Hva er viktig ved kjøp av bolig?

Sjekkliste før du kjøper bolig
 • Tenk nøye over hvor du vil bo.
 • Ha finansieringen på plass.
 • Undersøk boligen nøye.
 • Sett deg inn i prospektet.
 • Sjekk boligtaksten.
 • Sjekk egenerklæringen.
 • Vær forberedt når du går på visning.
 • Sett tak for hvor mye du vil by.

Hva er lurt å spørre om på visning?

10 ting du alltid bør sjekke på visning!
 • Rør, sluk og varmtvannstank: Spør megler eller boligselger om når ting sist ble byttet.
 • Bad, våtrom og kjeller: Bruk nesa!
 • Elektrisk: Spør om å få se inne i sikringsskapet.
 • Vinduer og ytterdører: Spør om alder.

Hvordan skal jeg få råd til bolig?

Slik får du råd til egen bolig
 1. For det første krever bankene – etter krav fra Finanstilsynet – at du må spa opp minst 15 prosent av egenkapitalen selv.
 2. For det annet krever den samme boliglånsforskriften at du ikke har mer lån enn maks fem ganger din brutto inntekt.

Er det lurt å legge inn bud før visning?

Du kan legge inn bud via megler før visning, men du får eventuelt ikke huset før etter akseptfristen til selger.

Er det mulig å få boliglån uten egenkapital?

Har du ikke nok egenkapital, kan det likevel finnes løsninger. En kausjonist er en person (som regel foreldre) som garanterer å betale lånet ditt hvis du ikke klarer det selv. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Kan man få støtte til bolig?

Trenger du hjelp til å dekke utgifter for å bo? Trenger du hjelp med å betale boutgifter, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Det kan for eksempel være husleie, depositum, strøm, oppvarming, kommunale avgifter m.m. Du kan også få støtte fra Husbanken for å dekket utgifter til å bo.

Hvordan kjøpe bolig med lav inntekt?

Den viktigste årsaken til at mange med lav inntekt får avslag på lånesøknaden, er regelen om at samlet gjeld ikke kan overstige 5 x inntekt. Dette er en streng regel som bankene må forholde seg til. Dersom du søker om for eksempel et boliglån kan ikke gjelden overgå fem ganger årsinntekten.

Hvordan kjøpe bolig uten fast jobb?

Det korte svaret er at du ikke nødvendigvis må ha fast jobb for å få boliglån, men du må kunne stille med egenkapital og ha betalingsevne. Det vil si at du må kunne stille med minst 15% av boligens kjøpesum og du må sannsynliggjøre at du er i stand til å betale framtidige renter og avdrag på boliglånet.

Hvordan gå frem for å kuppe en bolig?

Kupping av bolig er et uttrykk for de tilfeller hvor kjøper av en bolig henvender seg direkte til boligselger med et bud på boligen, før visning er avholdt. Kupping fungerer dermed som en snarvei for boligkjøper, idet han kan kapre drømmeboligen uten å måtte delta i en budrunde først.

LES OGSÅ  What brand of walkie talkie is the best?

Hvor mye bør man gå over takst?

For å minske risikoen for at lånekunder lar seg rive med mer enn det som sunt er, innfører nå banken følgende krav for sine kunder: Dersom man har maksimal belåning, altså 85 prosent, må man ha tillatelse fra banken før man byr mer enn 10 prosent over prisantydning.

Hva følger med boligen?

Når en bolig selges, sier loven at med boligen følger varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særlig tilpasset bygningen”. (Se avhendingslovens § 3-5.) I loven er det også nevnt en del vanlige gjenstander som fastmonterte elektriske apparater.

Kan man legge inn bud på kvelden?

Kan man legge inn bud på kvelden? Du kan gi bud på kvelden om du ønsker det, men akseptfristen kan som sagt ikke være altfor kort. Det er vanlig at hissige budrunder holder frem ganske sent, selv om selger ikke trenger å akseptere før neste dag. Husk at megler skal ha tid til å varsle andre interesserte.

Hva er 5 minutters regelen?

Jo et tidspunkt man bestemmer skal være gjeldene for å stoppe bud. Har man feks budfrist kl 22.00 og en kjøper legger inn bud 21.59 så vil det være om å gjøre å få inn neste bud før kl 22.04. (Altså 5 min etter siste bud) Viser neste bud 22.05 tells det ikke fordi at det er MER ENN 5 MIN ETTER SISTE BUD INNEN BUDFRIST.

Hvor mye under takst bør man by?

Det finnes ingen nedre grense for hva en kjøper må by i en budrunde. Likevel er det alltid en mulighet for at svært lave bud kan oppfattes som frekt eller useriøst av selger. Dette kan gjøre at selger ikke ønsker å selge boligen til personen som kom med skambudet.

LES OGSÅ  Hvor mye penger bruker en familie på mat i måneden?

Hva er lurt i en budrunde?

Syv tips til budrunden
 1. Ha finansieringsbevis klart.
 2. Bestem deg for et maksbeløp.
 3. Les salgsoppgaven nøye.
 4. Sett en tidsfrist for budet.
 5. Hold kortene tett til brystet.
 6. Vent gjerne med å gi ditt første bud.
 7. Vær tilgjengelig under hele budrunden.

Kan man nekte å selge til prisantydning?

Nei. Du bestemmer selv hvilket bud du ønsker å akseptere. Det finnes ingen regler som påbyr deg å akseptere et bud. Likevel regnes det ikke som god praksis å sette prisantydning lavere enn en sum du er villig til å selge for.

Kan selger godta et lavere bud?

Du bestemmer selv hvilket bud du ønsker å akseptere og hvem du ønsker å selge til. Du kan velge å akseptere et lavere bud fra en av de andre budgiverene om du ønsker, eller avslå budet for å vente på andre potensielle kjøpere som trenger litt mer tid til å legge inn bud.

Skal man se på prisantydning eller totalpris?

Totalprisen er det man reelt ender opp med å betale for boligen fordi en tar over fellesgjelden som er knyttet til boligen. Det er derfor lurt å setotalprisen på en bolig. Boliger med mye fellesgjeld vil da ha en «lav» prisantydning, men høy totalpris.

Kan selger takke nei til bud på prisantydning?

Det er ikke lov. Forbrukerombudets linje er at når er selger har avslått et bud på prisantydning, så må man annonsere til ny pris ved annonsering av ny visningsrunde.

Leave a Comment