Hva er en alvorlig sykdom?

Med alvorlig somatisk sykdom menes først og fremst alvorlig kroniske, progredierende og livstruende tilstander. Forslag til oppfølgingsrutiner er eksemplifisert ved kreft i familien, der en voksen er rammet, som også har ansvar for barn. Se Alvorlig sykdom i familien – Ressursbank.

Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hvem kan få livsforsikring?

Du bestemmer selv hvem som skal motta pengene. Det vanlige er at forsikringssummen blir utbetalt til gjenlevende ektefelle. Hvis du ikke er gift eller det er tatt ut separasjon, blir forsikringssummen utbetalt til arvinger etter loven (barn, barnebarn osv.), eller til arvinger som er oppført i testament.

Hva er en alvorlig sykdom? – Related Questions

Hva dekker ikke livsforsikring?

En livsforsikring skal dekke alle typer dødsfall uavhengig av dødsårsak. Det innebærer at det ikke spiller noen rolle om den avdøde har gått bort som følge av sykdom eller ulykke.

Hvem arver min livsforsikring?

Ordinære livsforsikringer går normalt til avdødes ektefelle og barn under 21 år. Dersom avdøde var ugift og barnløs, kommer det an på forsikringsvilkårene om det blir utbetalt en forsikringssum.

Kan man nektes livsforsikring?

Forsikringsselskapene har i utgangspunktet ikke en lovpålagt plikt til å selge deg en forsikring. Men man opererer med en ulovfestet saklighetsnorm. Det betyr at dersom selskapet ikke vil tilby deg en livs-, uføre- eller gjeldsforsikring må dette være saklig begrunnet.

Hvordan fungerer en livsforsikring?

Livsforsikring dekker dødsfall, uansett årsak. Forsikringen utbetales til dine etterlatte som en skattefri engangssum. Du velger engangssum (mellom 1 – 3 mnok) og hvem utbetalingen skal gå til. For å kjøpe livsforsikring må du være mellom 16 – 79 år, og fylle ut en helseerklæring.

Hva er forskjell på personforsikring og livsforsikring?

Forsikringen gir deg økonomisk støtte ved alvorlig sykdom. Kritisk sykdom gjelder blant annet ved kreft, hjerneslag og hjerteinfarkt. Forsikringen gir deg en fast månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. En livsforsikring sikrer dine etterlatte hvis du skulle falle fra.

Er livsforsikring og personforsikring det samme?

Blant forsikringer til privatpersoner skiller man ofte mellom personforsikring og skadeforsikring. Eksempler på personforsikringer er: Livsforsikring.

Hvem kan ikke få uføreforsikring?

Der fører disse punktene enten til avslag eller pristillegg på uføreforsikringen: Hjerte- og karsykdommer, infeksjoner og sykdommer i ulike organer. Psykiske sykdommer. Sykdommer i nervesystemet.

Når får man utbetalt livsforsikring?

Hvordan blir pengene utbetalt? Når du kjøper livsforsikring velger du en forsikringssum. Denne blir utbetalt i sin helhet hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke før du fyller 80 år. Mottakerne betaler ikke skatt av beløpet.

Er det viktig å ha livsforsikring?

Deler du gjeld eller har familie. bør du vurdere en livsforsikring. En livsforsikring kan hjelpe dine etterlatte økonomisk, hvis du dør som følge av ulykke eller sykdom. Pengene kan hjelpe familien med å nedbetale gjeld, så man slipper å ha den bekymringen på toppen av det som er en livskrise.

Hva koster en livsforsikring i måneden?

Livsforsikring koster fra ca 100 kr i måneden og oppover, per million du ønsker som forsikringssum. Når du kjøper livsforsikring må du også svare på en helseerklæring som også kan gjøre at prisen blir justert.

Hva er vanlig å betale i livsforsikring?

En person på 25 til 30 år betaler ikke mer enn 2.000 kroner i gjennomsnitt per år for livsforsikring. Folk mellom 40 og 45 år betaler gjennomsnittlig 3.500 til 4.500 kroner, mens prisen er betydelig høyere for de over 55 år som må regne med å betale rundt 12.000 kroner i året for en livsforsikring.

Kan man få utbetalt to forsikringer?

Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange er dobbeltforsikret uten at de er klare over det. Forsikringsselskapene kan heller ikke vite dette, da slik data ikke deles dem imellom. Ved dobbel forsikring på skadeforsikringene dine vil du aldri dobbel utbetaling ved skade.

Kan husforsikring stå på andre enn eier?

Forsikringen må stå på bileier, med mindre: Bilen er registrert på din ektefelle, samboer eller registrerte partner.

Hvilke forsikringer er det lurt å ha?

Forsikringene du MÅ ha
 • Ansvarsforsikring bil. Dersom du har bil, du ha ansvarsforsikring for å få skilt på bilen og få lov til å kjøre – dette er lovpålagt.
 • Uføreforsikring.
 • Innboforsikring.
 • Bilforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Barneforsikring.
 • Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring.
 • Dyreforsikring.

Hvor mange livsforsikringer kan man ha?

Du kan tegne så mange livsforsikringer du vil, og alle vil bli utbetalt i sin helhet ved dødsfall i henhold til vilkårene. For skadeforsikring får du imidlertid bare én erstatning. Du kan ikke forsikre huset flere ganger og så bygge mange hus hvis huset brenner ned.

Er personforsikring nødvendig?

Kræsjer du derimot en dyr bil eller huset brenner opp, kan det få katastrofale følger hvis du er uten forsikring. Uførhet er også en svært ødeleggende for økonomien, derfor bør man ha en god personforsikring.

Leave a Comment