Hva bør man tenke på før man kjøper hus?

Sjekkliste før du kjøper bolig
 • Tenk nøye over hvor du vil bo.
 • Ha finansieringen på plass.
 • Undersøk boligen nøye.
 • Sett deg inn i prospektet.
 • Sjekk boligtaksten.
 • Sjekk egenerklæringen.
 • Vær forberedt når du går på visning.
 • Sett tak for hvor mye du vil by.

Er det mulig å kjøpe bolig uten egenkapital?

Har du ikke nok egenkapital, kan det likevel finnes løsninger. En kausjonist er en person (som regel foreldre) som garanterer å betale lånet ditt hvis du ikke klarer det selv. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Hvordan kjøpe seg inn i bolig uten egenkapital?

For å få lån til bolig vil som regel banken kreve at du har en viss egenkapital. Det er imidlertid ingenting som formelt hindrer deg fra å kjøpe deg inn i en bolig uten uten egenkapital, så lenge du kan betjene din andel av låneutgiftene.

Hva bør man tenke på før man kjøper hus? – Related Questions

Hvor mye kan jeg låne med 300 000 i egenkapital?

Hvor stor egenkapital trenger du i 2022
Kjøpesum 15 % Egenkapital Lån
2 000 000 300 000 1 700 000
2 500 000 375 000 2 125 000
3 000 000 450 000 2 550 000
3 500 000 525 000 2 975 000

Hvor mye kan man låne med 400 000 i egenkapital?

15% egenkapital enkelt forklart
Hvis boligen koster Så trenger du minimum Og banken kan da låne deg
3 500 000 kr 525 000 kr i egenkapital 2 975 000 kr
4 000 000 kr 600 000 kr i egenkapital 3 400 000 kr
4 500 000 kr 675 000 kr i egenkapital 3 825 000 kr
5 000 000 kr 750 000 kr i egenkapital 4 250 000 kr

Hvor mye kan jeg få i boliglån uten egenkapital?

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig? Hovedregelen er at du ha spart 15 prosent av det boligen koster, men det finnes unntak hvis du er under 34 år. Da er det mulighet for å låne mer enn 85 % av kjøpesummen, så fremt du har betjeningsevne og at banken får tilleggssikkerhet.

Kan man ta lån uten egenkapital?

Det er mulig å få lån til bolig uten å ha egenkapital. Banken har mulighet til å gjøre unntak om man f. eks. får startlån fra kommunen eller så kan banken innvilge topplån for unge.

Hvordan kjøpe seg inn i en bolig?

Hvordan kjøpe seg inn i bolig?
 1. Finn ut hva boligen er verdt.
 2. Bli enig om hvilke eierandeler dere skal ha i boligen.
 3. Ta kontakt med banken.
 4. Bli enig om hvordan dere skal dele kostnadene, både når det gjelder selve lånet og andre utgifter dere har felles.
 5. Skriv alt dette inn i samboerkontrakten/samboeravtalen.

Kan man slippe egenkapital?

Har du for eksempel høy inntekt og betjeningsevne, kan du slippe unna kravet om 15 prosent i egenkapital.

Hvor mye egenkapital på 4 millioner?

Kjøper du en enebolig til 4 millioner kroner, må du altså ha 600 000 kroner i egenkapital. I tillegg må du betale ca. 100 000 kroner i omkostninger.

Hvor mye egenkapital på 2 5 millioner?

Boliglånsforskriften ble videreført for 2020. I forskriften er det krav om at den som skal låne til bolig må ha minst 15 prosent egenkapital. Det betyr at hvis du skal kjøpe en bolig til 2,5 millioner kroner, må du ha minst 375.000 kroner i egenkapital.

Kan man få boliglån uten fast jobb?

Det korte svaret er at du ikke nødvendigvis må ha fast jobb for å få boliglån, men du må kunne stille med egenkapital og ha betalingsevne. Det vil si at du må kunne stille med minst 15% av boligens kjøpesum og du må sannsynliggjøre at du er i stand til å betale framtidige renter og avdrag på boliglånet.

Kan man få boliglån med lav inntekt?

Den viktigste årsaken til at mange med lav inntekt får avslag på lånesøknaden, er regelen om at samlet gjeld ikke kan overstige 5 x inntekt. Dette er en streng regel som bankene må forholde seg til. Dersom du søker om for eksempel et boliglån kan ikke gjelden overgå fem ganger årsinntekten.

Hvor mye kan man tjene for å få lån?

Forskriften sier blant annet at du som en hovedregel må ha minst 15 % egenkapital, og at du kan låne maks fem ganger inntekten din.

Hvor mye må du tjene for å få boliglån?

Forskriften sier at “Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt” (§ 4). Tjener du altså 500 000 kroner i året før skatt, er maksgrensen for hvor mye du kan låne til bolig 2,5 millioner kroner.

Kan man få lån over 5 ganger inntekt?

Bankene i Norge reguleres av Boliglånsforskriften: Du kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån.

Hvor mye kan jeg låne 5 ganger inntekt?

Ditt samlede lån skal ikke være høyere enn fem ganger din brutto inntekt. Det betyr at hvis du har 500.000 kroner i inntekt, vil maksimalt lån kunne være 5 x 500.000 kroner = 2,5 millioner kroner.

Er det lurt å binde renten nå?

Om du ikke tåler en rente som går over fire til fem prosent i perioder, bør du binde hele eller deler av boliglånet – i minst fem år, anbefaler Sættem. Om du derimot ser at du har en romslig nok økonomi til å klare en så høy renteoppgang, mener han at du er mest tjent med å beholde flytende rente.

Hva blir renten i 2025?

Slik er rentebanen
Tidsintervall Styrings-rente Boliglåns-rente
01.07.2024 – 30.09.2024 2,99% 4,49%
01.10.2024 – 31.12.2024 2,93% 4,43%
01.01.2025 – 31.03.2025 2,86% 4,36%
01.04.2025 – 30.06.2025 2,76% 4,26%

Leave a Comment