Hva betyr hei på tysk?

Hallo! Wie heißt du?
Tysk Norsk
Hallo! Hallo!
Guten Tag! God dag!
Ich heiße Nina. Jeg heter Nina.
Ich bin (die) Nina. Jeg er Nina. (“die Nina” er typisk muntlig)

Hva er null på tysk?

Substantiv
1. Talltegnet 0.
3. Nullpunkt.
4. Ubetydelighet, person av liten/ingen betydelighet.
Vis mer

1 more row

Hva er bad på tysk?

Bad på tysk betyr bad; både det å bade eller svømme (å ta seg et bad), baderommet og svømmehall, strandbad. Bad kan også bety kursted.

Hva betyr hei på tysk? – Related Questions

Hva betyr Buenas?

Bueno er spansk og betyr god. Ordet brukes blant annet som sammensetningsledd i stedsnavn, for eksempel Buenos Aires.

Hva er tante på tysk?

Substantiv
1. Søsteren eller svigersøsteren til en persons foreldre, i forhold til personen.
2. Og/eller Eldre kvinne.
3. Kvinnelig ansatt i barhehage, barnepark eller lignende.
Vis mer

Hva betyr bad?

Bad (fra norrønt bað) er det å rense eller vaske seg, «å ta et bad», og et sted hvor dette gjøres, et bad, baderom eller badested. Et slikt rom eller sted brukes primært til hygieniske aktiviteter som tannpussing, bading eller vasking. Bad har ofte også toalett om dette ikke er plassert i et eget rom.

Hvordan bøyer man bad?

Substantiv
 1. Entall. Flertall.
 2. Ubestemt form. Bestemt form. Ubestemt form. Bestemt form.
 3. (et) bad. (det) badet. (flere) bad. (alle) badene / bada.

Hva er mal på engelsk?

template {subst.}

Hvordan telle til ti på tysk?

Tall fra 1 til 100 på tysk
Nummer Staving Lytte
10 Zehn Spille
11 Elf Spille
12 Zwölf Spille
13 Dreizehn Spille

Hvordan sier man klokka på tysk?

+ Uhrzeiten
norsk Deutsch
Klokka er ett. Es i– e– U–. Es ist ein Uhr.
Klokka er to. Es i– z— U–. Es ist zwei Uhr.
Klokka er tre. Es i– d— U–. Es ist drei Uhr.
Klokka er fire. Es i– v— U–. Es ist vier Uhr.

Hvordan bli god i tysk?

 1. Tips for å lære tysk.
 2. Lær tysk online ved hjelp av nettsteder og apper.
 3. Lær deg tysk gjennom TV og film.
 4. Lytt til tysk og bli kjent med språket gjennom podcaster og lydbøker.
 5. Les tyske aviser ment for nybegynnere.
 6. Spille interaktive spill på tysk.
 7. Lær tysk i Norge.
 8. Test tyskferdighetene dine.

Hvordan telle til 10 på tysk?

Mal:1-10 tysk
Én til ti på tysk
1 – eins 2 – zwei/zwo 10 – zehn

Hvordan telle til 20 på spansk?

En grei huskeregel når du skal si et spansk tall er:
20 veinte
21 veintiuno
30 treinta
31 treinta y uno
40 cuarenta

Hva skal ha stor bokstav på tysk?

Tyske substantiv skrives alltid med stor forbokstav. De har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn, intetkjønn. Det grammatiske kjønn – genus – stemmer ikke alltid overens med det naturlige kjønn – sexus. Det heter for eksempel der Vater, die Mutter og das Kind, mens en pike heter das Mädchen.

Hva heter 10 på dansk?

Dansk tellemåte Tallet
Ti 10
Tyve 20
Tredve 30
Firti (førr) 40

Hva betyr Firs?

Tallene halvtreds, tres, halvfjerds, firs og halvfems er forkortete former av tallene halvtredsindstyve, tresindstyve, halvfjerdsindstyve, firsindstyve og halvfemsindstyve.

Hva betyr firs på dansk?

Dansk tellemåte:

80: firsindstyve (firs) = 4 x 20 (eldre: fire sinde tyve) 90: halvfemsindstyve (halvfems) = 4½ x 20 (eldre: halvfemte sinde tyve)

Hvordan sier man 63 på dansk?

Tall fra 1 til 100 på dansk
Nummer Staving Lytte
60 tres Spille
61 enogtres Spille
62 toogtres Spille
63 treogtres Spille

Hva betyr fems på dansk?

Firs betyr “fire snes”, altså 80. “Femsbetyr 5 snes, med andre ord hundre, men her sier danskene “hundrede”.

Leave a Comment