Hva gjør Account Manager?

En kundeansvarlig innen salg har et overordnet ansvar for enkelte kunder. Som kundeleder eller kundeansvarlig har du et overordnet ansvar for et særskilt kundeforhold i en virksomhet. Yrket kalles gjerne også account manager, key account manager eller area manager.

Hvordan bli en god account manager?

En god Key Account Manager må være forretningsorientert, men samtidig trives med å jobbe sammen med mennesker, mener Carina. – Du er også løsningsorientert og hjelper kunden til å finne nye løsninger, og det er viktig å være serviceinnstilt for å sikre at kundene alltid er fornøyd.

Hva gjør en Sales Manager?

Salgs Manager er en business som fokuserer på praktisk anvendelse av salgsteknikker og forvaltning av en bedrifts salgsvirksomhet. Det er en viktig virksomhet funksjon som netto salg gjennom salg av produkter og tjenester og resulterende overskudd kjøre mest kommersielle virksomhet.

Hva gjør Account Manager? – Related Questions

Hva tjener en Sales Manager?

Snittet på årslønnen i en salgssjef stilling i Norge ligger på NOK 877 200. Snittet på menns lønn i en salgssjef stilling er NOK 906 840, mens snittet på kvinner er NOK 790 320. Kvinnelige salgssjefer og salgs- og markedssjefer tjener altså i snitt 15% mindre enn en mann.

Hvor mye tjener en salgssjef?

Snittlønn, utvalgte stillinger – selgere og salgssjefer
Enkelte salgsstillinger og Salgs- og Markedssjefer Årslønn
Salgs- og Markedssjefer 877 200
Salgskonsulenter, tekniske og medisinske produkter 736 080
Salgskonsulenter, IKT-produkter 741 120
Selger (Engro) 615 960

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en HR sjef?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Personalsjef: 85 750 kr. Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr.

Hvor mye tjener en tømrer?

– Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hvor mye tjener en produktsjef?

Lønnsnivået kan variere mye på bakgrunn av utdanning, ansiennitet, kompetanse og størrelse på bedriften. Normalt sett kan man regne med en årslønn på 350.000 og oppover.

Hvordan bli salgssjef?

Det er ingen bestemt utdanning for å bli salgssjef. Det er vanlig at salgssjefer har bakgrunn som selger. Noen tar også fagbrev innen salgsfag eller studerer fag innen salg og service ved universitet eller høgskole. Det er også vanlig med utdanninger innen administrasjon, økonomi og ledelse.

Hvor mye tjener en salgskonsulent?

Salgskonsulenter innenfor IKT-produkter har en gjennomsnittlig månedslønn på 65 600 kroner. Menn tjener her 66 990 kroner, mens kvinner tjener 61 220 kroner i måneden. Selgere (engros) har en gjennomsnittlig månedslønn på 58 110 kroner. Her tjener kvinnene 52 860 kroner, mens menn tjener 60 200 kroner.

Hva gjør en salgsleder?

Hva gjør en Salgssjef / Salgsleder

Salg står sentralt i enhver bedrifts strategier og handlingsplaner, og salgssjefen er derfor en viktig nøkkelperson. Salgssjefen styrer og har ansvaret for bedriftens selgere og selgerteam. Dette innebærer mye coaching og veiledning overfor sine tilsatte.

Hvordan bli en god salgsleder?

Her kommer 14 egenskaper du trenger for å bli en god salgsleder:
 1. En god salgsleder må være ydmyk.
 2. En god salgsleder må være empatisk.
 3. En god salgsleder må være rettferdig.
 4. En god salgsleder må være samarbeidsvillig.
 5. En god salgsleder må være trygg.
 6. En god salgsleder må være nysgjerrig.
 7. En god salgsleder må være lærevillig.

Hvordan blir man markedssjef?

Det er ingen bestemt utdanning for å bli markedssjef. Det er vanlig med utdanningen innen markedsføring, eller andre relevante utdanninger som eksempelvis økonomi, kommunikasjon og ledelse.

Hvorfor vil du jobbe med salg?

En jobb innenfor salg vil garantere både profesjonell og personlig utvikling. Du vil bli nødt til å gå ut av komfortsonen din og utfordre deg selv til å nå nye nivåer av potensialet ditt. Ved å jobbe med oppsøkende salg vil du lære ferdigheter som du vil ha bruk for resten av livet.

Hvordan selge mest mulig?

8 tips til bedre salgsteknikk
 1. Finn relevante kunder. Enten du driver telefonsalg, deltar på arrangementer eller selger på nett er viktig å være kritisk til tidsbruken din.
 2. Forbered deg.
 3. Ikke snakk om produktet, snakk om kunden.
 4. Vær ekte.
 5. Lytt til kunden.
 6. Gjør det enkelt.
 7. Hold det du lover.
 8. Følg opp tilbudet.

Hvor mye tjener en salgsmedarbeider?

Kilde
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1219 Andre administrative ledere 74 100 75 820
1221 Salgs- og markedssjefer 82 110 :
1222 PR- og informasjonssjefer 73 990 82 690

Hvor mye tjener salg og service?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs– eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Hvor mye tjener man på Coop?

Hva tjener man på Coop?
Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
Lønnstrinn 1 26 330 162,03
Lønnstrinn 2 26 468 162,88
Lønnstrinn 3 (25 år) 26 806 164,96
Lønnstrinn 4 27 714 170,55

Leave a Comment