Hva er kravet til kontinuitet?

kravet i NEK400 sier at det ALDRI skal oppstå berøringspenning over 50V. Hvis du har målt kontinuitet og er under 2 ohm, er du innefor grensen for vanlige 230/400V anlegg.

Hvilke instrumenter egner seg for Kontinuitetsmåling?

Generelt: Man må benytte et instrument som er beregnet for målingen man skal utføre. For kontinuitetsmåling må det benyttes en installasjonstester, eller et annet instrument dedikert for denne oppgaven. Et instrument for måling av isolasjonsresistans (av mange kalt en megger) egner seg ikke for kontinuitetsmåling.

Hva måler man når man måler Isolasjonsresistans?

Isolasjonsmåling (megging)

Vi isolasjonsmåler (megger) for å sjekke at det elektriske anlegget er «tett». For å forsikre oss om at det ikke er jordfeil i installasjonen, måler vi derfor isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og jord. Denne målingen er enklest å gjøre i fordelingsskapet.

Hva er kravet til kontinuitet? – Related Questions

Hva er kravet til Isolasjonsresistans?

Isolasjonsresistansen skal minst være 0,5 Mohm for hver kurs. Dersom måling foretas, skal måleverdien oppgis. Måling utføres hvis man er i tvil om gulv og vegger er isolert fra jord. Måleverdier under 50 kohm medfører krav til jordet installasjon.

Hva er kravet til isolasjonsmotstand?

▶ a) Krav til isolasjonsmotstand for kabel: For nominelle spenninger opp til 250 V skal minimum isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm være 250 kΩ. For nominelle spenninger fra 250 V til og med 500 V skal isolasjonsmotstand være minst 500 kΩ.

Hva menes med Kontinuitetsmåling?

Kontinuitetsmåling er en måling som brukes innen elektroteknikk for å kontrollere om en elektrisk leder og forbindelse er god. Spesielt er det jordleder som skal måles i hele sin lengde med alle termineringer i en elektrisk installasjon, og det benyttes et eget instrument til målingen.

Hvor mange ohm mellom fase og jord?

Målt verdi skal være mindre enn 1-2 ohm. Dersom den er vesentlig høyere, er det sannsynlig at jord ikke er sammenhenngende tilbake til skapet.

Hvorfor måler vi isolasjonsmotstand?

Hvorfor utføre isolasjonstesting? Den viktigste grunnen til å teste isolasjon er å sørge for andres og egen sikkerhet. Du kan unngå fare for livstruende kortslutninger eller brannfarlige kortslutninger til jord, med å teste for høy DC-spenning mellom frakoblede, jordede og jordende ledere.

Hvorfor måle isolasjonsmotstand?

Hvorfor utføre isolasjonstesting? Den viktigste grunnen til å teste isolasjon er å sørge for andres og egen sikkerhet. Du kan unngå fare for livstruende kortslutninger eller brannfarlige kortslutninger til jord, med å teste for høy DC-spenning mellom frakoblede, jordede og jordende ledere.

Hva er Isolasjonsmåling Elektro?

Isolasjonsmåling er en måling som brukes i forbindelse med sluttkontroll av et elektrisk anlegg for å kontrollere at resistansen mellom en fase og jord er tilstrekkelig høy.

Hva er en Isolasjonstester?

En isolasjonstester benyttes for kontroll av isolasjonsmotstand både på installasjoner og på maskiner. Det testes med en høy spenning og målt verdi er normalt i mega ohm.

Hva brukes en megger til?

Megger, eldre betegnelse av isolasjonsmåler der betegnelse kom av at skalaen var gradert i megaohm, er et transportabelt ohmmeter for måling av resistans i område 1000–100000 megaohm ved en likespenning i område 250–1000 volt, spesielt beregnet på å kontrollere isolasjon av elektriske ledninger og kabler.

Er en megger farlig?

Normalt avgir en megger opptil 1000V 1mA. Dermed skal det ikke ha vært farlig. Men det er svært ubehagelig og man skvetter. Dermed kan det oppstå følgeskader som fall eller slag.

Hvordan Ohme varmekabel?

Isolasjonsmåling av varmekabel / varmekabelmatter / varmefolie: Sjekk først varmekabelens resistans ved bruk av multimeter innstilt på ohm. Foreta deretter isolasjons-testing (megging) av varmekabelen, for å sjekke om isolasjonen er «tett» og ikke er en risiko for lekkasjestrøm som kan gi jordfeil i anlegget.

Hvordan teste varmekabel?

For å teste kan en måle spenningen etter termostaten. En vil da få en indikasjon på om termostaten leverer strøm til kablene. Videre kan en koble kablene fra termostaten og måle dem med et ohm-meter. Helst skal en også “megge” dem mot jord.

Leave a Comment