Hva defineres som vogntog?

Et vogntog består av en motorvogn med en eller flere tilhengere tilkoplet. Det brukes for det meste om lastebiler med tilhenger, men defineres også som personbiler med tilhenger. Man kan enten ha lastebil med tilhenger eller trekkvogn med semitrailer.

Hvor langt er et vogntog?

Vogntog er en trekkbil med tilhenger (slepevogn). Lengden på vogntoget måles etter at bilen og hengeren er sammenkoplet. Lastebil og slepevogn (henger) kan være inntil 19,5 meter, og trekkbil og semitrailer kan være inntil 17,5 meter. Tømmervogntog kan være 24 meter og modulvogntog 25,25 meter.

Hva er trekkvogn?

Trekkvogn er ofte ein stutt lastebil som vert nytta til å trekkja ein semitrailer eller svanehalshengar, men omgrepet vert òg nytta om ein lastebil som trekkjer ei påhengsvogn eller slepvogn, om ein person- eller varebil som trekkjer tilhengar, campingvogn, eller liknande.

Hva defineres som vogntog? – Related Questions

Hva betyr 2 aksler?

En bil med akselkombinasjonen 4×2 har altså to aksler, hvorav drift på den ene. På biler med mer enn en styrt aksel kan systemet utvides med tall bak skråstrek eller tankestrek for å vise hvor mange aksler som er styrt.

Hva betyr boggie?

Boggi er betegnelse på bevegelig, svingbart hjulunderstell for vogner med banedrift (jernbanevogner, T-banevogner og trikker) og er festet i endene av vognen.

Hvor mye kan en 3 akslet lastebil veie?

Kjøretøy med 3 aksler

26 tonn hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.

Hva er forskjellen på boggi og tandem?

Pusheraksel: En aksel i en boggi som kan avlastes eller løftes for å øke trykket på den andre akselen i en boggi. Pusheraksel sitter foran den drivende akselen. Svingskive: Anordning til trekkvogn for påkobling av semitrailer. Tandem: En boggi der begge aksler er drivende, og en kan være løftbar.

Hva er Trippelboggi?

Tre akslingar blir rekna som trippelboggi når avstanden mellom kvart par av dei ikkje overstig 1,8 m. Bilen kan likevel ha éin drivaksling med aksellast inntil 11,5 tonn.

Hvor mye tåler brua?

Brua skal sånn sett kunne tåle to kjøretøy på 50 tonn, til sammen 100 tonn. Dermed er det ikke farlig å kjøre over dersom man følger retningslinjene – men det er helt på grensen likevel, sier Kivle.

Hva betyr BK 10 50?

Bruklassen forkortes «Bk« og etterfølges av et tall, for eksempel Bk10 og Bk8. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene.

Hvor langt kan et vogntog være i Norge?

Til nå har maksgrensene for vogntog i Norge vært 19,5 meter og 50 tonn (tømmervogntog har hatt 24 meter og 60 tonn, og modulvogntog 25,25 meter og 60 tonn). Fra nå gjelder det at vogntog generelt kan veie inntil 60 tonn og ha 24 meters lengde under forutsetningene listet opp under.

Hvor fort kan et vogntog kjøre?

I Norge er det slik at alle lastebiler over 3,5 tonn har fartsperre på 90 km/t. Men loven sier at maksimal hastighet for lastebiler er 80 km/t. Husk dessuten at om du kjører personbil med tilhenger som har 300 kilo nyttelast og ikke brems, er hastigheten maks 60 km/t.

Når er det krav om følgebil?

I Norge er det krav til følgebil når lastebiler transporterer gods med bredde som overstiger 3 meter, eller totallengden er større enn 23,5 meter. Når spesialtransportens samlede totalvekt overskrider 65 tonn, må man ofte ha ledsagelse av Statens Vegvesen for passering av enkelte bruer.

Hvor mange tonn grus tar en lastebil?

Bil og henger kan levere ca 30 tonn eller 24 – 25 kubikk.

Hva er maks vogntogvekt?

Førerkort Klasse B:

Kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg. Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B.

Hva er minste avstand vogntog?

Vogntoget skal ha minst 7 aksler. f. Største tillatte totalvekt er 60 tonn. For totalvekt 60 tonn, skal avstanden mellom vogntogets første og siste aksel være minst 19,00 meter.

Hvor lang kan bil og tilhenger være?

Lengdebegrensningen for motorvogn (altså kun bil) er på 12 meter. For vogntog bestående av bil (også personbil) og påhengs/slepvogn, gjelder 19,50m, hvorav hengeren ikke kan være lenger enn 12m.

Hvordan kan modulvogntog brukes i Norge?

Modulvogntog og 24-metersvogntog på tømmervegnettet

Fra 21. desember 2020 er det tillatt å benytte modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på et utvalg av veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog.

Hvor lang kan en semi være?

Ordet semitrailer brukes ofte om hele den sammensatte enheten – altså både trekkvognen og tilhengeren. Maksimal lengde og vekt for trekkvogn med tilhenger i Norge er 17,5 meter og 50 tonn uten dispensasjon fra Statens vegvesen.

Leave a Comment