Hva er bunndekker?

Bunndekkere og ugress

Bunndekkeplanter er planter som har evne til å dekke jorda godt og mange sprer seg slik at de dekker et større område.

Hvordan plante i en bratt skråning?

dele opp skråningen i 3 ulike soner – front, midtsone og bakre del. I den fremste delen av skråningen er det best å bruke planter med krypende eller lav vekst. I midtsonen kan du plante inn litt høyere planter og i bakre del av skråningen kan du ha planter som blir mer omfangsrike både i høyde og bredde.

Hvilke planter tåler bark?

Stauder går fint sammen med bark, Hosta og dagliljer og iris er jo “sikre vinnere i et slikt anlegg, de greier seg uten særlig vedlikehold. Barken er veldig effektiv mot frøugress, men du må følge litt med, dersom en eneste vassarv (f. eks.) får vokse opp og frø seg, så er du tilbake til null.

Er Hasselurt vintergrønn?

Beskrivelse: Hasselurten er en hardfør vintergrønn staude som kan danne tette tepper, 10-15 cm høy. Sprer seg ved korte, overjordiske utløpere. Har uanseelige, klokkeformede og brunfiolette blomster som er gjemt under bladene. Bladene er nyreformet, blanke og læraktige.

LES OGSÅ  Hva kjøper man til en mor som har alt?

Hva er bunndekker? – Related Questions

Når setter man stauder?

Les også: Beskjæring av frukttrær
Type: Egenskaper:
Storkenebb Tåler godt sol og tørke. Blomstrer i juni. Kan variere fra 15 centimeter i høyde helt opp til 60 centimeter. Liker best tørr og leirete jord.
Vårfloks Blomstrer i mai–juni. Blir opptil 15 centimeter høy. Krever mye sol og drenert jord.

Hvor dypt plante stauder?

Sett planten ned og spre røttene så godt som mulig. De fleste planter skal stå like dypt som de har gjort tidligere. Fyll hullet 2/3 fullt med jord.

Er einer vintergrønn?

Einer er en fin vintergrønn busk og pynte ute med. Einer holder seg grønn og fin gjennom vinteren.

Er ugress flerårig?

Flerårige ugress lever lenger enn to år. I spiringsåret utvikler de normalt bare en bladrosett og røtter som vokser videre neste år. Da setter de fleste artene også frø for første gang, men noen arter kan blomstre alt første året, mens andre ikke blomstrer før tredje året.

Hvilke blomster blomstereng?

Engblomster som trives i mager og tørr jord er gulmaure, blodstorknebb, engknoppurt og blåknapp. Gress som liker magrere forhold er kamgras, gulaks og hjertegras. I begynnelsen av juli er det på tide å så blomsterengen. Slå gress og blomster med en ljå eller skjærestang om det er et større område som skal slås.

Er Krypmispel vintergrønn?

– Man kan for eksempel plante krypmispel som dekker raskt en hel skråning. Den er lav, og ugresset vil etter hvert ha vanskelig med å komme igjennom. Den er også vintergrønn og veldig lettstelt.

Hvordan få jord til å ligge i skråning?

I en skråning vil det ofte være lite jord å dyrke i, slik at du er nødt til å fylle på mer jord for å planter til å vokse og trives. Det er sjelden en spesielt god idé å bare fylle på med ekstra jord i skråningen – det vil kreve mye jord og dessuten være fare for at det bare forsvinner ved neste regnskyll.

Hvor dyp jord til hekk?

Plantene settes slik at jordklumpen dekkes av ca. 3 cm jord, ikke dypere. Nettet må bli sittende rundt rotklumpen. Vann er altavgjørende for plantenes vekst, både ved etablering og især de første årene.

Er det lov å klippe naboens hekk?

Ja, du kan klippe av grener og røtter fra nabohekken, hvis disse er til skade eller ulempe på din eiendom. Dette gjelder imidlertid ikke hvis hekken fungerer som nabogjerde.

Hvor høy kan en hekk være mot nabo?

Hekk høyde mot nabo

Høydehekker som ikke fungerer som hekkegjerder er derimot regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde. Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag.

Kan tuja klippes helt ned?

* Tuja kan klippes hele året, men det er best å klippe fra telen har gått og til september. * Start tidlig med å klippe sidene på hekken (yttersidene, ikke mellom plantene). Ikke klipp den i toppen før den har nådd nesten den høyden du ønsker. * Klipp helst ikke innenfor siste grønne skudd/blad.

Blir brun Thuja grønn igjen?

Og disse tørkeskadene er det du ser som brune greiner senere på sesongen. Hvis det er ille nok, er det ingen ting annet å gjøre enn å sage ned hele hekken. En tujahekk bryter ikke på nytt fra hard ved, slik at det i praksis er umulig å få en tuja som er blitt brun i toppen til å bli pen igjen.

Hva er forskjellen på tuja og sypress?

Når trærne bærer kongler, er det imidlertid lett å skille tuja fra sypress, da de ca. 1 cm lange konglene hos tuja er avlange, mens de hos sypress er kulerunde. En annen skillekarakter er at toppskuddet hos tuja som regel er opprett, mens det er hengende hos sypress.

Hva er giftig på tuja?

Tuja, busken som er blitt så utrolig populær de siste årene, er også giftig. I tidligere tider var uttrekk av tuja brukt som abortmiddel, men var så farlig at mange av kvinnene døde. Tuja er rik på flyktige oljer, som inneholder et svært giftig stoff, thujon.

Leave a Comment