Hva er et underskudd?

Underskudd er når virksomhetens utgifter er større enn inntektene i en bestemt periode. Underskudd er det motsatte av overskudd.

Hvordan regner man ut overskudd?

Virksomhetens profitt, også kalt overskudd eller fortjeneste, er et uttrykk for virksomhetens lønnsomhet, og beregnes ved å trekke fra virksomhetens kostnader fra virksomhetens inntekter. Av den grunn kan vi definere overskudd som: den delen av inntektene som er større enn kostnadene.

Hva er overskudd enkeltpersonforetak?

Kort fortalt regnes deler av overskuddet i enkeltpersonforetaket som inntekt på kapital, og deler som inntekt på arbeid. Det vil si at noe av overskuddet stammer fra din egen arbeidsinnsats, og noe av maskinene og utstyret du bruker til arbeidet.

Hva er et underskudd? – Related Questions

Når er det overskudd?

Overskudd blir definert som forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene de har hatt i løpet av et regnskapsår, der inntektene har vært størst. Det er altså overskudd i en virksomhet når det er positiv forskjell mellom omsetning og omkostninger.

Hvor mye skatt på 1 million?

Om du tjener 1,000,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 328,123 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 671,877 kr per år, eller 55,990 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 32.8% og marginalskattesatsen din er 46.0%.

Hvordan ta ut lønn i enkeltmannsforetak?

Ansatte. Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og mottar ikke lønn for jobben du gjør. Du disponerer overskuddet og kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak), men må sette av penger til skatt og avgifter.

Hvordan betale skatt som enkeltmannsforetak?

Du må betale skatt forskuddsvis. Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt. Du må derfor selv melde endring av inntekt for å få beregnet forskuddsskatten din. Dette gjør du ved å sende inn skjema “Endre skattekort/forskuddsskatt”.

Kan man overføre inntekt til ektefelle?

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan dele inntekt fra felles virksomhet mellom seg. Dere må begge ha jobbet i virksomheten i inntektsåret. Eier begge foretaket sammen, regnes det som felles virksomhet.

Hvordan føre private utlegg?

Private utlegg

Hvis du legger ut for firmaet, altså betaler for noe privat som egentlig er til firmabruk, er det enkleste å bruke veiviseren REGISTRERE KJØP i Conta. Her registrerer du kvitteringen på det du har kjøpt som vanlig, men når du skal velge betalingsmåte, velger du at den er betalt fra «2060 Privat konto».

Hva er et privatuttak?

Eierens uttak av kontanter eller varer fra virksomheten til privat bruk. Et privatuttak er motstykket til et innskudd av kapital.

Hvordan påvirker privatuttak regnskap?

Hvor mye du tar ut som privat uttak vil ikke påvirke hvor mye du vil betale i skatt. Dette er fordi du uansett skatter av overskuddet til virksomheten din. Dersom du tar ut penger fra virksomheten din skal dette bokføres i regnskapet.

Hvordan bokføre en faktura?

Ved bokføring skal fakturaen utgiftsføres i kontospesifikasjonen på artskonto. Posteringen må ha en motpost, og leverandørgjeld må krediteres. Dette kan i utgangspunktet se ut som at det strides mot kontantprinsippet, da det er registrering av gjeld og ikke en utbetaling.

Hvordan føre bilag?

Et bilag føres alltid to steder

En grei huskeregel for å legge inn et nytt bilag i regnskapet ditt er at hvert enkelt bilag må alltid føres mot 2 ulike kontoer. Dette kalles en postering. Hver konto har også to sider: en for debet (inn) og en for kredit (ut).

Hvordan føre en innbetaling?

For å bokføre en innbetaling går man inn i bankmodulen og trykker inn på bokfør under innbetalinger. Der ligger alle innbetaligner som er kommet inn som ikke er bokførte enda. Har man på autobokføring på vil innbetalingene som systemet finner en match mot automatisk bokføres og vil ikke lenger ligge i denne listen.

Hvordan bokføre kvittering?

Hvordan bokfører jeg en kvittering? Har du mottatt en kvittering for et kjøp av en vare eller tjeneste, skal dette bokføres i regnskapet ditt. Du bokfører kvitteringer som et vanlig kjøp og legger den ved som dokumentasjon i bilaget. Det kan være lurt å ta bilde av kvitteringen med en gang du mottar den.

Kan faktura brukes som kvittering?

Når handelen blir gjort opp på salgstidspunktet, som når du kjøper noe i en butikk, brukes kvittering. Når en handel skal betales for senere, brukes faktura. Kvitteringer brukes altså som et bevis på at et kjøp eller et salg har skjedd, og er en type bilag som kan anvendes som dokumentasjon i et regnskap.

Er en kvittering et bilag?

Et bilag er dokumentasjon som legges ved en transaksjon (postering) i regnskapet ditt når denne bokføres – f. eks. en kvittering for et kjøp du har gjort, eller regning du har betalt. Bilag kan også være dokumentasjon for noe du har solgt – altså fakturaen du har sendt ut.

Hva er en gyldig kvittering?

Hva er en gyldig kvittering? Det finnes en rekke krav for at en kvittering skal være gyldig. Det skal blant annet stå hva som er kjøpt og hvem som har solgt varen, hvordan varen er betalt for, dato for kjøpet, organisasjonsnummer til selger og et kvitteringsnummer slik at transaksjonen er sporbar i et kassessytem.

Hva er et underbilag?

Ikke glem underbilagene

Hvis fakturaen henviser til et vedlegg, f. eks. en varespesifikasjon eller et pristilbud/ordre, pakkseddel eller følgeskriv, må disse legges ved fakturaen som dokumentasjon, såkalte underbilag. Hvis du oppbevarer fakturaene fysisk, stifter du dem sammen med underbilagene.

Leave a Comment