Hva dekker reiseforsikring mobil?

Nei, reiseforsikringen dekker dessverre ikke knust mobil eller andre gjenstander som blir knust eller ødelagt på grunn av uhell. Hvis du ønsker å forsikre deg mot uhell må du ha innboforsikring topp eller en egen mobilforsikring.

Hva dekker reiseforsikring ikke?

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs, dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder også tilgodelapper, cashpoints, vouchers eller lignende som går tapt som følge av konkurs. Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kortselskapet for å få refundert beløpet.

Hva dekker innboforsikring i Eika?

Sikre alt du eier
 • Erstatter skader på tingene dine forårsaket ved vann, brann eller tyveri.
 • Dekker tyveri fra uteareal på forsikringsstedet.
 • Innbo Pluss inkluderer uhellsforsikring ved plutselig og uforutsette skader.

Hva dekker reiseforsikring mobil? – Related Questions

Hva dekker full kasko Eika?

Delkasko: Dekket det samme som ved ansvar. Delkasko dekker også veihjelp, tyveri, brann og glasskader på bilen. Kasko: I tillegg til det som dekkes under delkasko, er du dekket for skade på ekstrautstyr, maskin, bagasje og skader på egen bil.

Hvor lang tid tar det å få igjen på forsikringen?

Hvis du skal ha forsikringspenger utbetalt, tar det cirka 1-3 virkedager fra saken er ferdig behandlet til du får forsikringsoppgjøret utbetalt til konto. I noen oppgjørssaker får du en e-post eller sms med informasjon samme dag som saken er ferdig behandlet.

Hva dekker innbo pluss?

PF Innbo Pluss dekker skade og tap av innbo/løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade og tyveri/innbrudd, samt ved kaskoskader. Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand.

Hva dekker ulykkesforsikring Eika?

Sikrer deg mot økonomiske bekymringer dersom du skulle bli utsatt for en ulykke. Gjelder hele døgnet, verden over. Dekker død og medisinsk invaliditet som følge av plutselig eller ufrivillige ytre hendelse. Behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen ved medisinsk invaliditet.

Hvor mye koster det for innboforsikring?

Hvis du forsikrer innboet ditt for 500.000 kroner, vil prisen vanligvis ligge et sted mellom 500 og 1.500 kroner per år. Skal du ha en innboforsikring som dekker over 2 millioner kroner, kan prisen variere mellom alt fra 1.000 til over 4.000 kroner i året. Som regel kan du betale en pris per måned eller en pris per år.

Hva slags forsikringer bør man ha?

Det er også viktig å sikre en inntekt for de du er glad i, dersom uforutsette hendelser skulle skje. Må ha: uføreforsikring, reiseforsikring, livsforsikring, ulykkesforsikring, innboforsikring og/eller husforsikring, bilforsikring. Bør ha: barneforsikring, Kritisk sykdom.

Er det nødvendig med reiseforsikring?

Reisen starter når du går hjemmefra og uansett om det er en kort tur på butikken, en utflukt i marka eller en ferietur så bør du ha en reiseforsikring.

Hva er den beste reiseforsikringen?

Frende får terningkast seks av Norsk Familieøkonomi i sin store test av reiseforsikring i 2022. Testerne fremhever Frendes gode dekninger på uhell, forsinket bagasje, tapte utflukter og arrangement. Det nevnes også gode dekninger for død og invaliditet.

Hvor mye koster en reiseforsikring?

Reiseforsikring enslige
Reiseforsikring Pris Rabatt
Europeiske Standard 1 277 15%
Europeiske Super 1 895 15%
Frende Reiseforsikring 1 992 10%
Gjensidige Reise Pluss 2 136 18%

Når gjelder reiseforsikring Eika?

Helårs reiseforsikring har vanligvis begrenset varighet, som regel inntil 45 dager per reise. Reiseforsikringen er kun gyldig hvis du har betalt minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede med kortet, før en skade inntreffer. I hjemmet, på arbeidsstedet eller på skolen.

Hva er inkludert i reiseforsikring?

Reiseforsikring dekker ting du blir frastjålet på reise, forsinket/forsvunnet bagasje, utgifter som følge av sykdom eller skade under reisen din og avbestilling av bestilt tur.

Hvem har billigst reiseforsikring?

Store forskjeller
Selskap Produktnavn Pris per år
Vardia Reiseforsikring enkeltperson 1298
Frende Reiseforsikring Enkeltperson m/Ulykke 1332
KLP Reise 1375
Codan Reiseforsikring 1378

Hva dekker helårs reiseforsikring?

Helårs reiseforsikring
 • Sykdom og ulykke på reise. Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke.
 • Hjemtransport.
 • Avbestilling.
 • Forsinkelse.
 • Bagasje.
 • Reiseavbrudd.
 • Privatansvar.
 • Rettshjelp.

Hvor mye koster reiseforsikring i måneden?

Pris (før rabatter) på en helårs reiseforsikring koster fra ca 100 kroner i måneden og oppover. Prisen er avhengig av om du kun skal forsikre deg selv eller hele familien, reisenes varighet, rabatter osv.

Kan man kjøpe reiseforsikring for en måned?

Vår helårs reiseforsikring gjelder hele året, men er begrenset på antall sammenhengende feriedager for enkeltreiser. Forsikringen gjelder for enkeltreiser inntil 70 dager, men kan utvides til å gjelde 90, 120 eller 180 dager.

Kan man kjøpe reiseforsikring etter bestilt reise?

Nei, du kan ikke kjøpe reiseforsikring som gjelder for den aktuelle reisen hvis reisen allerede har startet. Det er derfor viktig å huske at reiseforsikringen må kjøpes før avreise.

Leave a Comment