Hva er minstelønn for 13 åringer?

Hva er minstelønn for sommerjobb?

– Er du over 18 år bør du få en timelønn på minimum 137,84 kroner. Lønnsnivået varierer ut ifra alder og yrke. I noen bransjer er minimumslønnen langt høyere enn dette, sier advokat i YS, Ørnulf Kastet.

Hvor mye kan en 13 åring jobbe?

På skolefrie dager kan du arbeide opp til 7 timer i døgnet. I skoleferier som varer i minst en uke, kan du arbeide opptil 7 timer i døgnet og 35 timer i uken. Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til at du kan arbeide utover 2 timer i døgnet og 12 timer i uken ved kulturelt eller lignende arbeid.

Hvor mye tjener en 14 åring på Kiwi?

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr. [tidligere: 188,40 kr – 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr. For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr.

Hva er minstelønn for 13 åringer? – Related Questions

Kan en 13 åring jobbe på Rema 1000?

Ettersom du er under 15 år kreves det skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før du kan begynne i arbeid.

Kan en 13 åring jobbe i butikk?

Har du fylt 13 år, kan du gjere lett arbeid. Dersom arbeidet er lett, kan du for eksempel ta jobb som avisbod eller gjere kontor- og butikkarbeid. Det er arbeidsgivar som skal vurdere om arbeidet er lett.

Hva er timelønn hos Kiwi?

165 kr timen er vel mer riktig på den årslønn. Med fastlønn varierer timelønnen i praksis. I mnd med flere dager er timelønn lavere og høyere i mnd med flere arbeidsdager

Hvor mye tjener en butikksjef på Kiwi?

En ansatt butikksjef i Kiwi-systemet i NorgesGruppen tjener mellom 500.000 og en million i fastlønn og kan omtrent doble inntjeningen etter et godt, normalår hvor bonusen ble utløst, ifølge Gisholt.

Hvor mye tjener man i butikk?

Gjennomsnittet for lønn til en butikkmedarbeider er mellom 350 000 og 450 000 kroner per år.

Hvor mye tjener man i timen i butikk?

Minstelønnssatser
Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
Lønnstrinn 1 26 574 163,53
Lønnstrinn 2 26 712 164,38
Lønnstrinn 3 (25 år) 27 050 166,46
Lønnstrinn 4 27 958 172,05

Hvor mye tjener du på Mcdonalds?

Medarbeidere over 20 år har en begynnerlønn på kr. 156,03 per time + tillegg. For medarbeidere under 18 år varierer lønnen fra kr. 101,98- 111,98 per time (avhengig av alder) + tillegg.

Hva er lav lønn i Norge 2021?

Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen.

Hvor mye tjener man på Coop?

Hva tjener man på Coop?
Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
Lønnstrinn 1 26 330 162,03
Lønnstrinn 2 26 468 162,88
Lønnstrinn 3 (25 år) 26 806 164,96
Lønnstrinn 4 27 714 170,55

Når går man opp i lønn?

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde.

Hva tjener man på Extra?

Det vi vet, er at for en som har fylt 18 er det nokså normalt med ca 150,- i timen, gjerne med ting som kveldstillegg og helgetillegg oppå det.

Hvordan er det å jobbe på Kiwi?

Lite givende arbeid

* Kiwi er kjeden med størst gjennomtrekk av ansatte av god grunn. * Passer for unge og spreke som ønsker å ta seg et friår, litt arbeidserfaring eller sommerjobb, men hvis du ikke går inn med ambisjoner om å bli butikksjef selv så er det i utgangspunktet ikke verdt det.

Kan man jobbe når man er 12?

Det er sånn at før du fyller 13 årkan du dessverre ikke ta noen fast betalte jobber, men det er ingenting i veien for å tjene noen kroner på å hjelpe andre. Dette vil si at du foreløpig kan jobbe hjemme, hos noen i familien, naboer, eller gjennom bekjente.

Hvor gammel må man være for å jobbe på Starbucks?

Generelt så er det ikke noen regler for hvor gammel du kan være for å jobbe på kafé.

Hvor gammel må man være for å jobbe på Burger King?

Vi søker: Deg som er over 14 år.

Hva er lønnen på Burger King?

Gode lønnsvilkår. 16 år; kr 105,- 17 år kr 112,- 18 år (kr 130,- opplæringslønn) 18 år kr 158,- etter 4 måneder praksis/opplæring. (lønnen reguleres årlig).

Leave a Comment