Hva er en stillingskode?

I det kommunale og statlige lønnssystemet har alle stillinger en stillingskode og en stillingsbetegnelse (for eksempel stillingskode 7026 for stillingsbetegnelse bibliotekar eller 7076 for hjelpepleier). Disse kodene er igjen knyttet opp mot bestemte lønnstrinn i lønnsregulativet.

Hva er forskjellen på lønnsramme og lønnstrinn?

En lønnsramme angir hvilket startlønnstrinn en stilling har og hvilke lønnstrinn man kan rykke opp til ut fra ansiennitet (antall år). De aktuelle lønnstrinnene stilles opp i en lønnstabell. I lønnssystemet i staten er det til sammen 39 lønnsrammer.

Hva er stillingskode 1408?

Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 44-53 (kr 403.200 – 464.800 pr år), evt. stillingskode 1363 seniorkonsulent, lønnstrinn 52-63 (kr 456.900 – 555.100 pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Hva er en stillingskode? – Related Questions

Hva betyr stillingskode 1434?

Stillingen er plassert i stillingskode 1364 (seniorrådgiver) eller 1434 (rådgiver) og lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr. 64-71 (kr 538 700- 616 000)seniorrådgiver og ltr. 54-64 (449 900-538 700) rådgiver. Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Hva skal til for å få lønnstrinn 6?

Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6.

Hva betyr LR lønn?

Arbeidstaker kan være plassert i lønnsrammer (LR) eller lønnsspenn (direkteplassert).

Hva er lønnsramme 24?

Postdoktorer, førstelektorer og førsteamanuener er i lønnsramme 24. Lønnsrammen inneholder 16 lønnstrinn mellom 59 og 74, fordelt over ni alternative stiger med 0 til 11 års ansiennitet.

Hva er lønnstrinn 5?

Overenskomsten gjelder for arbeidstakere i varehandel – eller annen servicevirksomhet.

Minstelønnssatser.

Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
Lønnstrinn 3 (25 år) 27 050 166,46
Lønnstrinn 4 27 958 172,05
Lønnstrinn 5 30 355 186,80
Lønnstrinn 6 36 013 221,62

Hvor mange lønnstrinn kan man be om?

I utgangspunktet er det ingen grenser for hvor mye du kan be om. Kravet ditt må likevel stå i forhold til de kriterier for lønnsøkning som gjelder i bedriften, sett i sammenheng med deg og din stilling.

Hva er lønnstrinn 60?

For medlemmer i Akademikerne og Unio angis lønn i kroner.

Hovedlønnstabell:

Lønnstrinn Brutto årslønn
60 553 500
61 563 500
62 573 900
63 584 700

Hvor mye er lønnstrinn 42?

Statens Lønnstrinn 2020
Lønnstrinn Årslønn Årslønn
39 382 900 840 900
40 387 900 864 100
41 393 000 887 000
42 398 800 910 000

Hvor mye tjener en politi 2021?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er minstelønn i Norge 2022?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er en normal lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva er tarifflønn i butikk?

Å være medlem i YS lønner seg!
Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 år Over 18 år
Industriarbeider 113,82 162,60
Bygningsarbeider uten fagbrev 126,50 188,40
Renholdsarbeider 139,62 187,66
Butikkmedarbeider 119,40 159,53

Hvor mye tjener du på Mcdonalds?

Medarbeidere over 20 år har en begynnerlønn på kr. 156,03 per time + tillegg. For medarbeidere under 18 år varierer lønnen fra kr. 101,98- 111,98 per time (avhengig av alder) + tillegg.

Hvor mye tjener en som jobber på Burger King?

Gode lønnsvilkår. 16 år; kr 105,- 17 år kr 112,- 18 år (kr 130,- opplæringslønn) 18 år kr 158,- etter 4 måneder praksis/opplæring. (lønnen reguleres årlig).

Hvor mye tjener de som jobber på Kiwi?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hvor mye tjener man som lærer?

Det finnes det også offisielle tall på fra Norsk Lektorlag: Adjunkt med tilleggsutdanning: 556 900 kroner. Lektor: 590 200 kroner. Lektor med tilleggsutdanning: 608 900 kroner.

Leave a Comment