraft er størst innenfor helse, pleie og omsorg, der det er estimert et behov for 15 750 flere ansatte, 2 300 flere enn i fjor. Det er særlig stor mangel på sykepleiere (5900), andre helseyrker (2600) og helsefagarbeidere (2600).

Hvilke jobber vil forsvinne i fremtiden?

Bakere, regnskapsførere og maskinoperatører lever farlig. Financial Times skriver at yrker som bakere, kokker, lastebilsjåfører og taxisjåfører er i faresonen når det kommer til automatisering. I alle disse yrkene er risikoen for at ny teknologi skal føre til at mennesker blir overflødige over 60 prosent.

Hvilke yrker bør man satse på 2021?

Her er de 15 mest etterspurte jobbene i 2021:
 • Lærere.
 • Digitale innholdsprodusenter.
 • Profesjonelle og personlige trenere.
 • Spesialiserte ingeniører.
 • Spesialister innen mental helse.
 • UX-designere.
 • Spesialister innen data science.
 • Spesialister innen kunstig intelligens.

Hva er Norges best betalte jobb?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvem trives best på jobb?

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse. Blant dem med lavest jobbtilfredshet finner vi renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere. Likevel oppgir de aller fleste i disse yrkene – om lag 80 prosent – at de er fornøyd med jobben sin.

Hvor er det lettest å få jobb?

Samtidig er det greit å være bevisst på at det er noen bransjer og yrker hvor du har større muligheter for å få jobb enn andre.

Mest ettertraktede stillinger

 • Helse og omsorg.
 • Bygg og anlegg.
 • Butikk og varehandel.
 • IT.
 • Industri og produksjon.

Hvilke jobber tjener bra?

Gjennomsnittlig årslønn i Norge for 2021 var eksempelvis 609 480 kroner, eller 50 790 kroner i måneden.

11 jobber med kort utdannelse og høy lønn

 • Handels- og skipsmeglere.
 • Flygeledere.
 • Flyger / Pilot.
 • Salgssjef eller markedssjef.
 • Salgskonsulenter.
 • Politiker.
 • Skipsmaskinist.

Leave a Comment