Hva gjør Account Manager?

En kundeansvarlig innen salg har et overordnet ansvar for enkelte kunder. Som kundeleder eller kundeansvarlig har du et overordnet ansvar for et særskilt kundeforhold i en virksomhet. Yrket kalles gjerne også account manager, key account manager eller area manager.

Hva tjener en kundeansvarlig?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Det er veldig individuelt. Normalt sett i min type jobb tjener man mellom 500 000 og 700 000 kroner i året. Mange tjener sikkert mindre og også mye mer.

Hva gjør en Sales Manager?

Salgs Manager er en business som fokuserer på praktisk anvendelse av salgsteknikker og forvaltning av en bedrifts salgsvirksomhet. Det er en viktig virksomhet funksjon som netto salg gjennom salg av produkter og tjenester og resulterende overskudd kjøre mest kommersielle virksomhet.

Hva gjør Account Manager? – Related Questions

Hvor mye tjener en Sales Manager?

Hvor mye tjener en Sales Manager? Snittet på årslønnen i en salgssjef stilling i Norge ligger på NOK 877 200. Snittet på menns lønn i en salgssjef stilling er NOK 906 840, mens snittet på kvinner er NOK 790 320.

Hva tjener en Marketing Manager?

Hva tjener en markedsfører? Tall fra SSB viser at markedsførere (omtalt som “Reklame- og markedsføringsrådgivere”) i snitt hadde en lønn på 592.560kr i 2017. Dette er gjennomsnittstall på tvers av antall år med erfaring som markedsfører og på tvers av sektor personen jobber innenfor.

Hvilke oppgaver har en salgssjef?

En salgssjef har ansvaret for bedriftens salgsvirksomhet og leder salgsteamet. Salgssjefen har ansvaret for og leder alle selgerne i bedriften. Produkter og tjenester kan selges både til privatkunder og bedriftskunder. Som salgssjef bør du ha interesse for, og kunnskap om, produktene og tjenestene bedriften din selger.

Hva er en service manager?

Service Managers rolle innebærer overordnet koordinering og utbedringer av leveransen dersom den ikke er i samsvar med avtalt servicenivå. Rollen er bindeleddet mellom kunden, KAM-apparatet og TeleComputing sine øvrige avdelinger ift oppfølging av avtale og oppfyllelse av denne.

Hvor kan man jobbe som selger?

Salgsmedarbeidere jobber i alle slags bransjer, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. For eksempel kan du jobbe i butikk, hos grossister, agenturer, varehandelsindustrien, nettbutikk, faghandel eller salgskontor.

Hvordan bli en god salgsleder?

Her kommer 14 egenskaper du trenger for å bli en god salgsleder:
 1. En god salgsleder må være ydmyk.
 2. En god salgsleder må være empatisk.
 3. En god salgsleder må være rettferdig.
 4. En god salgsleder må være samarbeidsvillig.
 5. En god salgsleder må være trygg.
 6. En god salgsleder må være nysgjerrig.
 7. En god salgsleder må være lærevillig.

Hva tjener en god selger?

Selgere (engros) har en gjennomsnittlig månedslønn på 58 110 kroner. Her tjener kvinnene 52 860 kroner, mens menn tjener 60 200 kroner. I kategorien «andre salgsmedarbeidere» er den gjennomsnittlige månedslønnen på 39 280 kroner. For menn er den på 40 110 kroner, mens kvinner tjener 38 310 kroner i måneden i snitt.

Hvor mye tjener en salgssjef i året?

Snittet på årslønnen i en salgssjef stilling i Norge ligger på NOK 877 200. Snittet på menns lønn i en salgssjef stilling er NOK 906 840, mens snittet på kvinner er NOK 790 320. Kvinnelige salgssjefer og salgs- og markedssjefer tjener altså i snitt 15% mindre enn en mann.

Hva som er en god sjef?

Her får du 8 essensielle egenskaper som kjennetegner en god leder
 1. Kommunikasjon.
 2. Hold løfter.
 3. Behandle dine ansatte slik du forventer at de skal behandle kunder.
 4. Være nøye med å delegere oppgaver.
 5. Sett klare og tydelige mål.
 6. Anerkjenn oppnåelser.
 7. Spør om tilbakemeldinger i stedet for å sitte og vente.
 8. Finn varige løsninger.

Kan sjefen sparke meg?

I arbeidsmiljøloven § 15-14 står det at arbeidsgiver kan avskjedige arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden. Arbeidsforholdet opphører umiddelbart, og man må forlate arbeidsplassen. Samtidig stanses lønn. Dette skjer samme dag, derav «sparken på dagen».

Hva er en dårlig sjef?

Det vanligste kjennetegnet på dårlig ledelse er at det forekommer vedvarende personalproblemer og konflikter på områder der lederen er ansvarlig. Å lede betyr å oppnå resultater gjennom andre mennesker. Klarer ikke lederen dette, er vedkommende en dårlig leder.

Hvor mye tjener en leder?

Hvor mye mer tjener daglig leder?
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 52 660 53 040
2111 Fysikere og astronomer 65 750 71 010
2112 Meteorologer 55 550 :

Hva er normal lønn i Norge?

To svar på gjennomsnittslønn i Norge

Ni av dem tjener 10 000,- hver, mens den siste tjener 100 000. Da blir gjennomsnittslønna i Norge 19 000 kroner.

Hvor mye tjener en CEO?

Topplederne i de største selskapene i Norge har en snittlønn på 5,8 millioner kroner. Det er elleve ganger så mye som den norske gjennomsnittslønna på 519.600 kroner. Topplederne tjener i gjennomsnitt 2982 kroner i timen. Dagslønna er på over 22.368 kroner.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment