Hva er Tofte?

Tofte er en tverrgående planke til å sitte på i småbåter, for eksempel når man ror.

Hvor ligger Tofte?

Tofte er et tettsted ved Oslofjorden på Hurumlandet i Asker kommune, tidligere i Hurum kommune i Buskerud. Tettstedet har 3 058 innbyggere per 1. januar 2021, og er det nest største tettstedet i Hurum.

Hvor mange bor på Tofte?

Tofte er et tettsted i Asker kommune i Viken. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 3 km², og har 3058 innbyggere (2021).

Hva er Tofte? – Related Questions

Hva er den største byen i Danmark?

Største byer etter innbyggere
Sorter 2015 2020
København 1 263 698 1 330 993
Århus 261 570 280 534
Odense 173 814 180 302
Ålborg 110 495 117 351

Hva er de 10 største byene i Norge?

Her er listen over de største byene i Norge:
 • Oslo 626 953.
 • Bergen 268 926.
 • Trondheim 180 280.
 • Stavanger 129 585.
 • Kristiansand 84 710.
 • Fredrikstad 76 932.
 • Tromsø 71019.
 • Sandnes 70948.

Hvilken by er minst i Norge?

Nærøy kommune vedtok i 2002 å gi Kolvereid (1 722 innbyggere i 2020) bystatus, og ble med det Norges minste by (noe den fortsatt er).

Hva skal til for å bli en by?

Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse. ordet by har to betydninger. I dagligtale brukes det om de mer eller mindre vel avgrensede tettsteder som har en viss størrelse og karakter.

Hva er Norges 5 største by?

Norges 100 største tettsteder
Nr Tettsted Folkemengde
2 Bergen 265 470
3 Stavanger/Sandnes 229 911
4 Trondheim 191 771
5 Fredrikstad/Sarpsborg 117 663

Hva er de 20 største byene i Norge?

Dette er Norges 20 største byer:
 • Oslo (1 043 168)
 • Bergen (265 470)
 • Stavanger/Sandnes (229 911)
 • Trondheim (191 771)
 • Fredrikstad/Sarpsborg (117 663)
 • Drammen (110 236)
 • Porsgrunn/ Skien (94 102)
 • Kristiansand (64 913)

Hva er de 5 største byene i Norge 2021?

Artikkelstart
Tettsted Innbyggertall (2021)
Oslo 1 043 168
Bergen 265 470
Stavanger/Sandnes 229 911
Trondheim 191 771

Er Gøteborg større enn Oslo?

Göteborg hadde 587 549 innbyggere i 2021, mens byregionen Stor-Göteborg hadde 1 049 592 innbyggere i 2021. Göteborg ble anlagt på initiativ av Gustav II Adolf og fikk bystatus i 1621. Göteborg er Nordens femte største by etter Stockholm, København, Helsingfors og Oslo.

Hvor mange byer er det i Norge 2022?

På bakgrunn av dette har Norge ved årsskiftet 2021/2022 i alt 108 byer hvorav 46 var administrative byer (bykommuner) frem til 1992, mens det for de 62 andre byene er vedtatt bystatus ved kommunalt egetvedtak senere.

Hva er Nordens største by?

Stor-Stockholm er Nordens største by med 2,2 millioner innbyggere, etterfulgt av Stor-København med 1,3 millioner. Stor-Oslo og Stor-Helsinki har henholdsvis 1,2 millioner og 1,1 millioner innbyggere.

Er Asker en by?

Artikkelstart. Asker er en kommune i Viken fylke som grenser mot Drammen og Lier i vest, Bærum i nordøst og Indre Oslofjord i øst. Fra 2020 omfatter kommunen også de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Sammenslåingen var del av den landsomfattende kommunereformen.

Hva er den største byen i verden?

Liste over byer etter innbyggertall
Liste By Utvidet storbyområde Demographia
Folketall 2017
1 Tokyo 37 900 000
2 Jakarta 31 760 000
3 Delhi 26 495 000

Hva er den minste byen i verden?

Den lille byen Hum i Kroatia er verdens minste by. Hum har bare 24 innbyggere, så normalt ville man vel sagt landsby, men Hum har faktisk alle funksjoner som kreves for å kunne kalle seg en ordentlig by, ifølge Guiness Book of World Records! Hum ligger i midten av Istria-halvøya i Kroatia.

Hvem har mest innbyggere i verden?

I 2020 var verdens befolkning på rundt 7,8 milliarder. Drøyt 60 % lever i Asia. Kina er landet som har fleste innbyggere (1,43 milliarder), mens India har nest mest (1,35 milliarder).

Hva er det største landet i Europa?

Europas største land er Russland.

Hvor mange land i verden er det?

Det er 195 land i verden i dag. Totalt består dette av 193 land som er medlemsland i FN og 2 land som er observatørstater. Disse observatørstatene er ikke medlem i FN. Disse er: Den hellige stol og staten Palestina.

Leave a Comment