Hva er en god kollega for deg?

Bli en bedre kollega
 1. Vær hyggelig og blid!
 2. Selv om du ikke er leder eller sjef, kan du fortsatt gi kollegene dine oppmuntringer og positive tilbakemeldinger på jobben de gjør.
 3. Vær ansvarlig!
 4. Vær inkluderende!
 5. Gjør ditt beste!
 6. Ta hensyn!
 7. Ha en god holdning!
 8. Vis forståelse for at folk er forskjellige!

Hvordan glede en kollega?

9 tips til hvordan du kan glede en kollega
 1. Legg en post-it lapp på plassen til en kollega med hyggelige ord.
 2. Fremsnakk kollegaene dine.
 3. Smil.
 4. Vær raus med komplimentene.
 5. Lek på jobb.
 6. Vis omtanke.
 7. Tilby en hjelpende hånd.
 8. Start en hyggelig tradisjon.

Hvordan bli godt likt av kollegaer?

Møt andre på en positiv måte. Det beste du selv kan gjøre for å bli likt, satt pris på og knytte bånd til andre, er altså å se og anerkjenne andre. – I jobbsammenheng er noe så enkelt som å hilse og si hei om morgenen viktig. Det betyr mye at du har øyekontakt og smiler når du møter kolleger i gangene.

Hva er en god kollega for deg? – Related Questions

Hva er et bra arbeidsmiljø?

Godt samspill på arbeidsplassen er viktig for arbeidsmiljøet. Produktivitet, trivsel og motivasjon henger også sammen med et godt arbeidsmiljø. Behøver du kunnskap og verktøy til hvordan dere kan jobbe mer systematisk med arbeidsmiljøet finner du det i arbeidsmiljøportalen.

Er det lov å ha et forhold med en kollega?

Opheim mener det er flere positive ting ved å bli sammen med en kollega. – Det er praktiske ting som at vi kansammen til og fra jobb. Kommunikasjonen blir enklere, og for arbeidsgiver tror jeg det er en fordel at vi kan steppe inn for hverandre.

Hvordan vise respekt til kollega?

Du kan demonstrere respekt med enkle, men kraftige handlinger.

Tips for å demonstrere respekt

 1. Behandle folk med høflighet, høflighet og godhet.
 2. Oppfordre medarbeider til å uttrykke meninger og ideer.
 3. Lytt til hva andre har å si før du uttrykker synspunktet ditt.
 4. Bruk folks ideer til å endre eller forbedre arbeidet .

Hva mener du selv at kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere er blitt enige om på arbeidsplassen din. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing.

Hva mener du kjennetegner gode medarbeidere og kolleger?

En god medarbeider bør være god på samarbeid, i så og si alle yrker uansett om det er store mengder med individuelt arbeid, så må man kunne vise til gode teknikker for å styrke arbeidsplassen gjennom gjensidig læring og forenkling av arbeidsoppgavene dersom det skulle være nødvendig.

Hva er et godt samarbeid?

Det er viktig å være ærlige med hverandre og be om hjelp og bidra med støtte når det kreves. Tydelig dialog: Nøkkelen til vellykkede samarbeid er en åpen kommunikasjon. Det er viktig å kunne prate om alt og hele tiden ha en dialog om hvordan samarbeidet fungerer. Ta opp både det som er bra og det som er dårlig.

Hva er god teamledelse?

En god teamleder har komplementære egenskaper, og evner å inkludere, motivere og skape et arbeidsmiljø hvor samspill står sentralt. Gjennom vektlegging av motiverende jobbledelse blir teamlederen er en viktig bidragsyter til å skape et miljø hvor kollegaene blir hjulpet til å finne glede i samspill med andre.

Hvordan motiverer du dine medarbeidere?

Her får du 10 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte
 1. Skap tillit.
 2. Gi arbeidet deres mening.
 3. Bli kjent med individene og tilrettelegg deretter.
 4. Skap et godt samhold.
 5. Ha en åpen-dør-policy.
 6. Gå frem som et godt eksempel.
 7. Prioriter balansen mellom arbeid og privat.
 8. Tilby fleksibel arbeidstid.

Hvordan kan jeg motivere andre?

forsøke å forstå situasjonen fra deres perspektiv. utforske deres verdier, mål og ambisjoner.

For å støtte pasienters/brukeres/studenters kompetanse er det viktig å:

 1. ha tro på at personen kan lykkes.
 2. engasjer personen i å bygge relevant kompetanse og ferdigheter.
 3. gi nøyaktig, konkret og relevant tilbakemelding.

Hva fremmer indre motivasjon?

Indre motivasjon oppstår når tre grunnleggende menneskelige behov oppfylles: behovet for autonomi (selvbestemmelse), kompetanse og tilhørighet. Oppgaven bør altså være utformet på en måte som gir mest mulig frihet i framgangsmåten.

Hvordan motivere team?

6 måter for å motivere
 1. Invester tiden din i teamet ditt. Finn ut av hva dine ansattes mål, verdier, ambisjoner og framtid handler om.
 2. Kommuniser til andre slik de ønsker å bli kommunisert til.
 3. Definer hvordan hver person passer inn i gruppen.
 4. Mål progresjonen.
 5. Lær dine ansatte å vinne.
 6. Gjør tjenester på forhånd.

Hva er det som skaper motivasjon?

Den indre belønningen i form av tilfredshet, glede eller mening er knyttet til de handlingene vi utfører. Gleden eller de positive følelsene gjennomføringen av en aktivitet eller en oppgave gir deg, gjør at du har lyst til å starte, gjøre og fortsette. Kilden til motivasjon ligger i selve utføringen.

Hvordan motivere ansatte til endring?

Hvordan motivere ansatte til å gjøre endring?
 1. Skap en forestilling om at det haster å gjennomføre endringer.
 2. Forbered folk på hvordan de kan tilpasse seg endringene.
 3. Hjelp folk med å mestre problemene under omstillingen.
 4. Skap muligheter for tidlig suksess.
 5. Hold folk informert om framskritt i endringsprosessen.

Hvordan rose ansatte?

Det er svært viktig å føle at man blir sosialt akseptert og likt på jobben – for den du er og ikke bare for hva slags jobb du gjør.

Ros bør være:

 1. Ekte, ærlig og realistisk.
 2. Fortjent.
 3. Konkret og dokumenterbar.
 4. Tilpasset den enkelte mottaker.
 5. Systematisert i et forutsigbart system – mot oppsatte mål.
 6. Kommunisert ut til alle.

Hvordan gi god feedback?

Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger?
 1. Sett kritikken inn i en kontekst. Start alltid med ros!
 2. Vær konkret.
 3. Referer til adferd det er mulig å endre.
 4. Tilby alternativer.
 5. Vær beskrivende snarere enn vurderende.
 6. Ei din egen tilbakemelding.
 7. Gi den andre et valg.
 8. Tenk på hva tilbakemeldingen forteller om deg selv.

Hvorfor er det viktig å anerkjenne?

Forskningen forteller oss at mennesker som opplever anerkjennelse yter mer, er mer lojale, mer kreative, og de har det mer gøy på jobben. Det skaper rett og slett trygge rammer, og forebygger sykdom og at verdifulle medarbeidere slutter. Det krever ledere som bryr seg, og som ønsker å gi ektefølt anerkjennelse.

Leave a Comment