Hva betyr tømme?

gjøre (helt) tom (for forråd, mat, penger, verdier e.l.) lette seg (for bekymringer e.l.)

Kan salg være kryssord?

Viser 143 synonymer til Salg som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. gir. rea. rem.
 • 4 bokstaver. kjøp. reim.
 • 6 bokstaver. avgang. avslag. handel.
 • 7 bokstaver. auksjon. dopsalg. dumping.
 • 8 bokstaver. dagskupp. girering.
 • 9 bokstaver. auksjoner. avhending.
 • 10 bokstaver. alienasjon. avhendelse.
 • 11 bokstaver. akkvisisjon. avsetninger.

Kan overgang være kryssord?

Viser 156 synonymer til Overgang som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 1 bokstaver. l.
 • 3 bokstaver. bro. bru. dør.
 • 4 bokstaver. gang. pass. port.
 • 5 bokstaver. entre. farge. febru.
 • 6 bokstaver. buebro. buebru. defilé
 • 7 bokstaver. adapter. bogebro. bogebru.
 • 8 bokstaver. byggverk. dreining. flytebro.
 • 9 bokstaver. betongbro. betongbru. bindeledd.

Kan være tomme kryssord?

Kryssordbok – Synonym til TOMME i kryssord
 • 4 bokstaver. hule. inch.
 • 6 bokstaver. blanke. ledige.
 • 7 bokstaver. ensomme. gl. mål.
 • 8 bokstaver. adjektiv. apokryfe. forlatte.
 • 9 bokstaver. grunnløse. i det blå in blanco.
 • 10 bokstaver. disponible. ubeskrevne. uten noe i.
 • 11 bokstaver. apokryfiske. bunnskrapte.
 • 12 bokstaver. forfengelige. gudsforlatte.

Hva er tomme ord?

Ord eller løfter uten intensjon. Tomme ord glir over i samme betydning som tomme løfter, noen ganger tom trussel og vel synonymt med bare ord. At ytringer kan være tomme, som en eske uten innhold, er et av mange bilder som sentrerer rundt ordet.

Hva er et Holograf kryssord?

Viser 28 synonymer til Holograf som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. akt. ark.
 • 4 bokstaver. brev. note. side.
 • 5 bokstaver. bilag. papir. skriv.
 • 6 bokstaver. attest. diplom. patent.
 • 7 bokstaver. charter. dossier.
 • 8 bokstaver. dokument.
 • 9 bokstaver. aktstykke. anvisning. arkivalie.
 • 10 bokstaver. akkreditiv. egenhendig. gjeldsbrev.

Kan tonn være kryssord?

Viser 16 synonymer til Tonn som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 1 bokstaver. t.
 • 3 bokstaver. mål.
 • 4 bokstaver. navn. sonn. vekt.
 • 5 bokstaver. enhet. mengd.
 • 6 bokstaver. mengde.
 • 7 bokstaver. 1000 kg. fornavn.
 • 8 bokstaver. egennavn. målenhet.
 • 9 bokstaver. guttenavn. vektenhet.

Kan sak være kryssord?

Fant 6 synonym til kan sak være
Ord Ant. ord Dato
uforretta 1 2012-04-05
upolitisk 1 2015-08-19
udiskutabel 1 2009-10-30
utdebattert 1 2013-06-08

Kan føre være kryssord?

Synonym til KAN FØRE VÆRE i kryssord
 • 6 bokstaver: GLIRET. SABBET. SUBBET. SØRPET.
 • 7 bokstaver: GLIRETE. KLABBET. SABBETE. SLAFSET. SLAPSET. SLASKET. SLUFSET. SUBBETE. SØRPETE.
 • 8 bokstaver: GLETTENT. KLABBETE. KLADDENT. SLAFSETE. SLAPSETE. SLASKETE. SLUFSETE. UFYSELIG.

Kan ørken være kryssord?

Viser 190 synonymer til Ørken som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. bam. erg. kum.
 • 4 bokstaver. elam. gobi. mina.
 • 5 bokstaver. arabu. dahna. dasht.
 • 6 bokstaver. avkrok. bayuda. biotop.
 • 7 bokstaver. aralkum. atacama. besvime.
 • 8 bokstaver. amargosa. colorado.
 • 9 bokstaver. alpeørken. etternavn.
 • 10 bokstaver. fjellørken. gold trakt.

Hva betyr kald ørken?

Kalde ørkener er et begrep som av og til brukes om polare områder med ekstremt lite nedbør. Disse områdene faller ofte utenom definisjoner av ørken basert på temperatur og fordampning, fordi tilgangen på vann begrenses av at vannet ofte er frosset. I kalde ørkener må planter og dyr både tåle tørke og kulde.

Hva betyr ordet ørken?

Ørken er landområder som over tid har svært lite nedbør, og som derfor har veldig tørt klima samt begrenset grunnlag for plantevekst og dyreliv. Verdens største varme ørkener er Sahara, Gobi og Kalahari, avhengig av hva som defineres som «ørken».

Hva er definisjon på ørken?

Ein ørken er eit landskap eller ein region som får særs lite nedbør. Ofte vert ørkenar definert som område med mindre enn 250 mm nedbør per år, eller område der meir vatn fordampar enn det som vert tilført via nedbør. I Köppen si klimaklassifisering er ørkenar definert som BWh (varm ørken) eller BWk (temperert ørken).

Hvor varmt er det i Sahara?

Om sommeren kan temperaturen ofte bli over 50 °C, om vinteren ofte under 0 °C. Sahara har verdens høyeste registrerte lufttemperatur, 58,0 °C, målt i ‘Aziziya i Libya. I de lavereliggende sentrale ørkenområdene er årsnedbøren under 50 millimeter, lengst i øst under fem millimeter.

Hvor er verdens største ørken?

Sahara er verdens største varme ørken, og verdens nest største ørken, etter Antarktika, og har et areal på over 9 065 000 km². Sahara-ørkenen dekker det meste av Nord-Afrika, og er nesten på størrelse med land som Kina og USA.

Hvor mange sandkorn i Sahara?

Bare i Sahara er antallet av sandkorn beregnet til 1800 trilliarder!

Kan man se andre galakser fra jorden?

De stjernene vi kan se, tilhører alle vår egen galakse, Melkeveien, og er maksimalt 100 000 lysår unna. Det er imidlertid også mulig å se enkelte andre galakser. Det fjerneste himmellegemet som er synlig uten bruk av kikkert, er Andromedagalaksen, som befinner seg cirka 2,5 millioner lysår herfra.

Hva er det varmeste det har vært i Sahara?

Verdens største ørken har en varmerekord på 15 grader. Les mer om dette lenger ned i saken. Verdens høyeste offisielt målte temperatur er 58 grader, og ble målt i ørkenen El Azizia i Libya i september 1922. Dette ligger i Sahara.

Hvor dyp er sanden i Sahara?

Sanden utgjør noen steder bare et tynt teppe, mens laget av sand i søkk kan være flere hundre meter tykt. Når det blåser, kan det dannes opptil 300 meter høye sanddyner i ørkenen.

Hva er sand laget av?

Det vanligste mineralet i nesten alle typer sand er kvarts, men i noen tilfeller kan det forekomme ansamlinger av tunge og særlig motstandsdyktige mineraler som magnetitt, kassiteritt, monazitt, gull og edelstener.

Leave a Comment