Hva er problemet med lupiner?

– Hovedproblemet med lupin, er at den binder nitrogen i jorda og gjør den mer næringsrik. Det høres kanskje positivt ut, men det endrer jordas karakter og gjør at for eksempel nøysomme markblomster ikke kan vokse der mer. Selv om du fjerner lupinen med rota og planter blåklokker, vil ikke blåklokka overleve der.

Hvorfor fjerne lupiner?

Det vil derfor være av betydning å unngå videre spredning av arten ved å gjennomføre slått før blomstring. Bekjempelsestiltakene skal utføres minst så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige frø. Lupin bør bekjempes før blomstring. Det er for sent å bekjempe forekomter som er i ferd med å sette frø.

Er lupiner giftige for hunder?

Her er noen andre planter som er giftige for hunder, i visse tilfeller svært giftige: revebjelle, kusymre, barlind, eføy, rabarbra, blåregn, lupin, sukkerert, valmue, krystantemum og gullregn.

Hva er problemet med lupiner? – Related Questions

Er lupiner forbudt?

De nye reglene, som trer i kraft 1. januar neste år, forbyr en rekke av de mest skadelige fremmede plantene som vokser i Norge. Planter som lupin, rynkerose, kanadagullris og gullregn vil ikke lenger bli solgt i hagesentrene, og det vil heller ikke lenger være lov å plante ut disse i hager, parker og andre områder.

Hvorfor er lupiner svartelistet?

Fra og med 2016 ble det forbudt å selge og plante ut lupiner i Norge. Lupiner har stort invasjonspotensiale, og høy økologisk effekt. Og blomsten kan påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år. Du har lov til å ha planten der den står, men du kan ikke flytte, gi bort eller selge den videre.

Er lupiner giftige for dyr?

Forgiftning av lupiner

Frøene og frøbelgene, og de unge bladene og stenglene om våren er de farligste. Mange arter er kjent for å være giftige for beitende husdyr og kan forårsake død og fødselsskader, og noen er farlige også for mennesker.

Hvilke planter er giftig for hund?

Pass på at hunden ikke spiser disse plantene

Bjørnekjeks, blågrønnalger, eikenøtter, eføy, engletrompet, fredslilje, gladioler, gullranke, gullregn, hestekastanje, monstera, rhododendron, smaragdpalme og thuja.

Hva er farlig for hunden å spise?

Det er mange stoffer som er giftig for hunder, blant annet teobromin som finnes i sjokolade. Andre eksempler er løk, rosiner, padder, rottegift, salt, xylitol, glykol, alger, gjærdeig, eikenøtter, druer, smertestillende for mennesker, enkelte sopp- og plantearter.

Finnes det lovlige lupiner?

Lupin er nå på forbudslista, som er hakket værre enn å bare være svartlistet (stå på fremmedartlista), og betyr at hagesentre mf ikke har lov å selge lupin, hverken plante eller frø. Men om du allerede har lupin og ønsker å beholde den, så kan du det om du passer på at den ikke sprer seg.

Hvor skal jeg kaste lupin?

Husk at Lupiner ikke bare kan kastes, men må spas opp med rota og legges i sekk/pose og kastes i restavfallet slik at de blir brent.

Hvilke planter er forbudt i Norge?

De 17 første på listen har vært forbudt siden 2016, de 11 siste siden 2021.
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Hva brukes lupiner til?

Som de fleste artene i erteblomstfamilien binder lupiner nitrogen fra lufta til jorda og kan derfor anvendes som jordforbedrer.

Hvordan ta knekken på lupiner?

Det beste er å fjerne planta ved luking på forsommeren, før blomstring, og deretter foreta en ny luking noen måneder senere. Mindre mengder kan legges innpakket i plast i restavfallet. Tar du lupinene etter blomstring må du legge det du luker/kapper i en svart søppelpose og levere på miljøstasjonen.

Hva er lupin allergi?

Allergiske reaksjoner på lupin kan gi affeksjon av luftveier med rhinitt, konjunktivitt og astma. Dette har både vært rapportert hos personer som har vært eksponert for inhalasjon av lupinmel i arbeidet, men også hos personer som har spist lupin.

Hvilke planter er svartelistet i Norge?

Disse artene er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i Naturmangfoldloven:
 • Rynkerose.
 • Kjempebjørnekjeks.
 • Tromsøpalme.
 • Hagelupin, sandlupin og jærlupin.
 • Kjempespringfrø
 • Gullregn og alpegullregn.
 • Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne.
 • Grønnpil og skjørpil.

Hva er Norges giftigste plante?

Selsnepe (også kalt sprengrot) regnes som den giftigste planten vi har her til lands. Det som gjør selsnepe spesielt farlig, er at det ikke finnes motgift. Hele planten er svært giftig, men det er spesielt mye giftstoffer i rot og nedre del av stilk. Selv en liten smak kan føre til en alvorlig forgiftning.

Er rips svartelistet?

Alle de forbudte plantene var å finne på Svartelisten, men langt fra alle plantene på Svartelisten er forbudte. Eksempelvis var eple, rips, syrin og hagestemorsblom svartelistet, men ingen av dem forbudte.

Leave a Comment