Hva er egentlig fellesnavn?

Fellesnavn er et substantiv eller et navn på noe som viser til noe generelt, for eksempel bok, lærer, skole, oksygen, frihet eller verdensrommet.

Er måneder egennavn?

Navnet på måneder skal skrives med liten forbokstav: januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november og desember. Navn på måneder er fellesnavn.

Hva er et Særnavn?

Særnavn er navn på noe, for eksempel mennesker eller dyr, se egennavn.

Hva er egentlig fellesnavn? – Related Questions

Hva er forskjell på egennavn og fellesnavn?

Egennavn er en type substantiv og skrives med stor forbokstav, i motsetning til fellesnavn, som vanligvis er navn på noe generelt og som skrives med liten forbokstav.

Er Norge et egennavn?

Egennavn er navn på personer, husdyr, land, byer, fjell, fotballag og så videre. – Egennavn skrives med stor forbokstav. – Eksempel: Hjelme, Torvastad, Norge, Europa og Liverpool.

Er et navn substantiv?

Ordet substantiv kan vi oversette med navnord, for i denne ordklassen finner vi «navn» på ting, personer, dyr, steder, gjenstander, fenomener og begreper. Vi kan dele substantivene inn i fellesnavn og egennavn. Fellesnavn er navn på alle medlemmer i en gruppe.

Skal gud skrives med stor G?

Egennavn og navn på guddommer skrives med stor forbokstav: Vårherre; Gud Fader. Også sammensatte egennavn får stor forbokstav: Dødehavsrullene; Panamakanalen; Trondheimsfjorden.

Skal regjeringen skrives med stor forbokstav?

Vi kan alltid skrive regjeringa/regjeringen med liten forbokstav. Dersom vi vel å skrive Regjeringa/Regjeringen med stor forbokstav, er det for å få tydeleg fram at vi meiner statsorganet, institusjonen.

Er norske med stor N?

Egennavn (proper nouns) skrives med stor forbokstav på norsk og engelsk.

Er det ifølge eller i følge?

Ifølge og i følge betyr forskjellige ting. De kom i følge = De kom sammen. samsvar med’, ‘i kraft av’, ‘i henhold til’ eller ‘etter’. Ifølge skrives i ett ord.

Er det punktum etter dato?

Dersom årstall er utelatt, skal det være punktum etter dag og måned: 5.6. Den tradisjonelle rekkefølgen dag-måned-år (f.

Skal Stortinget skrives med stor S?

Navn på statsorganer og institusjoner skal skrives med stor forbokstav. Men hvis et organ omtales på annen måte enn ved egennavn, skal det brukes liten forbokstav. Personlige titler skal også skrives med liten forbokstav. Dette betyr at Stortinget som institusjon skal skrives med stor forbokstav.

Skal staten skrives med stor S?

Det er alltid liten forbokstav i staten og politiet. Det er dessuten alltid rett med liten forbokstav i regjeringen.

Skal lover skrives med stor bokstav?

Lover skrives med liten forbokstav (straffeloven, kjøpsloven); unntaket er Grunnloven og de lovene som har et egennavn som førsteledd, som Svalbardloven og Finnmarksloven.

Skal as skrives med store bokstaver?

Forkortelser som uttales som vanlige norske ord, skriver vi med små bokstaver: aids, el, hiv, ufo. Forkortelser som uttales bokstav for bokstav (a-ess, be-hå, i-te), skal skrives med store bokstaver: AS, BH (eller behå), BNP, IT, MC, OL, PC, PR, TV, VM.

Hvordan skrive initialer navn?

Første bokstav i navn

Bokstavene skrives da tett inntil hverandre, eventuelt med punkt etter hver bokstav: B.B. – eller bare det ene navnet: E. Initialer kan også få form av et monogram, et kjenningsmerke for en person som kan benyttes i både skriftlig og muntlig sammenheng: FDR.

Hvordan skrive m?

m (meter) mg (milligram) min (minutt(er)) ml (milliliter)

Hvordan skriver man pc i flertall?

Bindestreken skal være der fordi «PC» og «CD» er fortkortelser. Regelen er at det skal være bindestrek mellom en forkortelse og bøyningsendelse. Derfor skal «PC» og «CD» ha bindestrek når de står i flertall og bestemt form entall (PC-en).

Hvordan skrive kg?

Kilogram (i dagligtale også bare kalt kilo) er grunnenheten for masse i SI-systemet, og har symbolet kg. Prefikset kilo er det greske ordet for «tusen», så ett kilogram er 1000 gram. Enheten er den eneste grunnenheten i SI-systemet med prefiks.

Leave a Comment