Hva bør man ikke si på et jobbintervju?

Jobbintervju spørsmål og tips
 • «Jeg kom ikke overens med sjefen»
 • «Jeg er veldig nervøs»
 • «Jeg gjør hva som helst»
 • «Jeg vet at jeg har lite erfaring, men..»
 • «Det står på CV-en min»
 • «Ja, det kan jeg svaret på!»
 • «Perfeksjonisme er min største svakhet»
 • «Jeg tenker utenfor boksen»

Har man krav på å vite hvorfor man ikke fikk jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Hvordan imponere arbeidsgiver?

Hvordan imponere arbeidsgivere under jobbintervjuer
 1. Les deg opp om bedriften.
 2. Kle deg for anledningen.
 3. Kom tidlig til intervjuet.
 4. Lag en liste over dine styrker og svakheter.
 5. Vis at du er fleksibel.
 6. Beskriv prestasjonene dine.
 7. Ikke vær redd for å stille spørsmål.
 8. Vær oppmerksom på kroppsspråket.

Hva bør man ikke si på et jobbintervju? – Related Questions

Hva er en god dag på jobb?

Mestringsfølelse, gode kolleger og variert arbeidshverdag – hva som gir oss en god dag på jobb varierer ofte fra person til person, men stikkordene over er for mange fellesnevnere.

Kan du fortelle litt om deg selv intervju?

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv! Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant.

Kan sjefen tvinge meg på jobb?

Som regel står det noe ala “Arbeidsstedet er for tiden selskapets lokaler”. Da må du be om arbeidsgivers tillatelse for å jobbe andre steder, og sjefen kan tvinge deg på kontoret. Står det at du kan jobbe fra hvor du vil, eller står det ingenting om arbeidsstedet, kan du sannsynligvis kreve å få jobbe hjemmefra.

Er det lov å jobbe uten lønn?

Det finnes ingen regler i loven om minstelønn. Det er avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvor stor lønnen skal være. Det er derfor ingenting i veien for at man kan jobbe gratis, men dette bør avtales nærmere. De fleste arbeidsgivere har inngått tariffavtaler hvor det er fastsatt regler om minstelønn.

Hvilken plikter har arbeidsgiver?

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og du må tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Som arbeidsgiver skal du utbetale lønn, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Alle lønns- og ansettelsesforhold skal rapporteres månedlig via A-meldingen.

Har arbeidsgiver rett til å vite om man er organisert?

Nei! Medlemskap i en fagforening og fagforbund er en privatsak. Arbeidsgiveren har i utgangspunktet ikke krav på å få vite hvem som er medlem i en fagforening.

Hva har man ikke lov å spørre om på intervju?

Det finnes en del begrensninger i lovgivningen om hva arbeidsgiveren kan spørre om. For eksempel er det som hovedregel ikke lov å stille spørsmål om graviditet eller seksuell legning, om du er fagorganisert eller om din politiske oppfatning.

Skal på jobb intervju i arbeidstiden?

Begge understreker likevel at man ikke har rett til å gå på intervju i arbeidstiden hvis man står i uoppsagt stilling. ”De harde juridiske fakta er at du skal ta jobbintervjuer utenfor arbeidstiden. Det er oppsigelsesgrunn hvis du sykemelder deg og ikke er syk,” sier Claes Nørskov.

Kan man spørre om sykdom på intervju?

Det er ikke lovlig å innhente opplysninger om din helse, utover de som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene knyttet til stillingen. Disse forbudene gjelder ikke bare i selve intervjusituasjonen. Ifølge Arbeidsmiljøloven kan ikke arbeidsgiveren «iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte».

Hva kan man ikke spørre referanser om?

Dette kan du ikke spørre om

En arbeidsgiver må som utgangspunkt ikke videreformidle opplysninger om søkerens rent private forhold, herunder politiske, forretningsmessige, seksuelle og straffbare forhold samt opplysninger om helse, vesentlig sosiale problemer og misbruk av nytelsesmidler.

Har man rett på fri ved jobbintervju?

Står det noe i arbeidsmiljøloven om dette? Svar: Rett til fri for å gå på andre jobbintervjuer er ikke behandlet i arbeidsmiljøloven. Normalt vil en arbeidstaker ikke ønske at ny arbeidsgiver skal vite at man er på denne type jobbintervjuer, og avtale disse utenom alminnelig arbeidstid hos nåværende arbeidsgiver.

Er det lov å spørre om lønn på intervju?

Å spørre om lønn på jobbintervju er altså ikke noe som anbefales, i hvert fall ikke på førstegangsintervjuet. De fleste arbeidsgivere vil nevne dette på et eller annet tidspunktet, men i verste fall er det helt greit at du nevner det mot slutten av andregangsintervjuet.

Hva svarer man på et jobbtilbud?

Et svarbrev på et jobbtilbud bør ha to punkter: ”Jeg ønsker årslønn……” ”Jeg ber om svar på lønnsspørsmålet før jeg kan ta stilling til om jeg tar stillingen eller ikke. / Vennlig hilsen ……”. Du skal altså ikke la deg lokke (heller ikke muntlig) til å si ”at du tar stillingen uansett,”.

Hvor mye mer kan man be om i lønn?

I utgangspunktet er det ingen grenser for hvor mye du kan be om. Kravet ditt må likevel stå i forhold til de kriterier for lønnsøkning som gjelder i bedriften, sett i sammenheng med deg og din stilling. Dette kan være en vanskelig øvelse.

Hva svarer man på spørsmål om lønn?

Det er lov å svare at du ser for deg en rettferdig lønn som står i stil med hva som tilbys for andre tilsvarende stillinger. Det er også lov å stille spørsmålet tilbake, for å kartlegge hva lønnsrammen er for stillingen du er på intervju for.

Hvor mye er det vanlig å gå opp i lønn hvert år?

Folk med vanlige lønninger vil øke månedslønnen med 1100–1300 kroner i år. Men prisveksten tar alt og litt til for svært mange.

Leave a Comment