Hva et desimaltall?

Desimaltall er tall som inneholder komma, for eksempel 2,7 eller 10,003. Sifrene som følger etter komma kalles desimaler. I dagligtale blir desimaltall oftest brukt om tall med et endelig antall desimaler. Slike tall kan alltid skrives som en brøk der telleren er et heltall og nevneren er en tierpotens.

Når bruker man desimaltall?

Desimaltall kan ikke brukes til å beskrive alle reelle tall, men brukes likevel ofte som en tilnærming eller avrunding fordi de er enkle å forstå. Nøyaktigheten ved slik avrunding bestemmes av antallet desimaler i det avrundete desimaltallet. Det kan være så mange desimaler du vil i et tall.

Hvordan regne med desimaltall?

Et desimaltall gjøres om til et helt tall når vi multipliserer (ganger) det med 10, 100 eller liknende. For at regnestykket skal forbli det samme, må du multiplisere begge tall i regnestykket med det samme tallet.

Hva er 2 5 i desimaltall?

Eksempel: Brøken 25 er det samme som 2,5. På samme måte svarer en del elever at 15 er lik 1,5.

Hva et desimaltall? – Related Questions

Er 0 et siffer?

Vi har ti ulike sifre (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Når du setter sifre sammen, kan du skrive uendelig mange ulike tall. Ja, ved å sette sammen bare to sifre, kan du skrive alle tallene fra 10 og opp til 99!

Hvor mye er 0 8 i brøk?

8 delt på 2 er 4, 10 delt på 2 er 5, og vi er ferdige. 0,8 er det samme som 8 tideler, som er det samme som 4 femdeler.

Hva er 1 prosent i desimaltall?

Prosent betyr hundredel, så 13% er det samme som 13 hundredeler, eller 13100. Brøken 13100 kan du gjøre om til desimaltall ved å gjennomføre delestykket 13÷100=0,13.

Hvordan runde av desimaltall?

Grunnregelen er at vi runder ned når vi har tallene 0, 1, 2, 3 og 4, mens vi runder oppover når vi forholder oss til tallene 5, 6, 7, 8 og 9. Når ett av følgende tall kommer etter komma, skal du med andre ord runde ned: 0, 1, 2, 3 og 4. Tallet etter kommaet og kommaet fjernes.

Hva er 0 6 i brøk?

I tallet 0,6 er sekstallet på tidelsplassen, så vi plasserer 6 over 10 for å lage en likeverdig brøk, 6/10. Forkort brøken om nødvendig.

Hvor mange desimaler i svaret?

Det finnes en enkel regel for dette: Når man ganger sammen to tall, skal antall desimaler i svaret være lik summen av antall desimaler i faktorene. 0,99 har to desimaler, mens 1,349 har tre. Svaret skal derfor ha 2+3=5 desimaler, dvs. at svaret blir 1,33551.

Hva er størst desimaltall?

For dem er 0,245 mindre enn 0,42 fordi 0,245 inneholder tideler, hundredeler og tusendeler, mens 0,42 inneholder tideler og hundredeler. 0,3 blir da størst fordi det inneholder bare tideler og ikke er oppdelt i mindre deler.

Hvordan lære å gange?

Det finnes et godt utvalg av nettsider og apper hvor barna kan øve på multiplikasjon. Et annet alternativ er å lage gangekort, ved å skrive et gangestykke på den ene siden av et pappkort og svaret på den andre siden. Disse kortene kan barnet bruke til å øve selv, eller dere kan bruke dem til å trene sammen.

Hvordan få flere desimaler på CAS?

Skulle vi ønske flere desimaler, kan vi det ved å klikke på Innstillinger i menylinjen og velge antall desimaler: Dersom vi ønsker eksakte svar i slike oppgaver må vi bruke GeoGebra CAS.

Hva betyr := i CAS?

CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike manipuleringer er å løse likninger med rotutdragning (eksakte verdier), faktorisering av polynomer, integrering og derivering, beregning av summer osv.

Hva er CAS i GeoGebra?

CAS-verktøet (Computer Algebra System) i GeoGebra lar deg gjøre symbolske beregninger. Verktøyet lar deg blant annet utføre primtallsanalyse, faktorisering og utvidelse av uttrykk, løse likninger og likningssett med en eller flere ukjente, utføre derivasjon, integrere og utføre polynomdivisjon.

Hvordan bruke CAS i GeoGebra 5?

Med CAS kan vi faktorisere og forenkle uttrykk, løse likninger og likningssett, finne integraler, derivere uttrykk og mye mer. CAS blir tilgjengelig gjennom å trykke på knappen helt til høyre i GeoGebra 5, og deretter trykke på knappen “CAS”.

Hvem fant opp GeoGebra?

Skaperen, Markus Hohenwarter, startet prosjektet i 2001 ved Paris-Lodron-Universität Salzburg og fortsetter med det ved Florida Atlantic University. GeoGebra er skrevet i Java og dermed tilgjengelig for flere plattformer.

Hvordan bruke GeoGebra på Mac?

Installasjonen på Mac OS X gjøres i følgende steg:
  1. Last ned geogebra.
  2. Pakk den ut.
  3. Dra Geogebra over til Programmer.
  4. Høyreklikk på Geogebra og velg Åpne.
  5. Trykk på Åpne i dialogvinduet som kommer opp.
  6. Geogebra er nå installert og kan åpnes på vanlig måte heretter.

Hvordan løser man en likning?

Å løse likninger
  1. Å løse en likning betyr å bestemme hva den eller de ukjente er.
  2. Å løse en likning er det samme som å finne ut hva x må være for at det som står på venstresiden av likhetstegnet skal være lik det som står på høyresiden.

Hva er 2 grads ligning?

Hva er en andregradslikning? Andregradslikninger er likninger der den ukjente har 2 som største eksponent. Denne typen likninger er på formen ax2+bx+c=0, der x er den ukjente og a≠0. Både b og c kan være lik 0.

Leave a Comment