Hva er egentlig elektromagnetisk stråling?

Elektromagnetisk stråling er stråling av energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, derfor kalles det også «elektromagnetiske bølger».

Hvilke typer stråling inngår i det elektromagnetiske spekteret?

Sammenhengen mellom bølgelengde og frekvens er gitt slik:
  • Mikro- og radiobølger.
  • Infrarød stråling.
  • Lys.
  • Ultrafiolett stråling.
  • Røntgenstråling.
  • Gammastråling.

Hvordan elektromagnetisk stråling dannes i et atom?

Emisjonsspektre – elektromagnetisk stråling fra atomene: Når et elektron i et atom blir tilført energi, for eksempel når to atomer skumper borti hverandre eller et annet elektron gir det en dytt, hopper elektronet til et av de høyere nivåene i atomet. Senere kan det falle ned igjen til et lavere nivå.

Hva er egentlig elektromagnetisk stråling? – Related Questions

Hva består stråling av?

Stråling er kort sagt bølger av partikler. Det finnes flere forskjellige typer stråling med forskjellige egenskaper. Man kan grovt dele inn strålene etter hvilke partikler de består av. Enten fotoner, alfapartikler (2 protoner + 2 nøytroner), elektroner, nøytroner eller større kjerner.

Er elektromagnetisk stråling lys?

Synlig lys, radiobølger og røntgenstråling er eksempler på elektromagnetisk stråling (EMS). EMS er energi som overføres gjennom det tomme rom eller gjennom materie i form av elektromagnetiske bølger. Når en elektriske ladning forandrer sin energitilstand fører det til bølger som beveger seg.

Hvordan kan atomer sende ut em stråling?

Energien som blir avgitt når elektronet går tilbake til grunntilstanden sin fører til at hydrogenatomet sender ut elektromagnetisk stråling i form av fotoner. Jo større sprang elektronet gjør ved eksiteringen, desto mer energirike fotoner sender det ut.

Hva skjer inne i atomet når det sender ut stråling?

En radioaktiv kilde består av atomer som er ustabile. Det betyr at kjernen i atomet både kan og vil forandre seg. Før eller senere går atomkjernen over i en annen form som er mer stabil. Det skjer ved utsendelse av stråling (se Figur 2.1).

Hva kan vi bruke elektromagnetisk stråling til?

Ioniserende elektromagnetisk stråling som gammastråling brukes i kreftbehandling. Røntgenstråling brukes til å undersøke materialer og indre organer.

Hvor kommer den radioaktive strålingen fra?

Stråling som ioniserande stråling frå ustabile atomkjernar er strålar i form av alfastråling, nøytronstråling, betastråling eller gammastråling. Strålinga oppstår når ustabile atomkjernar blir spalta til andre atomkjernar og samstundes sender ut energi. Dei mest kjende radioaktive stoffa er uran og radium.

Hvilken type stråling er mest skadelig?

Radioaktiv stråling deles inn ofte i tre typer: alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen er den farligste, men den stanses lettere, enn de to andre. Alfastråling består av kjernene i heliumatomer som farer gjennom lufta med en fart på 10 000-20 000 km/s.

Hva slags stråling er farlig?

Alle typer stråling kan være helseskadelig. Vi skiller mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling fordi de to typene virker forskjellig på det som blir bestrålt. Ioniserende stråling er farligere enn ikke-ioniserende stråling.

Hvorfor hjelper jod mot stråling?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Hvorfor ikke jodtabletter over 40 år?

Voksne over 40 år har liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen pga radioaktivt jod og man har ikke sett noen reduksjon av kreftrisiko for denne aldersgruppen ved å ta jodtabletter. Derfor anbefaler myndighetene ikke jodtabletter til denne gruppen.

Hvor får man tak i jodtabletter?

Innbyggere mellom 18 og 40 år må selv skaffe jodtabletter hvis de ønsker det. Det er mulig å få kjøpt jod på apotekene i kommunen. Husk å spørre etter riktig type, Jodix eller Kaliumjodid. Helsestasjonene tilbyr jodtabletter til gravide og ammende.

Hvem trenger ikke ta jod-tabletter?

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt å anbefale tabletter til voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter.

Hvor mye jod er det i egg?

Et kokt egg inneholder 34 µg per 100 g. En brødskive med et kokt egg (56 g) som pålegg gir 19 µg jod.

Hva er forskjell på jod og Jodix?

Jodix 130 mg jodtabletter inneholder 130 milligram (mg) jod, og er det eneste produktet som kan brukes for dette formålet. Jodix er et reseptfritt legemiddel som kan kjøpes på apoteket for beredskap. Jod kosttilskudd inneholder en mye mindre mengde jod, og er ikke egnet for bruk ved atomulykke.

Hva slags mat inneholder jod?

Det er få matvarer i det norske kostholdet som inneholder jod. Hvit saltvannsfisk, melk, yoghurt og brunost er matvarene som bidrar mest til inntaket av jod.

Er det jod i kaffe?

En kopp svart kaffe eller espresso inneholder cirka fem mikrogram jod. En enkel macchiato eller en kopp café au lait inneholder dobbelt så mye, mens en enkel cortado eller caffe mocca gir 15 mikrogram.

Leave a Comment