Hva er symptomer på benskjørhet?

De vanligste symptomene ved beinskjørhet er beinbrudd, ryggsmerter og krum rygg. Beinbrudd oppstår som oftest i bein i ryggsøylen, håndleddet eller lårhalsen. Akutte smerter i ryggen kan skyldes brudd i ryggvirvlene. Kroniske smerter og stivhet kan oppstå etter gamle brudd på grunn av skjevbelastninger.

Hvordan kan man behandle benskjørhet?

Personer som har beinskjørhet, eller har høy risiko for å få tilstanden, anbefales å ta tilskudd av kalsium og vitamin D. Kalsium er en av de viktigste byggesteinene i skjelettet, og for lavt inntak kan bryte ned beinvevet og gi beinskjørhet. Det totale kalsiuminntaket bør være på ca. 1000 mg (1 gram) per døgn.

Hvem blir benskjøre?

Benskjørhet opptrer hyppigst hos kvinner etter overgangsalderen, hvor det rammer cirka hver tredje kvinne. Eldre menn kan også få benskjørhet – cirka hver 5. blir rammet. Sykdommen opptrer sjelden hos yngre menn og kvinner.

Hva er symptomer på benskjørhet? – Related Questions

Er osteoporose dødelig?

– Dette understreker at osteoporose faktisk er en dødelig sykdom, som vi må behandle deretter, sier professor og endokrinolog Erik Fink Eriksen. Bruddskader hos eldre medfører mye smerte, tap av funksjon, redusert levealder og store utgifter for samfunnet.

Kan benskjørhet helbredes?

Det finnes ingen medikamenter som kan fullstendig kurere benskjørhet, forebyggende behandling er derfor svært viktig. Siden benskjørhet er hyppigst blant eldre kvinner anbefales særlig denne gruppen livsstilsendringer som kan redusere egen risiko.

Hvem er mest utsatt for benskjørhet?

Risikoen for beinskjørhet er først og fremst knyttet til alder og arvelig anlegg. Kvinner er mer utsatt for beinskjørhet enn menn. Andre risikofaktorer er tidlig overgangsalder, høy og tynn kroppsbygning, røyking og underernæring.

Hvordan oppstår benskjørhet?

Årsakene til beinskjørhet kan være enten redusert nydannelse av beinvev eller økt nedbryting av beinvev. Man kan se beinskjørhet som et resultat av redusert nydannelse av knokkelvev ved forskjellige tilstander som skyldes hormonmangel og ved nedsatt proteintilførsel.

Hvordan får man benskjørhet?

Gode kilder til kalsium finnes i meieriprodukter som melk og yoghurt, samt mørkegrønne grønnsaker som spinat. Mesteparten av kroppens vitamin D får vi dannet i huden når solen skinner på den. Er du mørk i huden eller går tildekket, kan det være vanskelig å dannet nok vitamin D i huden. Det samme gjelder om vinteren.

Kan benskjørhet være arvelig?

Risikoen for beinskjørhet er først og fremst knyttet til alder og arvelig anlegg. Kvinner er mer utsatt for beinskjørhet enn menn. Andre risikofaktorer er tidlig overgangsalder, høy og tynn kroppsbygning, røyking og underernæring.

Hvilke medisiner kan gi benskjørhet?

Langvarig bruk av visse legemidler kan føre til osteoporose. Vanligst er langvarig bruk av kortikosteroider (steroider) i tablettform, men også tyroksin i store doser, visse legemidler mot epilepsi, noen legemidler mot kreft og langvarig bruk av heparin.

Når skal osteoporose behandles?

Ved mistanke om osteoporose kan du henvises til beintetthetsmåling. Dersom osteoporose påvises, og spesielt dersom det foreligger andre faktorer som også gir økt risiko for brudd, vil legen din anbefale tiltak og behandling. Dette for å minske faren for senere brudd.

Hvilke brudd er de vanligste blant mennesker med beinskjørhet?

Hoftebrudd er den mest alvorlige følgen av osteoporose. De fleste slike brudd hos eldre skyldes redusert beinmasse kombinert med et fall. I Norge rammes cirka 9000 voksne personer av hoftebrudd hvert år. Det skjer med andre ord et hoftebrudd hver time.

Hvilket mineral er det viktig å få nok av for å forebygge beinskjørhet?

Det anbefales å opprettholde et variert kosthold med et tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D, samt i seg nok næring for å unngå undervekt. Du bør unngå et høyt alkoholinntak og slutte å røyke, da det er forbundet med økt risiko for osteoporose.

Hva kan du gjøre for å få et sterkt skjelett?

Vi vet for eksempel at et tilstrekkelig energiinntak, i tillegg til nok kalsium og vitamin D, sammen med variert fysisk aktivitet (som vektbærende aktivitet og styrketrening) kan gi oss et sterkere skjelett.

Hvor lenge kan man gå på alendronat?

Vi anbefaler behandling med alendronat ut over 5 år dersom pasienten har høy risiko for brudd, men behandlingspause kan være forsvarlig for mange pasienter. Effekten på benmineraltetthet vedvarer, men reduseres gradvis i flere år etter at alendronat seponeres.

Kan man øke bentetthet?

Et sterkt skjelett er viktig for å redusere risikoen for utvikling av benskjørhet, også kalt benskjørhet. Selv om genene våre påvirker risikoen, kan vi øke bentettheten vår ved å spise sunt og ved å være fysisk aktive.

Er benskjørhet en kronisk sykdom?

Beinskjørhet er en kronisk sykdom, men det finnes medisin som kan øke beinas kalkinnhold og nedsette risikoen for nye beinbrudd.

Kan man gå til kiropraktor når man har osteoporose?

Beinskjørhet er ikke noe som kiropraktoren behandler, men som primærkontakt kan vi ofte bidra med å oppdage sykdommen, henvise til videre utredning, og gi råd om hvordan man best mulig kan tilpasse livsstil og tilrettelegge for aktivitet.

Er osteoporose en sykdom?

Osteoporose eller beinskjørhet defineres som en systemisk skjelettsykdom som kjennetegnes ved lav beintetthet (BMD) og makrostrukturelle svekkelser i beinvevet, hvilket gjør det mindre sterkt og mer utsatt for brudd. Hofte, underarm og rygg er de vanligste stedene å få brudd.

Hvordan stille diagnosen osteoporose?

Denne tilstanden kaller vi osteoporose eller beinskjørhet, og den forekommer vanligvis hos personer over 50 år. Diagnosen kan stilles ved at man har hatt et lavenergibrudd, altså et brudd etter fall fra egen høyde som ikke ville gitt brudd hos beinfriske, eller ved en kombinasjon av lavenergibrudd og lav beintetthet.

Leave a Comment