Hva er forskjell på Dykkertpistol og spikerpistol?

Mange kaller en dykkertpistol for en spikerpistol. Og det er ikke helt feil. En dykkertpistol skyter nemlig også spikere, men disse er mindre og kalles dykkerter. – Siden dykkertene er nokså tynne og korte, egner de seg best til innendørs oppgaver hvor du ikke har like stort behov for feste som ute, forklarer Grendahl.

Hvor kan man leie verktøy?

Maxbo leier ut flere typer spesialverktøy, slik at du slipper å kjøpe dyrt verktøy til bruk en sjelden gang. Du kan leie noen få timer eller flere uker. Fliskuttere, pigghammere, tepperensere, store vinkelslipere, stillas, blandemaskiner… eller kanskje du bare trenger en ganske alminnelig slagdrill?

Hva brukes en spikerpistol til?

Spikerpistol er et elektrisk håndverktøy til å skyte fast bolter og spiker i murverk, betong, stål og andre materialer.

Hvordan virker en spikerpistol?

En spikerpistol er et verktøy som skyter spiker gjennom (og inn i) materialer som skal festes sammen, f. eks. tre eller betong. Den kan drives av trykkluft, gasspatron, elektrisitet (via kabel eller batteri), fjær eller en liten eksplosiv ladning.

Hva er forskjell på Dykkertpistol og spikerpistol? – Related Questions

Hvilke spikerpistoler er mest vanlig i bruk?

Gass, luft eller batteri

Gass-drevne pistoler er som en regel litt lettere i vekt, de er også litt dyrere enn andre pistoler, dette er fordi gassen koster litt. Luftdrevne pistoler er de mest vanlige. De kommer i alle varianter og er egentlig den mest snedige formen for spikerpistol.

Hvordan velge spikerpistol?

Før du kjøper deg spikerpistol må du ta et valg om du skal ha pistolen på batteri eller på luft. Velger du spikerpistol på luft må du i tillegg kjøpe kompressor og luftslange for at spikerpistolen skal virke. Du må også huske på å velge en kompressor som er sterk nok til å drive spikerpistolen.

Hva bruker man Krampepistol til?

Brukervennlig og stabil krampepistol som egner seg godt til sammenføyning av skaprygger, skuffer, møbler m.m. Rett magasin, kropp i formstøpt aluminium og regulerbar krampedybde. Beskyttelsespute på sikringsbøylen og bakre enden av magasinet.

Hvilken spikerpistol til kledning?

Til utvendig panel bruker du en stavspikerpistol, også kalt 4″pistol. Denne klarer spiker fra 55-90mm. 17, 21 eller 34 grader, er de vanlige.

Hvor mye spiker til kledning?

Spiker: Kledningen festes alltid med 90 mm spiker eller lenger. På kledning opp til bredde 148 mm, brukes 1 spiker per spikerslag. På kledning fra 173 mm bredde, brukes 2 spikere.

Hvor langt inn skal spiker?

Generelt for innfesting med spiker må du vite at den skal være tre ganger så lang som emnet du skal feste. Så om du skal feste en gjenstand med tykkelse på 25 mm. skal spikeren være minimum 75 mm.

Hvordan spikre utvendig panel?

Spikring av stående kledning

Det må spikres slik at kledningen kan bevege seg mest mulig fritt. Spikrene må aldri gå gjennom to overlappende bord. Bruk bare én spiker på underligger ved hvert spikerslag og to for hver overligger. Pass på at både under- og overliggere er i lodd.

Hvor lange spiker til panel?

Grunnregel er spikerlengde 3x paneltykkelsen. Dimensjon 1,7 x 40 når panelet er 12 mm tykt, og 2,0 x 50 når panelet er 14 mm tykt. Er panelbordene 95 mm eller bredere, anbefales det at man alltid bruker 2 spiker i hvert spikerslag. Spikre ca 2 cm inn fra siden på hvert bord.

Hvor lang spiker til lekter?

Grunnleggende om spikring

Når man fester noe med spiker er det en hovedregel: Spikeren skal være 3 ganger så lang som tykkelsen på det stykket som spikeren fester. Skal du feste et panel som er 1 cm tykt skal spikeren altså være 3 cm lang – eller mer. Forankringslengden blir da 2 cm eller mer.

Hva er best av stående og liggende kledning?

Velger du stående kledning får du huset til å virke høyere og smalere, mens liggende panel får huset til å virke lavere og bredere. Når det gjelder motstandsdyktighet overfor vær og vind, er det ikke store forskjeller mellom de to typene, selv om regnvannet renner lettere av en stående kledning.

Hvor mye lufting bak kledning?

En luftet kledning monteres vanligvis på en utlekting slik at den ventilerte luftespalten blir minst ca. 23 mm. Åpningene ved innløpet i bunn og utløpet i topp bør tilsvare en sammenhengende åpning på ca. 5 mm.

Leave a Comment