Hva får man i militæret?

I førstegongstenesta får du betalt ut ca. 5940,– kroner kvar månad. Forsvaret held deg med mat, klede og bustad så lengje du er i førstegongsteneste. Du kan dessutan søke om å få dekt faste økonomiske utgifter som husleige og liknande.

Hva må man ha med til sesjon?

Ta med eventuelle legeattester og brilleseddel (om du bruker briller eller linser).

Er det lov å bruke sminke i militæret?

Jeg kan berolige deg med at det er lov å bruke diskret sminke i forsvaret .

Hva får man i militæret? – Related Questions

Er det lov å ha samleie i militæret?

Det er ikke en lov som sier at det ikke er lov å ha sex i Forsvaret, og det er ikke forbudt å få kjæreste. Men fordi det etter en seksuell handling kan stilles spørsmål om uavhengighet, lojalitet og integritet, skal Forsvarets personell unngå slike situasjoner.

Er det lov å drikke i militæret?

Det finnes ingen lov i Norge som bestemmer at det er ulovlig å drikke alkohol iført uniformer generelt.

Er det lov å ha på øredobber i militæret?

Det tillates én tettsittende ørepynt i hvert øre, plassert midt i øreflippen. Som mye annet i Forsvaret er også dette av sikkerhetshensyn.

Er det lov å ha telefon i militæret?

På rekruttskolen kan du bruke mobilen i fritiden din.

I den daglige tjenesten er det ikke lov å ta den med – både av taktiske hensyn, og fordi den lett kan bli skadet. Forsvaret dekker ikke skader eller tap av privat utstyr i tjenesten. Lås mobilen inn i skapet, og ta den fram når du har fri.

Kan man komme inn i militæret med briller?

Forsvaret måler syn ved hjelp av en «LogMAR» synstavle og en enkel test for å avdekke mulig fargeblindhet. Synet ditt er godt nok for førstegangstjeneste hvis korrigert syn (med briller/linser) på beste øye er minst 0,8 og på dårligste øye er minst 0,1.

Kommer man inn i militæret med noe på rullebladet?

Forsvaret stiller strenge krav til vandel. Enkelte typer tjenester og stillinger har krav til plettfritt rulleblad, og da er nesten alle typer anmerkninger på rullebladet diskvalifiserende.

Hvor mange push ups bør man klare Forsvaret?

Du må få minimum karakteren 3 for å bli kalt inn til opptak. Det tilsvarer at du må løpe 3000 m på 15 minutter, ta 2 hang-ups, 13 pushups og 20-sit-ups.

Er det høydekrav i militæret?

Forsvaret stiller mange krav, både medisinske og fysiske. Kroppshøyde er i dag ikke blant disse kravene, med unntak av noen få tjenester, som Garden eller flygerutdanning. Høydekravet til tjeneste som vaktgardist er 167 cm og som drillgardist 170 cm.

Kan man bli tvunget inn i militæret?

Det er i utgangspunktet ikke lov å nekte militærtjeneste i Norge, men det er mange som ikke blir kalt inn, eller “slipper” hvis de sier de ikke ønsker.

Hvem må i militæret hvis det blir krig?

Alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt. Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste.

Hvis det blir krig i Norge Hvem må kjempe?

I Norge er verneplikten allmenn. Det vil si at både kvinner og menn er vernepliktige. Alminnelig verneplikt inntrer normalt det år man fyller 19 år, og varer ut det år man fyller 44 år. Plikttjenestens lengde fastsettes hvert år av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Hvordan slippe unna militæret?

Det er i utgangspunktet tre muligheter for å slippe militærtjenesten. Den ene er om du er toppidrettsutøver, den andre om du er pasifist og den siste er hvis du har et problem med helsen.

Kan man nekte å gå i krig?

I Norge kan den som nekter å gjøre pliktig militærtjeneste, straffes med fengsel fra tre måneder inntil to år, men inntil tre år hvis det skjer i tjenestetiden med fartøy på tokt. I gjentagelsestilfeller er straffen fengsel fra ett til tre år, samt for alltid fradømt rett til å gjøre tjeneste i rikets krigsmakt.

Hva skjer hvis man ikke møter opp til militæret?

Ifølge forsvarsloven § 9 plikter man å møte til sesjon man er innkalt til. Man kan straffes med bøter dersom man ikke møter, jf. forsvarsloven § 66 .

Blir alle kalt inn til sesjon?

Personer som har fylt 24 år vil normalt ikke bli innkalt til sesjon, og blir derfor ikke pålagt verneplikt. Dette kan gjelde personer som har flyttet tilbake fra utlandet, nye statsborgere og så videre. Les mer om verneplikten på Forsvaret.no.

Hvor mange timer varer sesjon?

Sesjon del 2 varer ca. like lenge som en kort skoledag. Der får du svar på om du er kvalifisert til militærtjeneste eller ikke. Forsvaret undersøker helsen din (fysisk og medisinsk) og du må ta en teoretisk test.

Leave a Comment