Hva er en PP rådgiver?

En PPrådgiver jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging og spesialundervisning. En PPrådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov.

Hva gjør PP-tjenesten?

PPtjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Hver kommune og fylkeskommune har en PPtjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Hvem jobber i PP-tjenesten?

Hvem jobber i PPtjenesten? I PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT der du bor vil variere litt. Alle ansatte i PPtjenesten har taushetsplikt.

Hva er en PP rådgiver? – Related Questions

Er det vanskelig å få jobb i PPT?

Det er en ettertraktet kompetanse, men det er begrensninger. Det er vanskelig å få innpass i PPT når man ikke er klinisk psykolog eller lærer, selv om det er et fint sted å jobbe med psykologisk kompetanse. Det norske samfunnet er fremdeles veldig profesjonsrettet.

Hva gjør man på PPT?

PPT kartlegger og utreder ulike vansker og utfordringer som gjør at du trenger ekstra hjelp og tilrettelegging på skolen eller i lærebedriften. PPT utarbeider sakkyndig vurdering blant annet av behov for spesialundervisning, utvidet tid og behov for tilrettelegging i bedrift.

Kan man kontakte PPT selv?

Ungdom og foresatte kan selv ta kontakt med PPT. Ungdom over 15 år kan kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte. Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt selv eller via veileder i bedriften. Privatskoler eller elever ved privatskoler må ta kontakt med PPT i det området eleven er folkeregistrert.

Hvilke tester gjør PPT?

Vi tester ofte elevene med WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition). WISC-V er en generell evnetest som er mye brukt i PPT over hele Norge.

Hvordan kontakte PP-tjenesten?

Kontakt oss
 1. Kontortider 08.00–15.30.
 2. Telefon 23 46 54 00.
 3. E-post [email protected].
 4. Besøks- og leveringsadresse Fyrstikkalléen 3, 0661 Oslo.
 5. Postadresse Utdanningsetaten, Pedagogisk psykologisk-tjeneste, Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO.

Hvordan lage en power point presentasjon?

Opprette en presentasjon
 1. Åpne PowerPoint.
 2. Velg Ny i den venstre ruten.
 3. Velg et alternativ: Hvis du vil opprette en presentasjon fra grunnen av, velger du Tom presentasjon. Hvis du vil bruke en klargjort utforming, velger du en av malene.

Hva er det PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning.

Hvor mange slides per minutt?

Ha som tommelfingerregel at hver slide tar ca 2 minutter. Skal du snakke i 30 minutter bør du ikke ha mer enn 15 slides.

Hva bør en bedriftspresentasjon inneholde?

Bedriftspresentasjoner omhandler bedrifter som kommer for å holde presentasjoner om sin bedrift, forklare hvorfor de er en attraktiv arbeidsplass, og hva de ønsker fra oss studenter.

Hvordan bli god på presentasjon?

Bruk bilder som relaterer seg til temaet du snakker om. Et bilde er enklere å huske enn ord og gir publikum en visuell «knagg» å lenke temaet du snakker om opp til. Bruk stikkord – unngå hele setninger. Mye tekst på en slide gjør at publikum leser det som står i stedet for å høre på det du sier.

Hvordan starte en god presentasjon?

Slik starter du en presentasjon: 13 gylne åpnere for å imponere publikum i 2022 (+ eksempler)
 1. Still et spørsmål.
 2. Introduser som person.
 3. Fortell en historie.
 4. Gi et faktum.
 5. Vær supervisuell.
 6. Bruk et sitat.
 7. Få dem til å le.
 8. Del forventningene.

Hvordan avslutter man en presentasjon?

– Du bør også ha tenkt igjennom hvordan du skal avslutte slik at det ikke bare avsluttes med «tusen takk og ha det!». Ikke avslutt presentasjonen på et bunnivå. Du skal gi tilhørerne noe de kan ta med seg videre, et eller annet som er grunnen til at du var der.

Hvor mange ord er 10 minutter presentasjon?

Praktisk tips 2: Tell ordene i presentasjonen din, ta tiden og presenter foran et kamera. Del antall ord med antall minutter du bruker. Rundt 190 ord per minutt er bra. Husk, har du lagt inn kunstpauser eller andre virkemidler, vil dette påvirke ord per minutt.

Hvordan holde gode kurs?

5 smarte tips fra årets beste kursholder
 1. Møt opp minst en time før kurset begynner! Det er få ting som får opp pulsen hos en kursholder som å sitte i kø når kursstart nærmer seg.
 2. Prioriter!
 3. Hold pausene hellig!
 4. Bruk b-tasten på tastaturet!
 5. Vær konkret!

Hvordan holde et godt foredrag?

Her er mine tips:
 1. Kunnskap om hva du skal forelese om.
 2. Kunnskap om hvem du skal forelese for.
 3. Start med en historie.
 4. Ikke vær en statue.
 5. Lag presentasjonen din selv.
 6. Et bilde sier mer enn tusen ord.
 7. Demonstrer interesse og engasjement for eget innhold.
 8. Øvelse gjør mester.

Hvor lenge varer et foredrag?

Et foredrag varer gjerne i 30-45 minutter.

Leave a Comment