Hva er fotosyntesen for barn?

Ordet fotosyntese betyr å bygge noe ved hjelp av lys, og det er det planter gjør. Fotosyntesen foregår i bladene på grønne planter ved at bladene fanger opp karbondioksidmolekyler fra lufta og røttene henter opp vannmolekyler fra bakken.

Hva står fotosyntese for?

Fotosyntesen er en biokjemisk prosess der lysenergi blir omdannet til kjemisk energi. Ordet kommer av de greske ordene photos, som betyr “lys”, og synthesis, som betyr “å sette sammen”. Karbondioksid og vann blir ved hjelp av lysenergi omdannet til sukker og oksygen.

Hva skjer med fotosyntesen om vinteren?

Når høsten kommer og dagene blir kortere og kaldere er det et signal til plantene om at vinteren er på veg. Plantene svarer med å trappe ned metabolismen, altså stoffskiftet. Det betyr at de slutter med fotosyntese, de vokser ikke og driver egentlig ikke med andre ting enn å bare «være».

Hva er fotosyntesen for barn? – Related Questions

Hvor skjer fotosyntesen?

Fotosyntesen foregår i kloroplaster, som er spesielle legemer, organeller, i cellene hos blader og andre grønne plantedeler. Kloroplastene inneholder forskjellige fargestoffer. Grønnfargen skyldes klorofyll a og b, men i tillegg finnes det forskjellige karotenoider, som er gule eller oransje.

Når fryser planter?

Plantene fryser som oftest ved temperaturer lavere enn 0oC hvis de ikke er kuldeherdet. Både potetplanten og georginer fryser ved 0oC og blir mørkefargede, væskefylte og slappe for deretter å bli brune. Frostskader kan gi korkstriper på frukt. Antifrysproteiner hindrer iskrystaller å vokse.

Hva skjer med planter om vinteren?

Selv om plantene “hviler”, er de ikke nødvendigvis uvirksomme. Snart skal de skyte skudd og strekke seg mot sola, men enn så lenge nøyer de seg med å pleie seg selv. Proteiner i planta blir nedbrutt og dannet igjen, og cellemembranen blir vedlikeholdt.

Hvordan overlever planter vinteren?

For å kunne overleve vinterenplantene være i stand til å tåle at vannet fryser til is. At vannet virkelig er frosset til is i grener og stammer vet alle som har hugget ned trær om vinteren. Når nettene blir lenger går de flerårige trær og busker inn i vekstavslutning og blir kuldeherdet.

Hvorfor blir fotosyntesen ofte kalt den viktigste kjemiske reaksjonen i verden?

Oksygenet som blir dannet i fotosyntesen, slippes ut i lufta. Mennesker og dyr puster inn oksygen, og uten dette dør vi. Fotosyntesen gir oss altså både mat og oksygen – ikke rart den blir kalt den viktigste kjemiske reaksjonen i verden!

Hvordan overlever trær om vinteren?

Når den kalde årstiden nærmer seg, stopper treet å vokse. Nå bruker det i stedet alle kreftene sine til å produsere sukker. Av sukkeret kan treet lage frostvæske, altså en væske som holder seg flytende selv når temperaturen synker under null. Treet pumper knoppene fulle av frostvæsken.

Når blomstrer selje?

Selje blomstrer før lauvsprett om våren med gulfarga blomsteraks, kalt gåsunger, på hannplantene og noe mer anonyme grågrønne aks på hunnplantene. Selje produserer nektar og er en meget viktig matplante for insekter som humler og bier tidlig på året.

Kan oliventre stå ute?

Gjennom sommeren trives oliventreet best ute. Selv om oliventreet tåler noen minusgrader er nye skudd sensitive for frost. Treet må derfor ikke settes ut før faren for nattefrost er over. Oliventrær tåler ikke tele i bakken, og må overvintres inne.

Hvorfor faller bladene av?

Om høsten brytes det grønne klorofyllet ned og nitrogen og magnesium (som er plantenæring det fins lite av i jorda) trekkes tilbake i treet. Etterpå utvikles et “løsningslag” mellom bladstilk og feste, slik at bladene faktisk faller av.

Hvorfor blir plantene gule?

Gule blader på planter er et vanlig symptom på at planten er syk. Heldigvis finnes det en enkel måte å hjelpe planten til å bli sunn og frisk igjen! Gule blader på planter kan indikere at det sure jordsmonnet de er vant til plutselig har endret jernopptak eller et skifte i jordens pH over et komfortabelt nivå på 5.0.

Hvorfor blir bladene gule og røde?

Det gule eller oransje i bladene er faktisk alltid tilstede, også gjennom vår og sommer. Det er såkalte karotenoider som bidrar til fotosyntesen og beskytter klorofyllet mot for mye lys. Rødfargen derimot skyldes en type stoffer det blir mere av om høsten: antocyaniner. Og brune blader er ganske enkelt døende.

Hvordan bytter blader farge?

Kjemiske forandringer i bladene gjør at noen blir gule og andre oransje. Når bladene begynner å dø, forsvinner klorofyllet og de andre fargene blir igjen. Veldig kort fortalt er det kjemiske forandringer i bladene som skaper forskjellige farger som rødt, brunt, gult eller fiolett. I år er høstfargene ekstra sterke.

Hvorfor blir bladene røde?

Rødfargene kommer av antocyaniner

Antocyaninene, som det er veldig mye av i blåbær, er også antioksidanter, og de kalles også for plantenes solbeskyttelse. De røde fargene kommer som ekstra beskyttelse, etter hvert som bladet blir utsatt for lave temperaturer, mye sollys eller andre stressfaktorer.

Når faller løvet?

Når frosten kommer, trekker klorofyllet seg tilbake i stammen, og da blir bladene gule og røde, forklarer han. – Frosten gir vinterkvile. Frosten gjør løvet sprøere; bladene blir skjørere, og faller av.

Når spirer trærne?

Trærne blomstrer på bar kvist vanligvis i mai. Samtidig spretter lauvet. Lønn er et varmekjært treslag som ikke er særlig sterkt mot frost. Blomstene er små og gulgrønne, og sitter sammen i opprette skjermkvaster.

Hva er den første vårblomsten?

Hestehov, eller leirfivel, er blant de første vårblomstene og blomstrer fra mars til mai. Den tilhører kurvplantefamilien og blir 5–20 cm høy og trives best i næringsrik jord. Hestehoven vokser i Europa, Nord- og Vest- Asia, Nord-Afrika, USA og Canada.

Leave a Comment