Hva er Svartliste arter?

Svartelista var en vurdering av den økologiske risikoen til fremmede arter som kan reprodusere seg i Norge. Artene som kom i de to verste kategoriene, «høy risiko» og «svært høy risiko» havnet på svartelista, som sist ble oppdatert i 2012.

Hvilke planter er svartelistet i Norge?

Disse artene er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i Naturmangfoldloven:
 • Rynkerose.
 • Kjempebjørnekjeks.
 • Tromsøpalme.
 • Hagelupin, sandlupin og jærlupin.
 • Kjempespringfrø
 • Gullregn og alpegullregn.
 • Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne.
 • Grønnpil og skjørpil.

Hvilke arter er på Fremmedartslista?

Fremmedartslista 2018
Navn Vitenskapelig navn Risikokategori
dvergspolebusk Euonymus nanus LO – Lav risiko
rosemelde Atriplex rosea NR – Ikke risikovurdert
tatarmelde Atriplex tatarica NR – Ikke risikovurdert
sibirbergknapp Phedimus hybridus SE – Svært høy risiko

Hva er Svartliste arter? – Related Questions

Er rips svartelistet?

Alle de forbudte plantene var å finne på Svartelisten, men langt fra alle plantene på Svartelisten er forbudte. Eksempelvis var eple, rips, syrin og hagestemorsblom svartelistet, men ingen av dem forbudte.

Er sitkagran svartelistet?

Sitkagran er svartelista på grunn av stort potensiale for spredning. Den krever lys, og den åpne kystlyngheia gir den ypperlige vekstforhold.

Hvilke planter er forbudt i Norge?

De 17 første på listen har vært forbudt siden 2016, de 11 siste siden 2021.
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Hva er en svarteliste i russetiden?

PÅ INSTAGRAM: Russegrupper kan sette opp svartelister over personer som skal «tas» i løpet av russetiden, eller som ikke får «rulle» med dem. At russebusser har en svarteliste er ikke uvanlig, men flere skoler har valgt å forby dette, da det kan føre til utestenging og mobbing.

Hva er fremmede arter i Norge?

Hva er en fremmed art? En fremmed art, eller fremmed organisme som ofte brukes på “fagspråket”, er en organisme som ikke finnes naturlig i Norge eller som ikke finnes naturlig på et bestemt sted i Norge.

Hvor mange arter er rødlista i Norge?

I Norge er 2752 arter av dyr, planter og insekter oppført som truet på rødlista.

Hvilket dyr er utryddet i Norge?

Antall regionalt utdødde RE arter i Norge per artsgruppe
Biller 52
Karplanter 8
Nebbmunner 4
Pattedyr 2
Sommerfugler 8

Er svaner rødlistet?

Denne uka kom artsdatabanken.no ut med en helt ny versjon av Norsk rødliste.

Hva betyr LC på rødlista?

NT – Nær truet (Near Threatened) LC – Livskraftig (Least Concern) DD – Datamangel (Data Deficient) NE – Ikke vurdert (Not Evaluated) og derfor ikke på rødlista.

Er Alm rødlistet?

Alm er på Artsdatabankens Norsk rødliste for arter 2021 oppført som sterkt truga (EN). Bakgrunnen er tilbakegang i populasjonen som følgje av beiting frå hjortedyr og som følgje av visnesjuke (almesjuke) som er forårsaka av soppartane almesjukesopp og Ophiostoma ulmi, begge på framandartlista.

Er hai på rødlista?

Det er 14 marine fiskearter på den nye rødlista. Halvparten er ulike typer bruskfisk: hai og skater. Men pigghåens reise fra kritisk truet til sårbar viser at det er mulig å snu. Fiskene vi kaller bruskfisk, er haier, håer, skater, rokker og havmus – fisk som har et skjelett av brusk i stedet for bein.

Hvilket dyr i verden er mest utrydningstruet?

1. Så lite som 3200 tigre lever utenfor fangenskap ifølge en ny studie. Avskoging og ulovlig jakt er blant truslene mot underartene av tigeren.

Hva er det sjeldneste dyret?

Saola eller vuquangokse (Pseudoryx nghetinhensis) er ett av verdens mest sjeldne pattedyr.

Saola
Klasse: Pattedyr
Orden: Klovdyr
Familie: Kvegdyr
Slekt: Pseudoryx

Har vi noen giftige dyr i Norge?

Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Hvilket dyr tar flest menneskeliv?

Men vår verste fiende – og verdens farligste dyr – er myggen. Den lille blodsugeren overfører hvert år sykdommer til flere hundre millioner mennesker og omkring 1 million dør hvert år. Myggen er derfor det dyret i verden som dreper flest mennesker.

Hva er den farligste byen i Norge?

Se hvilken by som er farligst! Ifølge statistikken over antallet voldssaker per innbyggere er Norges farligste by Hammerfest, skriver Dagbladet. Byen har 11,4 voldssaker per 1000 innbyggere hvert år.

Leave a Comment