Hva er farlig avfall i Norge?

Farlig avfall er definert som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker eller dyr.

Hvem tar imot farlig avfall?

Farlig avfall er en samlebetegnelse for avfall som kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø hvis det ikke behandles riktig. Du kan levere farlig avfall til gjenbruksstasjonene og minigjenbruksstasjonene våre. Vær oppmerksom på at noen stasjoner ikke kan ta imot alle typer farlig avfall.

Hvor kan man kaste søppel i Oslo?

Oslobeboere kan levere eget husholdningsavfall inntil 20 ganger per år på Grefsen, Grønmo, Haraldrud, Ryen og Smestad, uten ekstra kostnad.

Hva er farlig avfall i Norge? – Related Questions

Hva er gratis å kaste på fyllinga?

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er
 • Hageavfall. Løv, kvist, gress.
 • Elektrisk og elektronisk avfall. Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
 • Farlig avfall. Batterier.
 • Klær og tekstiler. Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt.
 • Emballasje av glass og metall.
 • Papp, papir og kartong.

Hvor kan jeg kaste sofa?

Sofa sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjon

Restavfall som er for stort til å kastes i bosspannet, leverer du til en gjenvinningsstasjon. Gjenstander som er sammensatt av ulike materialtyper er restavfall. Består det av mer en ti prosent metall, skal det kastes i containeren for jern og metaller.

Hvordan kvitte seg med hvitevarer?

Hvor skal EE-avfall leveres?
 1. Ingen av de elektroniske og elektriske produktene i hjemmet ditt skal kastes i restavfallet.
 2. Alle kommunale gjenvinningsstasjoner tar imot EE-avfall.
 3. På sortere.no kan du skrive inn ditt hjemsted og se på kartet hvor dine nærmeste returpunkt og gjenvinningsstasjoner ligger.

Hvor mye koster det å kaste en sofa?

Det er betaling for alt restavfall som leveres på gjenvinningsstasjonen.

Priser for levering av møbler/store ting.

Type Pris
Stol (enkel) 100,-
Recliner stol 180,-
Skumgummimadrass 80,-
Ramme- og fjærmadrass 180,-

Hvordan sortere søppel hjemme?

Slik sorterer du hjemme
 1. Matavfall. I matavfallsdunken (den med brunt lokk) kan du kaste:
 2. Papp og papir. I papp- og papiravfallsdunken (den med grønt lokk) kan du kaste:
 3. Restavfall. I restavfallsdunken (den med sort lokk) kan du kaste den som er igjen når alt som kan gjenvinnes er sortert ut:
 4. Glassdunk.

Hvor mye koster Isekk?

OBS: ALLE PRISER ER INKLUSIVE MVA. STANDARD SEKK (Maks 1.500 kg.) STOR SEKK (Maks 1.500 kg)
TREVERK Kr. 350,- Kr. 750,-
ELEKTRISK Kr. 250,- Kr. 350,-

Hva kan man kaste i Isekk?

Du kan kaste nesten hva som helst i en iSEKK. Vi har brukt dem til å bli kvitt mange kubikkmeter stein. Prismodellen til ISEKK er slik at du betaler en sum per sekk avhengig av hva slags avfall det er i sekken. Det er en fordel hvis du for eksempel har ulike typer byggeavfall.

Hvor mye koster det å leie en container?

Hva koster det å leie en container?
Container til restavfall* 3590,-
Container til trevirke* 2390,-
Container til hageavfall* 1790,-
Container til blandet metall* 1290,-
Pris pr. ekstra døgn 50,-

1 more row

Hvordan kvitte seg med stein?

Leveres til gjenvinningsstasjon

På våre gjenvinningsstasjoner kan du kaste ren jord og stein. Sammen med dette kan du også kaste murstein og tegl, fliser, toaletter, betong etc. – såkalte døde materialer.

Hvor skal man kaste eggekartonger?

Eggekartonger sorteres som restavfall/matavfall.

Kan man kaste blomster i matavfall?

Matavfall skal vanligvis ikke inneholde avskårne blomster, potteplanter, hageavfall, kattesand, bleier og matavfall med emballasje. Det har siden 2009 vært forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Matavfall kan for eksempel behandles ved kompostering, biogassbehandling eller pyrolyse.

Kan man kaste planter i restavfall?

Planter som dør på grunn av sykdom, bør kastes til forbrenning. Legg den enten i posen for restavfall, eller lever til varmkompostering ved en gjenbruksstasjon som tar imot hageavfall, råder forskeren. – Det samme gjelder avfall fra planter som er importert fra utlandet.

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Hvor kaste dyner og puter?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Hvor kaster man tomme hårspray?

Pakk det godt inn og kast det i vanlig restavfall, eller levere det på gjenvinningsstasjon. Småelektrisk: Leveres hos elektronikkbutikk eller på gjenvinningsstasjon.

Hvor kaster man gammel neglelakk?

Men ikke kast dette med annet søppel. Både neglelakk og neglelakkfjerner må nemlig kastes med annet farlig avfall. Det finner du på de fleste avfallsstasjoner.

Leave a Comment