Hva er den viktigste endringen i kroppens håndtering av legemidler hos eldre?

Den viktigste endringen i kroppens håndtering av legemidler hos eldre er den nedsatte evnen til å skille ut legemidler renalt (figur 1). Dette er viktig for legemidler som utskilles umetabolisert og det er spesielt viktig for de midlene som dessuten har en lav terapeutisk bredde (tabell 1).

Hva skjer med legemidler i kroppen?

Hvordan virker legemidler? De fleste legemidler virker ved å binde seg til mottakermolekyler, som oftest er proteiner, for så å utløse en effekt direkte eller mer indirekte via en kaskade av reaksjoner. Andre legemidler virker direkte på DNA, for eksempel cyklofosfamid, som er et antitumormiddel.

Hvordan skilles legemidler ut av kroppen?

Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig gjennom nyrene. Nyrefunksjonen avtar når man blir eldre. Nedsatt nyrefunksjon kan medføre at legemidlene utskilles langsommere, og dermed til opphoping av legemidler i kroppen. Dette vil igjen kunne medføre bivirkninger.

Hva er den viktigste endringen i kroppens håndtering av legemidler hos eldre? – Related Questions

Hvor lenge er medisin i kroppen?

Har et legemiddel en halveringstid på fem timer, er konsentrasjonen av legemidlet i blodet halvert etter fem timer. Jo kortere halveringstid, desto fortere er legemidlet ute av kroppen når behandlingen er avsluttet. Legemidler kan ha en halveringstid på alt fra noen sekunder til flere uker.

Hvilken tablettform løses først opp i tarmen?

Enterotabletter. Enterotabletter har et beskyttende lag som fører til at de først løses opp i tarmen der miljøet er nøytralt eller basisk, og ikke i surt miljø. Grunnen til at oppløsning i tarmen er ønskelig, kan være at virkestoffet ødelegges av den sure magesaften, eller at det kan skade slimhinnen i magesekken.

Hvor lang tid tar det før tabletter løses opp i magen og tas opp i kroppen?

De fleste legemidler absorberes i tynntarmen og bare i liten grad fra magesekken eller munnhulen. Tømningstiden for magesekken til tynntarmen varierer med alder og hva som er spist, fra 30-40 min for flytende innhold, til flere timer etter et måltid. Magesekken tømmer seg til tynntarmen gradvis.

Hva skjer med utskillelse av legemidler ved nedsatt nyrefunksjon?

Nyrene spiller en viktig rolle i eliminasjonen av mange legemidler. Nedsatt nyrefunksjon kan medføre nedsatt utskillelse av for eksempel opioider, med fare for overdose som resultat. En del legemidler kan gi varig eller midlertidig nedsettelse av nyrefunksjonen. Dette gjelder for eksempel NSAIDs.

Hvilken fase beskriver legemidlers vei gjennom kroppen?

Farmakokinetikk er beskrivelsen av hvordan kroppen tar hånd om legemidler. Dette omfatter legemidlenes opptak i kroppen (absorpsjon), fordeling mellom blod og ulike vev (distribusjon), fjerning (eliminasjon) ved omdannelse til andre aktive eller inaktive produkter (metabolisme) og utskillelse fra kroppen (ekskresjon).

Hva skjer med legemidler i Distribusjonsfasen?

Når distribusjonsfasen er over, vil legemiddelet transporteres tilbake (redistribueres) til blodplasma etter hvert som det blir eliminert fra kroppen. I eliminasjonsfasen er det for de fleste legemidler et konstant forhold mellom konsentrasjonen av legemiddel i vev og blodplasma.

Hva skal du kontrollere når du deler ut medisiner?

Egenkontroll ved istandgjøring og/eller tilberedning av legemidler skal innebære følgende:
  • Kontroll mot orginalordinering av: legemidlets navn og/eller virkestoff. legemiddelform og administrasjonsmåte. styrke/dose.
  • Holdbarhet.
  • Hvis aktuelt kontrolleres også: merking av tilberedt legemiddel. opptrukket volum/dose.

Hvordan fungerer halveringstid?

Halveringstid er den tiden det tar før antall radioaktive nuklider i en mengde radioaktivt stoff er redusert til halvparten. Det er dermed også den tiden det tar før den radioaktive strålingen fra stoffet er redusert til halvparten. Halveringstiden skrives ofte som T1/2.

Hva er de viktigste organene for eliminasjon av legemidler?

Nedbrytningen av legemidler skjer i all hovedsak i leveren, men metabolisme av legemidler kan også skje andre steder, som i plasma, i tarmveggen og i andre vev. Noen legemidler skilles ut metabolisert eller umetabolisert i feces via gallen, mens andre hovedsakelig elimineres via utåndingsluft.

Hvorfor er eliminasjon viktig?

Eliminasjon – å få fjernet kroppens avfallstoffer

Disse prosessene forstyrres ved sykdom, og som helsefagarbeider må du kjenne til hva som er normalt, og kunne observere dersom noen av disse prosessene ikke er normale. Tømmingsvaner både for urin og av føring er noe du skal observere kontinuerlig.

Hvilke medisiner kan ikke knuses?

Må tabletten eller kapselen svelges hel? Depot- og enterotabletter skal ikke knuses. Alle tabletter som har delestrek, kan deles på delestreken. Undersøk om det finnes opplysninger om knusing/ deling av tabletten eller åpning av kapselen i Felleskatalogen, på ytteremballasjen eller i pakningsvedlegget.

Hvordan vannløselige legemidler blir fjernet fra kroppen?

Vannløselige legemidler elimineres hovedsakelig gjennom nyrene. – Både vannløselige og fettløselige legemidler filtreres gjennom glomerulusmembranen. Legemidler kan også fjernes ved sekresjon til nyretubuli.

Hvorfor skal man drikke minst et halvt glass vann ved inntak av tabletter?

Det er alltid lurt å svelge tablettene med et glass vann slik at de får hjelp på veien ned i magesekken. Ofte vil tabletten bevege seg nedover i spiserøret av seg selv, men noen ganger kan den feste seg. – Med for lite vann har enkelte fått problemer med at tabletten henger seg fast fordi de blir klebrige, sier Holte.

Hvor brytes paracet ned?

Siden Paracetamol brytes ned i leveren, vil effekten av legemiddelet i kombinasjon med alkohol være redusert.

Kan man knuse tabletter?

Mange legemidler skal svelges hele for å redusere risikoen for bivirkninger. Sårdannelse i spiserøret er eksempel på bivirkning som kan oppstå for mange legemidler, og problemet forsterkes dersom tablettene knuses eller tygges.

Er det farlig å tygge Paracet?

Alle de ulike formuleringene av paracetamol kan tas med eller uten mat. Smeltetablettene skal suges, ikke tygges.

Leave a Comment