Hva dekker min innboforsikring?

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som dekker:
 1. Innbo og løsøre. Innbo og løsøre i boligen.
 2. Utgifter og tap ved erstatningsmessige skader. Penger og verdipapirer.
 3. Privatansvar. Privat erstatningsansvar.
 4. Rettshjelp. Utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson.

Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hvor mye er egenandel på innboforsikring?

Spesielle egenandeler
Gjenstand/dekning: Egenandel:
Ansvar 4.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner + 20 % av overskytende utgifter
Juridisk bistand ved ID-tyveri 4.000 kroner + 20 % av overskytende utgifter
Naturskade 8.000 kroner (fastsatt i henhold til lov om naturskadeforsikring)

Hva dekker min innboforsikring? – Related Questions

Hva kan man få igjen på innboforsikring?

Innbo dekker:
 • Brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Vannskader.
 • Tyveri og skadeverk.
 • Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr 40 000.
 • Ansvar & rettshjelp.
 • Naturskader.
 • Merkostnader når boligen er ubeboelig etterskade.
 • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)

Er briller dekket av innboforsikring?

Innboforsikring standard dekker briller ved brann og tyveri. Innboforsikring topp dekker i tillegg fysisk skade på brillene hvis du har hatt et uhell. Har du ekstra dyre briller, anbefaler vi en egen brilleforsikring. Da er du også dekket hvis du mister brillene.

Har jeg forsikring på mobilen?

Skade og tap av mobil kan være dekket av både reise- og innboforsikring. Reiseforsikringen er best å benytte ved tyveri. Ved knust skjerm eller annen skade på mobilen bør du melde skaden på innboforsikringen, da denne dekker flere typer skader.

Hva dekker mobilforsikring?

Hva dekker egentlig en mobilforsikring?
 • Tyveri eller mistet mobil. Forsikring mot tyveri gjelder om mobilen blir stjålet i eller utenfor hjemmet.
 • Knust skjerm og reparasjon. De aller fleste mobilforsikringene dekker både knust skjerm og reparasjon, men man må påregne en egenandel.
 • Midlertidig mobil.
 • Vannskader.

Hva dekker innboforsikring Fremtind?

Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og erstatter tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre under • transport • ut- og innbæring mellom bolig og bil • Skade ved tyveri under transport erstattes med inntil 100 000 kroner.

Hva dekkes av reiseforsikring?

Reiseforsikring dekker ting du blir frastjålet på reise, forsinket/forsvunnet bagasje, utgifter som følge av sykdom eller skade under reisen din og avbestilling av bestilt tur.

Har man reiseforsikring i LO?

Er du medlem i et LO-forbund gir fordelsprogrammet LOfavør deg en av markedets beste reiseforsikringer til medlemspris. Husk at du må kjøpe reiseforsikring før du bestiller reisen, for å ha en gyldig avbestillingsforsikring. Ingen egenandel. Avbestillingsforsikring er inkludert i reiseforsikringen.

Hvilke forsikringer dekker Korona?

Reiseforsikringen din gjelder dersom du reiser til et land som ikke omfattes av UDs reiseråd på avreisetidspunktet. I slike tilfeller dekker forsikringen også koronasykdom, og er uavhengig av vaksinasjonsstatus. Reiseforsikringen gjelder ikke på reiser som starter når området er omfattet av UDs reiseråd.

Hvilken forsikring dekker Covid?

Koronasyk på reise

Forutsatt at reisemålet ikke hadde reiseråd pga korona ved innreise, gjelder forsikringen som ved annen sykdom. Den dekker utgifter til behandling, forlenget opphold og ny hjemreise. Du kan også ha rett til feriekompensasjon for de dagene du var syk.

Hva slags forsikringer bør man ha?

Det er også viktig å sikre en inntekt for de du er glad i, dersom uforutsette hendelser skulle skje. Må ha: uføreforsikring, reiseforsikring, livsforsikring, ulykkesforsikring, innboforsikring og/eller husforsikring, bilforsikring. Bør ha: barneforsikring, Kritisk sykdom.

Kan jeg få pengene tilbake for min flybillett?

Fly- og pakkereiser

Hvis du avbestiller en flyreise, har du krav på summen for billetten, fratrukket skatter og avgifter – disse får du tilbake fra flyselskapet. Hvis flyselskapet eller pakkereisearrangøren kansellerer turen, må selskapet refundere deg hele beløpet.

Hva dekker en helseforsikring?

Helseforsikringen dekker som regel utredning og behandling inklusive kirurgi, hos medisinsk spesialist så lenge det er en medisinsk problemstilling du trenger hjelp med. Kosmetiske behandlinger dekkes ikke av helseforsikringen.

Kan man få dekket naprapat?

Behandling hos naprapat dekkes ikke av statlige eller kommunale trygdeordninger, og du må derfor betale for hele timen selv. Flere arbeidsplasser har ordninger der arbeidsgiver kan hjelpe til med å betale for behandling for sine ansatte.

Kan forsikring dekke kiropraktor?

Helseforsikringen (behandlingsforsikringen) dekker ikke kiropraktor, fysioterapi, naprapat eller manuellterapeut alene. Unntak er dersom det er behov for f. eks. fysioterapi i forbindelse med rehabilitering etter operasjon som er dekket av forsikringen, da kan eksempelvis fysioterapi være dekket.

Hvem har den beste helseforsikringen?

Med gode dekninger og de beste vilkårene går Trygs behandlingsforsikring til topps i testen utført av Forbrukerrådet. Tryg er vurdert til å ha det beste produktet på markedet. Det er attraktivt priset, og har svært gode vilkår.

Hvor mye koster det med livsforsikring?

En person på 25 til 30 år betaler ikke mer enn 2.000 kroner i gjennomsnitt per år for livsforsikring. Folk mellom 40 og 45 år betaler gjennomsnittlig 3.500 til 4.500 kroner, mens prisen er betydelig høyere for de over 55 år som må regne med å betale rundt 12.000 kroner i året for en livsforsikring.

Leave a Comment