Hva er definisjonen på radioaktiv stråling?

Radioaktiv stråling er en betegnelse som ofte brukes om alfa-, beta- og gamma-stråling, det vil si stråling som sendes ut av radioaktive nuklider ved desintegrasjon. Betegnelsen er noe misvisende, da det ikke er strålingen som er radioaktiv, men atomkjernene som sender ut strålingen.

Hva sender ut radioaktiv stråling?

Stråling som ioniserande stråling frå ustabile atomkjernar er strålar i form av alfastråling, nøytronstråling, betastråling eller gammastråling. Strålinga oppstår når ustabile atomkjernar blir spalta til andre atomkjernar og samstundes sender ut energi. Dei mest kjende radioaktive stoffa er uran og radium.

Hvilke type radioaktiv stråling finnes?

Det er 3 typer stråling som er mulig og vi kaller de for alfa (α), beta (β) og gammastråling (γ) etter de tre første bokstavene i det greske alfabet. En radioaktiv kildes intensitet angis i “antall henfall per sekund” Enheten er becquerel (Bq) – etter Henri Becquerel som oppdaget radioaktiviteten.

Hva er definisjonen på radioaktiv stråling? – Related Questions

Hvordan er radioaktiv stråling farlig?

Når det radioaktive stoffet omdannes, sender den ut ioniserende stråling. Denne strålingen har så høy energi at den kan slå løs elektroner fra atomer og molekyler i cellene den treffer, slik at det dannes ioner. Dette kan føre til biologiske skader i celler og DNA, noe som igjen øker risikoen for kreft.

Hvor radioaktiv er en banan?

For det første: Ja, bananer er radioaktive. Nei, de er ikke veldig masse radioaktive. Ved å spise en banan får du en ekstra stråledose: 0.1 mikrosievert (μSv). Grunnen til at bananer er litt mer radioaktive enn en del andre ting er fordi de har mye kalium i seg.

Hvor mange bananer må man spise for å dø?

For en dødelig dose stråling fra bananer trenger man å spise omtrent 10 000 000 bananer i løpet av noen timer. Dette er da 10 millioner bananer. Spiser du rundt 300 bananer om dagen over en periode på 7 år kan du også begynne å oppleve tegn på strålingsskader i mage og tarm.

Kan man spise to bananer på en dag?

Er du glad i banan, så kan du gjerne spise banan hver dag. Det er heller ingen øvre grense for hvor mange bananer du kan spise om dagen, men bananinntaket må ikke gå på bekostning av annen næringsrik mat.

Hvor lenge varer radioaktiv stråling?

Anbefalingen om å være inne skal være kort, gjerne ikke over to døgn. Grunnen til dette er at noen radioaktive stoffer har kort halveringstid. Det betyr at de er mest farlige når de først slippes ut i luften, men at denne faren vil avta i løpet av noen dager eller timer.

Er det radioaktivitet i Norge?

Norge var blant de landene som ble mest forurenset. Nedfallet besto av en rekke forskjellige radioaktive stoffer, blant annet jod-131, strontium-90, cesium-134 og cesium-137. Av disse er det stoffene med lengst halveringstid, spesielt cesium-137, som bidrar mest til stråledoser til mennesker i Norge i dag.

Hva skjedde i Norge etter Chernobyl?

Konsekvenser for Norge

Vinden sto mot Norge, og det var mye nedbør i den aktuelle perioden slik at de radioaktive partiklene i luften festet seg til regndråpene og falt ned på bakken. Nedfallet over Norge ble størst i de områdene som fikk nedbør i dagene etter ulykken.

Hvor mange fikk kreft etter Tsjernobyl?

Anslaget er usikkert, og man understreker at det kan dreie seg om alt fra 5 000 til 45 000 tilfeller. Usikkerheten knyttet til økt forekomst av kreft er altså betydelig. Dette skyldes at enkelte kreftformer har svært lang latenstid.

Er det trygt å dra til Tsjernobyl?

Sonen dekker 2600 kvadratkilometer rundt atomkraftverket i området som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall etter eksplosjonen. Myndighetene har fastlått at det er farlig for mennesker å holde til der. De fleste steder er den radioaktive strålingen 3-4 ganger høyere enn det som er vanlig i naturen.

Er Hiroshima beboelig?

Førti år tidligere, i 1945 var det en annen atomeksplosjon, denne med faktisk intensjon om å ødelegge området den ble sluppet på: Hiroshima, Japan. To atomeksplosjoner, men bare et sted er beboelig i dag.

Hvor er det mest stråling i Norge?

En av de fire reaktorene i kjernekraftverket eksploderte, og radioaktivt jod og cesium spredte seg over store områder i Europa. I Norge ble områdene nordvest på Østlandet, nord i Trøndelag og sør i Nordland hardest rammet av det radioaktive nedfallet.

Hvor lenge vil Tsjernobyl være radioaktiv?

– Ukraina vil slite med Tsjernobyl i 50-100 år til. Man vet fortsatt ikke hvordan man skal få det radioaktive avfallet ut av reaktoren, og hvor man skal finne et endelig lager, sier Bøhmer.

Hvordan påvirket Tsjernobyl sau i Norge?

– Store mengder radioaktive stoffer regnet ned over Nord-Trøndelag, Nordland, Jotunheimen og Valdres. Mest falt det ned i områder hvor det regnet, forteller Gjelsvik. Det radioaktive stoffet la seg over lav, vekster og vann. Derfor ble det bøndene og reindriftsnæringa som ble hardest rammet.

Kan Chernobyl skje igjen?

Tsjernobyl-ulykken vil ikke skje igjen

Dette regnes som tidenes verste atomulykke. Det radioaktive utslippet spredte seg også til Norge. Etter hvert ble reaktoren dekket av en sarkofag.

Hvorfor ikke Jodix til de over 40 år?

De beskytter bare mot radioaktivt jod, ikke mot andre radioaktive stoffer. Personer over 40 år tar opp så lite jod i skjoldbruskkjertelen at det ikke er nødvendig med jodtabletter ved atomhendelser.

I hvilket land ligger Tsjernobyl?

Tsjernobyl-ulykken er historiens verste kjernekraftulykke. Den skjedde natt til 26. april 1986 i Tsjernobyl, Ukraina (daværende Sovjetunionen), 100 kilometer nord for Kiev og 20 kilometer fra grensen til Hviterussland.

Leave a Comment