Hva er forskjell på Yale Doorman V2N og L3?

Yale Doorman L3 er arvtakeren til den bestselgende dørlåsen Yale Doorman V2N, og har blitt langt smartere enn forgjengeren. I tillegg til å kunne åpne døren med kode eller nøkkelbrikke kan du fjernstyre låsen med mobilen via den medfølgende Yale Connect Bridge.

Hvordan fungerer en elektronisk dørlås?

I en elektronisk variant er det ingen nøkkel som skal vris rundt i en sylinder. Når døren låses, aktiveres elektronikken, og en motor sørger for at døren låses. Nøkkelen erstattes av en personlig kode, alternativt en app i mobilen. Det er også mulig å benytte en fjernkontroll.

Hvordan endre kode på Yale dørlås?

Benytter du Yale Home appen administrerer du brukerkodene fra følgende menyvalg i appen: Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger -> Innstillinger for Yale Doorman -> Brukerkoder. Her ser du en liste over registrerte brukere. Ønsker du å endre en brukerkode velger du den aktuelle brukeren og legger opp en ny kode.

Hva er forskjell på Yale Doorman V2N og L3? – Related Questions

Hvordan resette Yale Doorman V2N?

Instruksjoner for tilbakestilling
 1. Åpne Yale Access App på telefonen din og gå til låsskjermbildet.
 2. Velg menyen Settings (Innstillinger) (tannhjulikon).
 3. Velg den enheten du vil tilbakestille.
 4. Rull ned til factory reset (tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).
 5. Velg “Reset Lock (Tilbakestill lås)”.

Kan man endre masterkode på Yale Doorman?

Kontroller at Yale Doorman står i Advanced Mode og at master koden er skrevet ned, da det ikke er muligt at ændre dette efter montage af sikkerhedsskruerne.

Hva er masterkode?

En masterkode må brukes når man skal legge til / slette eller gjøre endringer på låsen. En mas- terkode kan ikke slettes, men den kan endres på samme måte som den ble lagt til. Da bytter du bare ut 123 med den masterkoden du vil endre og starter med riktig brukernummer.

Hvordan få Yale Doorman på App?

Både Yale Doorman V2, V2N og Yale Doorman L3 kan styres med app. Informasjon om hvilke apper og hvilke smarthjemsystemer som er kompatible med hvilken lås, finner du i delen “Apper”, hvor du også finner nedlastingslinker.

Hvordan koble til Yale Connect?

I Yale Access App går du til sidemenyen (oppe til venstre) og klikker på Set Up New Device. Når du blir bedt om det, skanner du QR-koden på baksiden av din Yale Connect. Når du blir bedt om det, kobler du Yale Connect til en stikkontakt nær døren og deretter følger du instruksjonene i appen.

Hvordan endre kode på easy access?

A. Opprett den første masterkode, trykk: *0 + 123 + * (grønn LED blinker) + ny pinkode +* (grønn LED blinker) + Ny pinkode igjen + *. Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd, så er inntastingen vellykket.

Hvordan kan man bytte kode?

Bytte PIN-kodeAndroid
 1. Gå til Innstillinger.
 2. Velg Sikkerhet og personvern.
 3. Velg Angi lås for SIM 1.
 4. Velg Endre PIN-kode for SIM 1.
 5. Skriv inn din nåværende PIN-kode, og tast deretter inn PIN-koden du ønsker.
 6. Bekreft den nye PIN-koden og trykk OK.

Hvilken elektronisk dørlås er best?

 • 7.5/10. Yale. Linus. Legg til som favoritt.
 • 7/10. Yale. Doorman V2N. Legg til som favoritt.
 • 6.5/10. Danalock. V3 BTZE. Legg til som favoritt.
 • Testet. Danalock. V3 BTZB. Legg til som favoritt.
 • Yale. Doorman L3 Home. Legg til som favoritt. Elektronisk dørlås, Wi-Fi, BLE (Bluetooth Low Energy),
 • -2% Yale. Doorman L3 All Inclusive.

Hvilken dør passer Yale Doorman til?

Yale Doorman låsen passer til ca 80% av alle dører produsert etter 1980-tallet. Forsikre deg gjerne med medarbeider i din Jernia-butikk om du kan benytte Yale Doorman i din dør når du kjøper din nye dørlås.

Hvordan bestille nye PIN koder?

Ta kontakt med Folkeregisteret for å få bekreftet at adressen PINkodene skal sendes til er riktig. Husk at du må merke postkassen med både fornavn og etternavn.

Hvordan finne ut PIN-kode kort?

PIN-koden til kortet ditt finner du under menypunktet “Kort” i mobilbanken eller nettbanken. Velg det aktuelle kortet, og klikk på “Vise PIN”. Gjelder det PIN-kodebankkort for barn eller bankkort for ungdom, må du kontakte banken for å få tilsendt koden.

Hvor mange pin koder er det mulig å lage?

En PINkode er vanligvis på fire siffer, noe som gir 10 000 mulige kombinasjoner. Dette er ikke spesielt mye i en moderne sikkerhetssammenheng, og derfor får man som regel bare et begrenset antall forsøk før tjenesten sperres.

Hvordan bestille MinID koder?

For å registrere deg med PIN-kodebrev kan du gå til denne nettsiden, og gjøre følgende:
 1. Velg MinID.
 2. Klikk på linken “Registrer ny bruker med pinkodebrev”
 3. Klikk på “Jeg har PIN-koder
 4. Tast inn fødselsnummer.
 5. Tast inn de to spesifiserte PIN-kodene.
 6. Lag ditt eget passord.
 7. Tast inn mobilnummer i de to inntastingsfeltene.

Er MinID og BankID det samme?

MinID består av fødselsnummer og personlig passord, samt engangskoder på SMS eller PIN-kode fra ett tilsendt kodebrev. BankID, Buypass og Commfides leverer elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Dette er en to-faktorløsning, der en i tillegg må møte opp personlig for å legitimere seg.

Hvor lang tid tar det å få MinID koder?

Normal leveringstid for PIN-koder er 1-5 arbeidsdager.

Hvordan logge inn på ID porten?

Logg inn via IDporten. Ved første gang man åpner appen.
 1. Åpne e-Boks appen.
 2. Trykk på “Logg på”
 3. Trykk på “Logg inn med IDporten
 4. Identifiser deg deretter med Elektronisk ID. (

Leave a Comment