Hva er en god forsikringsrådgiver?

Personlige egenskaper. God kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte.

Hvordan bli forsikringsmegler?

Den består av en teoretisk utdanning, samt tre års allsidig praksis hvorav to år med selvstendig kundebetjening i et meglerforetak. Det er kun medarbeidere ansatt i et meglerforetak med konsesjon som forsikringsmegler som kan autoriseres. Autorisasjonen som forsikringsmegler må fornyes hvert femte år.

Hvordan bli økonomisk rådgiver?

For å bli autorisert finansiell rådgiver kreves bestått kunnskapsprøve, praktisk prøve samt praktisk prøve i etikk («Samtalen»). Dette kurset vil gi et godt grunnlag for å bestå kunnskapsprøven i AFR og er også rettet inn mot praktisk prøve og «Samtalen».

Hva er en god forsikringsrådgiver? – Related Questions

Hva er gos forsikring?

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) ble etablert som en nasjonal godkjenningsordning i 2013. Ansatte som driver rådgivning/salg av skadeforsikring overfor privatkunder i selskaper tilsluttet GOS, skal være godkjente.

Hva er en forsikringsmegler?

En forsikringsmegler er en representant for deg som kunde, og begynner ofte med å gjennomføre en behovs- og risikoanalyse for å finne riktig forsikring for din bedrift. Analysen avdekker unødvendige og nødvendige forsikringer, under- eller overforsikring og prisen som betales.

Hvordan er det å jobbe i bank?

De fleste banker søker medarbeidere med utdanning innen økonomi eller finans på høgskole eller universitetsnivå. Det er også viktig å ha interesse for personlig økonomi.

Hva tjener rådgiver i bank?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Startlønnen er på rundt 430 000 kroner i årslønn. Dette er grunnlønnen, utover det har man tillegg som overtid og bonusordninger.

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvordan er det å jobbe i DNB?

Ledige stillinger legges ut på dnb.no, der er lenke til å sende inn søknadsskjema i utlysningen. Vi tilbyr for øyeblikket ulike fagstillinger, graduateprogram eller summer internship.

Hvorfor velge DNB som bank?

Derfor tilbyr vi fleksibel arbeidstid, ekstra fridager og redusert arbeidstid fra mai til august. Du får stor frihet til selv å velge hvilke dager du vil jobbe hjemmefra eller sammen med kollegene dine på kontoret. Vi gir rom for ulike tanker, og lover å gjøre alt vi kan for at du kan være deg selv på jobb.

Hva gjør en rådgiver i bank?

Hva gjør en finansrådgiver / økonomisk rådgiver

Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset den enkelte kundes behov.

Hvor mange privatkunder har DNB?

Vi har 2,1 millioner personkunder

Vi har også 233 000 bedriftskunder. Dette gjør oss til Norges største bank.

Er DNB Norges største bank?

DNB er i dag Norges største og Europas tiende største bank. Med kunder som vil gjøre det meste selv, enkelt og sømløst. Mye takket være utstrakt samarbeid mellom aktørene i finansnæringen gjennom årtier er Norge blitt ett av de mest digitale landene i verden.

Hvilken bank er mest lik Sbanken?

Bank Poeng Endring
1. Sbanken 81,5 (0,5)
2. Handelsbanken 77,9 (-0,2)
3. SpareBank 1 75,7 (-2,6)
4. Eika 74,6 (-1,9)

Er DNB statlig?

2011 DnB NOR, Postbanken og Vital Forsikring endrer navn til DNB. I dag er DNB Bank ASA Norges største finanskonsern. Selskapets største aksjonær er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent), nest størst er Sparebankstiftelsen DNB (8,4 prosent).

Hva er de største bankene i Norge?

De største bankene er nok de såkalte tradisjonelle forretnings- og sparebankene. Norges absolutt største bank, både i antall kunder og forvaltningskapital er DNB Bank ASA. De neste to store bankene er Nordea og Danske Bank.

Hvem eier den norske stat?

Equinor (tidligere Statoil) ble delvis privatisert og notert ved børsen i Oslo og New York i juni 2001, og selskapet ble omdannet fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Den norske stat er hovedaksjonær i Equinor med en eierandel på 67 prosent i selskapet. Beholdningen forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Hva eier Norge?

Nærings- og fiskeridepartementet
Navn på selskap Eierandel Kategori
Norges sjømatråd AS 100% 3
Norsk Hydro ASA 34,26% 2
Nysnø Klimainvesteringer AS 100% 2
Petoro AS 100% 3

Er Norge et rikt land?

Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

Leave a Comment