Hva er elektromagnetisk stråling enkelt forklart?

Når en elektrisk ladning akselereres, det vil si at den forandrer sin energitilstand, blir det en forstyrrelse i det elektromagnetiske feltet som omgir den. Da oppstår det elektromagnetiske bølger som beveger seg bort fra ladningen.

Hva kan vi bruke elektromagnetisk stråling til?

Ioniserende elektromagnetisk stråling som gammastråling brukes i kreftbehandling. Røntgenstråling brukes til å undersøke materialer og indre organer.

Hvordan oppstår elektromagnetisk stråling i atomer?

Emisjonsspektre – elektromagnetisk stråling fra atomene: Når et elektron i et atom blir tilført energi, for eksempel når to atomer skumper borti hverandre eller et annet elektron gir det en dytt, hopper elektronet til et av de høyere nivåene i atomet.

Hva er elektromagnetisk stråling enkelt forklart? – Related Questions

Hvor farlig er elektromagnetisk stråling?

Basert på oppsummert forskning konkluderer WHO med at det ikke foreligger resultater som bekrefter noen helsekonsekvenser av eksponering for lave nivåer av elektromagnetisk stråling. Det er behov for å vite mer om eventuelle biologiske effekter. Slike effekter er ikke nødvendigvis helseskadelige.

Hvilken type stråling er mest skadelig?

Radioaktiv stråling deles inn ofte i tre typer: alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen er den farligste, men den stanses lettere, enn de to andre. Alfastråling består av kjernene i heliumatomer som farer gjennom lufta med en fart på 10 000-20 000 km/s.

Er stråling fra mobiltelefon farlig?

Ekspertgruppen tok for seg en rekke mulige helseeffekter av svake elektromagnetiske felt og vurderte forskningen på hvert enkelt område. Den konkluderte med at mobiltelefoner og annet utstyr ikke kunne gi vesentlige helseeffekter, slik som kreft eller annen alvorlig sykdom.

Hvor mange fikk kreft etter Tsjernobyl?

Anslaget er usikkert, og man understreker at det kan dreie seg om alt fra 5 000 til 45 000 tilfeller. Usikkerheten knyttet til økt forekomst av kreft er altså betydelig. Dette skyldes at enkelte kreftformer har svært lang latenstid.

Er all stråling elektromagnetisk?

Det elektromagnetiske spekteret er en benevnelse som omfavner all elektromagnetisk stråling. Stråling ved ulike frekvenser (bølgelengder) har svært ulike fysiske (og praktiske) egenskaper. Både radiobølger, lys og gammastråling er ulike typer elektromagnetisk stråling i det elektromagnetiske spekteret.

Hvilke typer stråling har vi?

Faktaboks
  • elektromagnetisk stråling: radiobølger, mikrobølger, infrarød stråling (varmestråling), lys, ultrafiolett stråling, røntgen- og gammastråling.
  • radioaktiv stråling: alfa-, beta- og gammastråling.
  • akustisk stråling: lyd, ultralyd.

Hvor mye stråling tåler et menneske?

Hvor mye radioaktivitet tåler vi? Menneskekroppen tåler opp mot 1000 mSv før vi får akutte skader, men doser ned til 100 mSv har vist seg å øke risikoen for visse former for kreft i en befolkning. Det betyr ikke at personer som blitt utsatt for 100 mSv eller mer nødvendigvis vil få kreft, men at risikoen øker.

Er lyd elektromagnetisk stråling?

På samme måte som elektromagnetiske stråler er lyd bølger. Men dette er også omtrent det eneste disse to har tilfelles. Når vi snakker bruker vi stemmebåndet til å presse ut luften i mengder, ettersom hvilken lyd vi vil lage.

Er elektromagnetisk stråling radioaktiv stråling?

Radioaktivitet – eForelesning

Radioaktivitet er partikler eller elektromagnetisk stråling som blir sendt ut fra ustabile atomkjerner.

Hvor kommer elektromagnetiske bølger fra?

Elektromagnetisk stråling oppstår når elektriske ladninger svinger fram og tilbake og gir fra seg energi i form av elektromagnetiske bølger. Når elektronet blir tilført energi (absorpsjon), hopper elektronet til et høyere nivå i atomet (eksitering).

Hva er elektromagnetisk stråling NDLA?

Elektromagnetisk og ioniserende stråling

Elektromagnetisk stråling er elektriske forstyrrelser som brer seg gjennom rommet. Radioaktiv stråling er resultat av endringer i atomkjernene. Både elektromagnetisk og radioaktiv stråling kan ionisere, det vil si overføre så stor energi at den kan skade kroppen.

Hvordan fungerer alfastråling?

Alfastråling oppstår når en tung atomkjerne henfaller spontant til en lettere atomkjerne og i denne prosessen sender ut en alfapartikkel (figur 1). Slike partikler, som altså består av to protoner og to nøytroner som er bundet sammen, er en spesielt stabil nukleær konfigurasjon.

Er røntgen radioaktiv?

1.3 Røntgenstråling

Røntgenstråling har svært mye til felles med strålingen fra en radioaktiv kilde.

Hva er forskjellen mellom mekaniske og elektromagnetiske bølger?

Hva er forskjellen på mekaniske bølger og elektromagnetiske bølger? Mekaniske bølger er bølger som er forårsaket av mekaniske handlinger som vibrasjoner, mens Elektromagnetiske bølger er bølger som er skapt av oscillerende elektriske og magnetiske felt.

Er stråling og bølger det samme?

En stråle med hvitt lys brytes i et glassprisme. Noen sier lys er bølger, andre sier lys er partikler, og noen sier at lys er både bølger og partikler. Det er sannelig ikke greit å forstå! Vi snakker om lysstråler, varmestråling og mikrobølger.

Hvorfor bryter bølger?

Brenning oppstår når dønninger eller andre overflatebølger av forholdsvis lang bølgelengde beveger seg inn over grunnere vann. Da vil deres bølgelengde minke mens bølgehøyden øker, og de kan til slutt bryte. En bølge bryter når bølgeskråningen blir for bratt, slik at bølgetoppen velter forover.

Leave a Comment