Hva er det motsatte av muligheter?

Sjanse, risiko, mulighet: Sjanse er en positiv mulighet, risiko det motsatte, mens ordet mulighet er det nøytrale begrepet.

Hva er det motsatte av å redusere?

Reduksjon er det motsatte av oksidasjon.

Hva er det motsatte av å ekspandere?

Det å ekspandere informasjon skjer i Aktivitetsnavn kolonnen på summasjonsnivå. Ved å klikke på «pluss-tegnet» foran summasjonsnavnet, så vil de underliggende aktiviteter bli åpnet opp. Det motsatte er å kollapse informasjon. Hente ut data fra et program med tanke på å løfte det over i et annet.

Hva er det motsatte av muligheter? – Related Questions

Hva betyr motsatt av?

Antonym er et ord som betyr det motsatte av et annet, for eksempel «ond» og «god».

Hva er en ekspansjon?

Ekspansjon er det samme som utvidelse.

Hvorfor ekspandere?

Begrunnelser for ekspansjon kan være overlevelse, økt omsetning, utvidet markedsandel, economies of scale, sosiale fordeler, og så videre.

Hva var oversjøisk ekspansjon?

Fra ca. 1500 til slutten av 1700-tallet ble Vest-Europa knutepunktet i et globalt nettverk som vi kjenner som europeisk, eller oversjøisk, ekspansjon. Dette tok først form av oppdagelser og erobringer av landområder, men etter hvert ble erobrere avløst av handelsinteresser.

Hva er ment med Korstogstanken?

Hva menes med korstogstanken? Korstogstanken var å omvende alle ikke troende eller de som tilhørte en annen religion til kristendommen gjennom misjonering.

Hva Trekanthandelen gikk ut på?

handel mellom Europa, Afrika og Amerika der europeerne byttet til seg slaver fra afrikanske høvdinger mot europeiske varer som skytevåpen, jern og glass. Slavene ble fraktet til sukkerplantasjer i Amerika, og sukkeret derfra ble solgt til Europa.

Hva er ekspansjon historie?

Dette er et substantiv som representerer handlingen om å bli større eller mer omfattende, eller den politiske strategien for å forlenge en stats territorium ved å krenke den av andre nasjoner.

Hvilke varer var portugiserne ute etter i Afrika?

Hvilke varer var portugiserne ute etter i Afrika? – Portugiserne var ute etter handel med mennesker i Afrika, og videre utover på 1500-tallet ble fortet en mellomstasjon for afrikanere som senere skulle selges som slaver. – Der ble de stuet sammen i fangehull før de gikk om bord på slaveskipene.

Hvem fant Afrika?

Afrikas første statsdannelser fant sted i Egypt rundt 3000 før vår tidsregning, i Kusj i det nåværende Sudan rundt 1000 fvt. Noe senere oppsto Aksumriket litt lenger sør i dagens Etiopia. Først fønikere, og senere grekere og romere, grunnla kolonier langs middelhavskysten.

Hvem fant opp sjøveien til India?

Vasco da Gama (1469-1524) reiste fra Portugal via Kapp det Gode Håp til Ø-Afrika, over det Indiske hav og til Malabarkysten i 1498, og fant derved sjøveien til Indias vestkyst. Diu ved Gujerati i India og Malakkahalvøya over stredet til Sumatra.

Hvorfor ville land i Europa ha kolonier?

Bakgrunnen for denne nye imperialismen er flere, de fleste historikere er enige om at økonomiske interesser, maktkamp mellom stormaktene og nasjonalisme er de viktigste drivkreftene til imperialismen som gav seg utslag i det europeiske kappløpet om å erobre flest kolonier i Afrika.

Hvilke følger fikk Portugals erobring av Brasil?

Hvilke følger fikk Portugals erobring av Brasil ? Tusenvis av portugisere immigrerte til Brasil, der de Etablerte sukker og kaffe plantasjer. De tvang mange av de innfødte til å jobbe noe som førte til at mange av dem døde av sykdommer.

Hva heter portugiseren som fant sjøveien til India?

Vasco da Gama var en portugisisk sjøfarer. Han var den første til å finne en direkte sjøvei fra Europa til Asia ved å seile rundt Afrika.

Hvorfor koloniserte Portugal?

“Etter at de arabiske erobrerne var slått tilbake fra Spania og Portugal på 1200- og 1300-tallet, førte begge landene kampen over til Afrika. Motivene var både økonomiske og religiøse. Et viktig mål var å vinne kontroll med gullhandelen over Sahara ved å erobre endepunktene for handelsveiene i Nord-Afrika.”

Hvorfor dro Vasco da Gama til India?

Fire år etter at Christofer Columbus kom tilbake fra sin første reise til Amerika, reiste Vasco da Gama mot øst i 1497 for å fullføre Portugals prosjekt for å nå India. Han hadde fire skip i sin flåte, med tilsammen 170 mann. De var utstyrt med forsyninger for 3 år.

Hva het skipet til Vasco da Gama?

De fire skipene het Sao Gabriel som var Vasco da Gamas flaggskip og Sao Rafael som broren til Vasco da Gama seilte, han het Paolo. Det var også en karavelle som het Berrio som ble seilt av Nicolau Coelho. Det fjerde skipet som var med var et forsyningsskip. På vær av disse skipene var det imellom 118-170 menn.

Leave a Comment