Hva betyr riktig stavemåte?

Rettskriving, eller ortografi, er riktig skrivemåte av ord, ifølge skrifttradisjon eller vedtak. I norsk omfatter rettskriving også bøying, og tilråding/fraråding av visse ordformer eller -typer (for eksempel helst ikke ord på -heit i nynorsk).

Hvem bestemmer rettskriving?

Hvem som bestemmer rettskrivingen varierer fra språkområde til språkområde. I Norge er den offisielle rettskrivingen i både bokmål og nynorsk fastlagt av Språkrådet. I de nordiske landene er rettskrivingen fastlagt av tilsvarende organisasjoner.

Kan man skrive taes?

S-infinitiv av verb skal følge presens aktiv på den måten at r blir byttet ut med s: gir > gis. Disse infinitivs- og presensformene går dermed ut (også i sammensatte verb): fåes, gies, gåes, haes, taes.

Hva betyr riktig stavemåte? – Related Questions

Er det lov å skrive jus?

– Det mest naturlege er å bruke skrivemåten jus. Vi ser det som den norske skrivemåten av ordet. Og når ordet finst, bør vi vere dei første til å bruke det, seier Lerum. Norvagiseringa av importordet juice er eit ledd i språksatsinga til saft- og syltetøyprodusenten i Sogndal i Sogn og Fjordane.

Kan man skrive sjøl på bokmål?

Enten du skriver selv(e) eller sjøl(ve), må du nok skrive selvet hvis du skal holde deg innenfor rettskrivinga. På bokmål er bare formen et selv (bestemt form selvet) korrekt i denne betydningen.

Kan man skrive fler?

Fra 1938 het det bare mer og flere i bokmålsrettskrivningen. I 2005 ble det åpnet for både mere og fler. Det betyr at alt er lov.

Kan man skrive å ikke?

Det er greit å skrive å ikke + verb. Også andre korte ledd enn ikke kan plasseres mellom infinitivsmerket og verbet. Men vær litt forsiktig med lange ledd. Formuleringer med innskudd mellom infinitivsmerket og verbet kalles splittinfinitiv (eller splittet infinitiv).

Hvordan skriver man hade?

Mange brukar «Hade» som avskilshelsing, og somme hevdar at dette no er rekna som korrekt på nettet. Stemmer det? Nei, ein må skrive «Ha det!» i to ord om det skal vere innanfor rettskrivinga. Dette er jo ei forkorting av uttrykket «Ha det bra!» eller «Ha det godt!».

Hvordan skrive får?

Ordene får, for og fôr har ulik skrivemåte, men de kan ha lik uttale.

Eksempler der vi bruker presensformen av verbet:

 1. får du ta deg sammen, lærer!
 2. Jeg får e-post fra kameraten min hver eneste dag.
 3. Den som lever, får se.
 4. Jeg får vel forsøke å gjøre leksene til rett tid.
 5. Du får hilse når du ringer til bestemor!

Hvordan bygge opp en god tekst?

10 tips til deg som vil skrive en god tekst
 1. Definer mål, budskap og målgruppe.
 2. Skriv kort og server hovedpoengene dine tidlig i teksten.
 3. Gi leseren pauser i teksten.
 4. Hjelp leseren til å forstå tall.
 5. Hjelp leseren med å se for seg poengene dine.
 6. Bruk eksempler.
 7. Ikke hikk.
 8. Vær konkret.

Hvordan kan jeg bli bedre i norsk skriftlig?

Fem ting som gjør deg bedre til å skrive på norsk
 1. Les mye! Lesing og skriving henger nøye sammen. Du blir flinkere til å skrive av å lese – både på morsmålet ditt og på norsk. Å lese en hel bok kan virke uoverkommelig, og derfor kan du vente med det til du er klar for det.
 2. Skriv dagbok – på norsk – hver dag!

Hva er det som gjør en tekst god?

Det betyr at teksten må være ryddig og organisert, både når det gjelder innhold, struktur og ytre oppsett. Teksten må deles opp i avsnitt, det bør være en innledning, en hoveddel og en avslutning. Dessuten bør leseren ha en følelse av at teksten er planlagt og gjennomtenkt og at den innbyr til lesing.

Hvordan gjøre en tekst bedre?

Her er 7 tips til hvordan du kan forbedre språk og innhold i en tekst :
 1. Skriv muntlig.
 2. Lag korte setninger.
 3. Pass på at du ikke gjentar det samme ordet for ofte.
 4. Si en ting om gangen.
 5. Vær konkret.
 6. Stryk det som strengt tatt ikke hører hjemme i teksten.
 7. Sjekk om du har skrevet enkelt ved å Lixe teksten.

Hva kan jeg bruke istedenfor jeg?

I noen fag advares det sterkt mot å bruke ordet «jeg». Da kan du bli nødt til å skrive om, og bruke «man», «vi» eller passiv form.

Hvordan formulere gode setninger?

Slik får du bedre setningsflyt
 1. Skriv korte setninger, skriv lange setninger. Setninger kan være lange.
 2. Sørg for at hver setning har et poeng. Har du dobbeltsjekket, sjekk for tredje gang.
 3. Balanser mellom sært og streit. Personlighet i teksten er i mange tilfeller positivt.
 4. Sett av tid til å redigere innholdet.

Hva betyr tre prikker etter en setning?

De tre prikkene kalles en ellipse, og ellipsen har to betydninger som begge signaliserer en form for forkortelse eller avkortning. Den første bruken signaliserer nøling eller noe uavsluttet. Prikkene bidrar til at et ord eller en setning renner ut i tomhet.

Kan jeg starte en setning med å?

Er det galt å starte en setning med å? Svar: Nei, det er ikke galt, men det er såpass spesielt (muntlig, “sterktvirkende”) at man bør spare på det. Det vanligste er å sette infinitiven først i setningen når leddet skal fremheves (akkurat som man setter andre ledd fremst når de skal fremheves):

Er det lov å begynne en setning med og?

Er det galt å starte en setning med og? Det er ikke galt å starte en setning med og. Man bør imidlertid ikke la for mange setninger begynne med dette ordet.

Kan man ha punktum foran men?

Merk: Alltid tegn foran men, enten komma eller punktum.

Kan det være flere verbal i en setning?

Verbalet kan også være sammensatt og bestå av flere ord, som for eksempel har sett i setningen Anne har sett en bra film.

Leave a Comment