Hva er definisjonen på terror?

Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å skape frykt og dermed påvirke politikk. Terrorisme er derfor en politisk strategi som kombinerer vold og kommunikasjon. Å skremme befolkningen og påvirke regjeringer er vel så viktig som å påføre skade.

Hva betyr terror handling?

Norsk definisjon

Slik defineres terrorhandlinger i norsk lov: Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

Hva er forskjellen på terror og terrorisme?

Å terrorisere er å bruke terror for å oppnå et mål, eksempelvis ved å true med vold eller utøve vold. Terrorisme er således bruk av terror i forsøk på å oppnå et politisk mål. Terror satt i politisk system refereres gjerne til terrorvelde eller redselherredømme.

Hva er definisjonen på terror? – Related Questions

Hvor i verden er det mest terror?

80 prosent av all terror skjer i tilsammen fem land: Irak, Pakistan, Afghanistan, Nigeria og Syria. Fire terrororganisasjoner er ansvarlige for 66 prosent av alle terrordødsfall: Taliban, Al-Quaida, Boko Haram og IS. Irak er mest utsatt for terror av alle land i verden. Bare i fjor døde 6362 mennesker i terrorangrep.

Hva er konsekvensene av terror?

Terror brukes for å fremme politiske, ideologiske eller religiøse budskap, gjennom å skape frykt og kaos. I kjølvannet følger ofte hat og fremmedfrykt. Terroranslag tar sikte på å skremme befolkningen og tiltrekke seg medias oppmerksomhet – for å oppnå politiske mål.

Hva kan være årsaken til terrorisme?

Mulige årsaker til terrorisme

Faktorer som fattigdom, undertrykkelse, okkupasjon, diskriminering og æresløshet nevnes som noen årsaker til terrorisme. Grupper som føler seg utsatt for en urettferdig velstandsfordeling for egen eller andres del.

Hva menes med terrorisme Quizlet?

Hva er terrorisme? – Terrorisme er bruk av vold mot sivile, eller myndighetspersoner for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre uvarslet frykt. Terrorisme er da i all hovedsak å få oppmerksomhet om en sak. Ofte blir terrorisme brukt for å fremme et religiøst eller politisk budskap.

Hvor mange terrorangrep har det vært i Norge?

Terrorangrepene i Norge 2011
Angrepsmetode: Bilbombe(Oslo) Skyting (Utøya)
Våpen: Ruger Mini-14 Glock 34 pistol
Antall døde: Oslo: 8 Utøya: 69 Totalt: 77
Antall skadde: Oslo: 200 (79 til legevakt, 13 på sykehus) Utøya: 33 skutt, totalt 60 (5 til legevakt, 55 på sykehus hvorav 1 døde senere)

Hva var årsaken til 22 juli?

Terroristen mente at Arbeiderpartiet hjalp muslimene med å overta Norge. Han angrep derfor regjeringskvartalet, hvor kontoret til Stoltenberg lå, og sommerleiren til AUF, som er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. Foto: Morten Holm / NTB.

Har Breivik kjæreste?

Vennen sier at det var lenge siden Breivik hadde hatt kjæreste og samboer, men noen sporadiske damer her og der hadde det vært. – I ungdomsalder var i han i et forhold. Da han skulle starte en av bedriftene sine, gjorde han det slutt med henne for å prioritere bedriften.

Hvor mange mennesker døde i 911?

Skader. Døde – I tillegg til de 19 kaprerne, døde 2 977 personer i terrorangrepet; alle 265 ombord på de fire flyene, 2 606 i tårnene og på bakken i Verdens Handelssenter og 125 i Pentagon. Blant de døde var 343 brannkonstabler og 71 politimenn.

Hvor fikk Breivik tak i våpen?

Ruger-riflen ble importert av Våpen-Søilen i Bergen og senere solgt videre til Winge våpen. Det andre våpenet Breivik brukte på Utøya, var en pistol av merket Glock. Denne skaffet han seg på senvinteren i år fra Intersport i Bogstadveien i Oslo.

Hvor gammel var den yngste på Utøya?

11 år seinere møter Dagbladet familien hennes hjemme i Drammen. Nå er det 10 år siden den da 14 år gamle jenta ble det yngste offeret i terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. En mann som året etter fikk en 21 års forvaringsdom for massemord på 77 personer, sto bak terrorangrepene.

Hvor ofte pusser du pistolen?

Til slutt, hvor ofte skal man egentlig pusse en pistol? Svaret kommer an på hvor aktiv du er. Det er ingenting i veien for å gi våpenet en god puss etter hver tur på banen. Mange lever også godt med å gi pistolen sin en god skrubb bare en gang i året, eller enda sjeldnere.

Hvor mange skudd ble avfyrt på Utøya?

Ut fra gjenværende ammunisjon er det estimert at det totalt ble løsnet 297 skudd. 121 med pistolen og 176 med rifla. Forskjellige kilder oppgir at det var fra 560 til 700 ungdommer på Utøya. Dommen mot Breivik hevder det var 564 personer på øya.

Hvorfor tok det så lang tid før politiet kom til Utøya?

Myndighetenes evne til å beskytte mennesker på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. Ifølge Gjørv-kommisjonen kunne politiet vært på Utøya 26 minutter tidligere.

Hvordan fikk Breivik tak i politiuniform?

Han fikk ikke tak i våpen på denne turen. Men han påstår å ha skaffet seg flere norske politimerker, og annet relatert politiutstyr, som han skal ha fått trykket hos en lokal forhandler.

Hvem skjøt Breivik først?

Klokken 17.17 gikk Breivik i land på Utøya. Politiet har anslått at de første skuddene falt ca. 17.21. Monica Bøsei, daglig leder for AUFs virksomhet på Utøya, og Trond Berntsen, ansatt i politiet og innleid som sivil vaktmann, ble terroristens første ofre.

Hvor sitter Fjotolf Hansen?

Breivik flyttet til nytt fengsel

Breivik ble flyttet fra Ila fengsel til Telemark fengsel i Skien høsten 2013. Nå skal han altså fortsette soningen i Ringerike fengsel, som i likhet med Skien har en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Leave a Comment