Hva er et substantiv eksempel?

Substantiver brukes til å navngi gjenstander. Ordet ‘gitar’ er et substantiv, det er et fellesnavn som viser til noe konkret. Av Ferdi/KF-arkiv ※. Ordet ‘mann’ er et substantiv, og et fellesnavn.

Hvordan finne substantiv?

Det er flere måter å finne det ut på. Den enkleste er kanskje å si at substantiv er ord vi kan sette en eller et foran: en skole, et hus, et skip og en ring. Ut fra det kan vi gjerne dele substantivene i «en»-ord og «et»-ord. Videre kan substantiver finnes i entall og flertall, i bestemt og ubestemt form.

Hva er substantiv og verb?

Substantiv er et ord som betegner en ting, person eller begrep i vid forstand. Som regel har de en artikkel foran seg: en mann, et hus. 2. Verb er et ord du kan sette å foran (gjøreord): å gjøre, å finne.

Hva er et substantiv eksempel? – Related Questions

Hva er substantiv og adjektiv?

Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempler på adjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin.

Hva er et verb enkelt forklart?

Et verb er et ord som kan betegne enten en handling (for eksempel ord som spise, leke, tenke), en prosess (for eksempel vokse, falle) eller en tilstand (for eksempel eie, leve).

Hva er et substantiv på engelsk?

substantiv {intetkjønn}

noun {subst.}

Hva er en ei og et?

Ubestemt form

Ordene en, ei og et, for eksempel en bil, ei jente, et fly. Her viser artikkelen henholdsvis hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Foran substantiver av hunkjønn kan man ifølge offisiell rettskrivning valgfritt benytte en eller ei på bokmål.

Hva er adverb på norsk?

Adverb er ord som sier noe om verb, adjektiv, andre adverb eller setninger. Flere av disse ordene kan gjøre språket levende og tydelig. Et adverb modifiserer (legger ekstra informasjon til) et verb, et adjektiv, et annet adverb eller en hel setning.

Hva er substantiv på nynorsk?

Substantiv er namn på personar, stader, dyr og ting. Substantiva blir også kalla namnord. Skriv ned fem konkrete og fem abstrakte substantiv. Særnamn kan vere namn på ein bestemt person: Carmen, eit bestemt land: Noreg eller ei bestemt gate: Storgata.

Er mobil et substantiv?

Substantiv. 1. Bærbar telefon, kombinert radiosender og -mottaker som er knyttet til et telefonnett; kortform for mobiltelefon.

Hvordan bøye ei jente?

ei jentejentajenterjentene.

Er et land et substantiv?

land {substantiv}

Det er en liten elegant land, vri og rull manøver.

Er gull substantiv?

gull {intetkjønn}

gold {subst.}

Er foreldre substantiv?

Substantiv. 1. Mor eller far til et barn, oppgis spesielt i flertall.

Er Europa et substantiv?

Dette er et substantiv som representerer kontinentet som ligger øst for Atlanterhavet, nord for Middelhavet og vest i Asia.

Er dyr et substantiv?

SubstantivRediger

Det er dyr i kjellaren. Hest er eit fint dyr.

Er bok et substantiv?

SubstantivRediger

Du burde skrive en bok.

Er dagen et substantiv?

SubstantivRediger

(tidsregning) Den tiden av døgnet det er lyst, mellom morgen og kveld. Om vinteren er dagen kort.

Er musikk et substantiv?

SubstantivRediger

Fra latin mūsica («musikk»), fra gammelgresk μουσική («musikk») (τέχνη) musik, musike, “musenes (kunst)”.

Leave a Comment