Hva er demens aldring og helse?

Demens er en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. Ved demens er prosessene i hjernen, som gjør at personen kan motta, bearbeide, lagre og uttrykke informasjon og utføre handlinger, forstyrret. Personen har en kognitiv svikt.

Hvordan oppfører demente seg?

Symptomer på demens
 • endret oppførsel.
 • sviktende korttidshukommelse.
 • svikt i dømmekraft.
 • vansker med kommunikasjon.
 • problemer med å mestre dagliglivets gjøremål.

Hva er de første tegn på demens?

10 tidlige tegn og symptomer
 • Glemsomhet, særlig for det som skjedde nylig.
 • Problemer med å planlegge, løse og fullføre vanlige oppgaver.
 • Språkvansker.
 • Forvirring om tid og sted.
 • Redusert dømmekraft.
 • Utfordringer med å følge opp økonomiske forhold.
 • Gjenstander plasseres feil.
 • Endringer i humør og personlighet.

Hva er demens aldring og helse? – Related Questions

Kan personer med demens drikke alkohol?

Tung drikking kan gi opp til tre ganger større risiko for demens. Og den kan komme tidlig. I en stor, internasjonal studie om demens og alkohol hadde over halvparten (57 prosent) et høyt alkoholforbruk.

Kan depresjon føre til demens?

Sammenhengen mellom demens og depresjon er kompleks. Undersøkelser viser at opptil 50% av alle med Alzheimer får depressive plager. Det er også vist at depressive plager kan være debutsymptomer på Alzheimers demens. Det er økt risiko for å utvikle demens der hvor det har vært tilbakevendende depresjoner gjennom livet.

Hva er de tre vanligste formene for demens?

En rekke sykdommer fører til demens. Alzheimer er den vanligste, og utgjør 60 prosent av alle demenstilfeller. Omtrent 15-20 prosent har vaskulær demens. Andre typer er blant annet frontallappdemens og demens med Lewy-legemer.

Hvilke fire faktorer er det som gir velvære og trivsel?

Fire hovedkategorier oppsummeres: Faktorer som bidrar til (1) oriente- ring, (2) trygghet og sikkerhet, (3) personliggjøring og hjemliggjøring og (4) stimuli. Hovedfokus i artiklene er ulike former for stimulireduksjon. Få studier vektlegger bruk av positive stimuli og faktorer som kan bidra til trivsel og velvære.

Hva er de viktigste prinsippene for kommunikasjon med personer med demens?

Å kommunisere med personer med demens
 • Se på ansiktet til den du snakker med.
 • Bruk tydelige, enkle, korte setninger og snakk langsomt.
 • Si én ting om gangen.
 • Vær mest mulig konkret.
 • Ta deg god tid.
 • Unngå distraherende faktorer: Skru av TV, radio eller musikk.

Hva er viktig for demente?

Kommunikasjon og samvær. Det å være sammen og ha hyggelige stunder, er godt for oss alle. Å kunne være sosial, er viktig for personer med demens. Etterhvert som sykdommen utvikler seg, kan det bli vanskelig for den som har demens å forstå meningen med ord og setninger, eller å finne de rette ordene.

Har demente lov å kjøre bil?

Evnen til å forstå et komplisert trafikkbilde blir svekket ved kognitiv svikt. Demens fører ikke automatisk til at du mister førerkortet, men sykdommen vil etterhvert påvirke kjøreferdighetene, så jevnlig oppfølging hos legen er nødvendig.

Hva er forskjellen mellom Alzheimer og demens?

Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som fører til tap av intellektuelle funksjoner på grunn av økt svinn av hjerneceller. Den vanligste formen for demens kalles Alzheimers sykdom. Man kan ikke kurere demens, men det er ofte mulig å bremse sykdommen og lindre symptomer med legemidler.

Er senil og dement det samme?

I dagligspråket brukes betegnelsen oftest i betydningen senil demens, det vil si demens som opptrer på grunn av alderdom. Denne bruken er feil fordi demens skyldes ulike kroniske hjernesykdommer, som for eksempel Alzheimers sykdom. Aldring er en risikofaktor for, men ikke direkte årsak til demens.

Hva kan bremse demens?

Det kan man blant annet gjøre ved å være nysgjerrig og søke mentale utfordringer, men også ved å være sosial og ta vare på både hørsel og syn. – Utdannelse, yrkesliv og en aktiv pensjonstilværelse er forbundet med lavere risiko for at hjernesykdommer som demens kommer til uttrykk, forteller han.

Hvem har størst risiko for å få Alzheimer?

Vi vet at røyking øker risiko for å få demens, og mye tyder på at også høyt alkoholforbruk, overvekt, fedme, diabetes og høyt blodtrykk øker risikoen. Forskning viser at disposisjon for å få den vanligste formen for demens, Alzheimers demens, i større eller mindre grad er knyttet til vårt arvemateriale.

Kan man bli akutt dement?

I eldre år rammes mange av en akutt svekkelse av kognitiv funksjon. Denne tilstanden har flere navn, blant annet delirium, akutt forvirring, og akutt konfusjon. Akutt forvirring kan ramme personer med normal kognitiv funksjon, eller noe som er mer vanlig, oppstå hos en person med underliggende demenssykdom.

Hvordan unngå å bli dement?

Fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for demens. Moderat fysisk aktivitet, som tre ganger 40 minutters gange i raskt tempo per uke, kan være nok til å senke risikoen.

Hvor lenge lever man med dement?

Beregninger som er gjort i Norge, basert på pasienter som er utredet for demens og kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten, viser at 75-åringer med demens lever i gjennomsnitt 5 til 6 år etter at de har fått diagnosen. Yngre personer som er diagnostisert ved 65 års alder, lever i gjennomsnitt 6 til 7 år.

Hva skal man spise for å forebygge demens?

Et sunt kosthold med mye nøtter, fisk, frukt og grønnsaker kan redusere risikoen for å utvikle demens.

Leave a Comment