Hva er snittet for å komme inn på NHH?

Mens søkere rett fra videregående skole må ha 54,5 for å komme inn på NHH, er karakterkravet i ordinær kvote 58,3. I dag offentliggjør Samordna Opptak (SO) oversikt over opptak ved landets studiesteder.

Er NHH offentlig?

Artikkelstart. Norges Handelshøyskole, også kjent som NHH, er en statlig høyskole som driver forskning og undervisning innen økonomisk-administrative fag. NHH holder til i Bergen.

Hva er økonomi og administrasjon?

Dette studiet er for deg som er analytisk og som vil lære hvordan økonomi, data og tall former samfunnet og bedrifter. Du får en svært ettertraktet kompetanse, og kan jobbe i stort sett alle bransjer og sektorer.

Hva er snittet for å komme inn på NHH? – Related Questions

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvor vanskelig er økonomi matte?

Selve matten i dette faget er ikke så vanskelig, det består stort sett av ganske greie formler og tallregler. Jeg tror utfordringen for de fleste i dette faget ligger i å sette formlene i sammenheng med tekstene, og vite hvilke regler som gjelder for hvilke oppgaver.

Hvorfor studere økonomi og administrasjon?

Hvorfor velge dette studiet

Bachelorutdanningen innen økonomisk– administrative fag vil gi deg innsikt i de fleste sider ved næringslivet. Studiet er et godt utgangspunkt for jobb innen de fleste bransjer. Du lærer å forstå og blir i stand til å fatte beslutninger i private og offentlige organisasjoner.

Hvor mye tjener en økonomi?

Econas lønnsstatistikk viser at økonomer (Econas medlemmer) har et lønnsnivå godt over gjennomsnittstallene i SSBs statistikk for alle yrkesgrupper. I snitt tjener økonomer 805.000 per år i følge Econa. Statistikk fra SSB tilsier et snitt på 547.320 i snitt for alle norske arbeidstagere i samme periode.

Hvor kan man studier økonomi og administrasjon?

Fylke
Tittel Studienivå Lærested
Bachelor i entreprenørskap Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania
Bachelor i Entreprenørskap Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i Finans Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i HR og personalledelse Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania

Hva skal til for å bli siviløkonom?

Siviløkonom er en beskyttet tittel . For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå.

Hvor mye tjener en siviløkonom i måneden?

Finansmeglere tjente i snitt 95 990 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 1 151 880 kroner. Mannlige finansmeglere tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 109 250 kroner i måneden, kvinner tjener 66 330.

Hva er snittet på siviløkonom?

Opptakskrav. Du trenger generell studiekompetanse og 44 konkurransepoeng (47 hvis du ikke har førstegangsvitnemål) for å komme inn på dette studiet. I tillegg må du dokumentere kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller S1 + S2.

Er det lett å få jobb som siviløkonom?

NHH-kandidater rett ut i relevante jobber

Svært sterkt arbeidsmarked for NHH-kandidater: Mer enn 97 prosent av de nyutdannede fra 2021 var i jobb eller videre studier rett etter fullført mastergrad. Nesten ingen går til offentlig sektor.

Kan man bli siviløkonom uten S matte?

Tilsvarende, kan man bli siviløkonom uten s matte? Nei, på de aller fleste studier kreves det kun generell studiekompetanse. Så om du skaffer deg dette, så er du kvalifisert 🙂 Det er noen unntak, blant annet siviløkonomstudiet og bachelorstudiet på Handelshøyskolen.

Hvor mye tjener en sivilingeniør?

Årlig snittlønn for Tekna-medlemmer (master i naturvitenskap eller teknologi): Sivilingeniør i privat sektor: 911 938 kroner. Begynnerlønn: 571 911 kroner. Sivilingeniør i offentlig sektor: 712 166 kroner (stat) og 727 755 kroner (kommune)

Er siviløkonomer ettertraktet?

Mer enn ni av ti NHH-kandidater har relevant jobb et halvt år etter masterstudiene, og de får seg jobb i de fleste bransjer. – Drømmen er å jobbe med bærekraft, sier sunnmøringen Silje Farstad Moe (21).

Er det vanskelig å få jobb innen økonomi?

Det kommer an på deg også, hvor interessert du er i faget, hvilke evner du har, hvor godt du står på under og etter utdanningen din. Men det vi i hvert fall kan si, er at økonomi og administrasjon er meget sentrale utdanninger, som gir deg innsikt som er viktig for veldig mange forskjellige yrker.

Hvor mange får jobb etter studier?

6 av 10 får jobb før endte studier. 8 av 10 får jobb etter 4 måneder etter studieslutt. 9 av 10 får jobb etter 6 måneder etter studieslutt.

Hva kan man jobbe som siviløkonom?

Vanlige arbeidsoppgaver for en siviløkonom:
  • administrasjon og ledelse.
  • finansiering av bedrifter/virksomheter.
  • økonomisk analyse; regnskap, budsjett og prognosearbeid.
  • samfunnsøkonomisk analyse.
  • prosjektledelse.
  • revisjon, innkjøp og logistikk.
  • markedsføring, PR og kommunikasjon.
  • personalutvikling/ HR.

Er NHH bra?

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa, og er trippel akkreditert, noe som bidrar til høy kvalitet og at vi tiltrekker oss fremragende studenter og ansatte innen økonomisk-administrative fag på bachelor, master og phd.

Leave a Comment