Hva betyr god kveld på samisk?

Buerie iehkede = god kveld.

Hva er god dag på samisk?

Buorre beaivvi – uttales “boårre bæivvi”

Betyr God dag, og kan besvares med “Buorre beaivvi!” eller “Ipmel atti!”.

Hva betyr hei på samisk?

Også Nord universitet ønsker å bidra til å synliggjøre de samiske språkene.

Gjesteforelesninger på lulesamisk.

​Norsk ​ Pitesamisk
Hei! ​Burist!
​Ha det! ​Ane buoragit!
​Mitt navn er ​Muv namma lä
Hva heter du? ​Gåkkte lä duv namma?

Hva betyr god kveld på samisk? – Related Questions

Hva betyr buorre Dutnje?

Buorre dutnje betyr glad i deg. Ollu lihkku betyr lykke til.

Hva betyr lapp på samisk?

Artikkelstart. Lapper er en foreldet betegnelse på samer, som ble brukt av ikke-samer. Ordet «lapp» og beslektede ord finnes på alle språk som brukes av samenes nabofolk. På russisk har man ordet lopar’ (flertall lopari), på finsk lappalaiset og på svensk lappar.

Hva betyr hei hei?

brukes som tilrop eller hilsen, ofte når personer møtes | :”hei, hvordan går det?”, ”hei der!” | brukes som uttrykk for fart, lystighet, overraskelse | :”hei, hvor det går!”, ”hei og h [..]

Hvor kommer ordet hei fra?

Idrettslaget Hei, gjerne omtalt som Hei eller IL Hei, er et fleridrettslag på Heistad i Porsgrunn. Klubben ble stiftet 13. mai 1931.

Hva betyr hei på finsk?

Hei = Hei! / Moi! God dag! = Hyvää päivää!

Hva betyr Haggard?

1. Looking exhausted and unwell, in poor condition. 2. Wild or untamed.

Hva betyr Helo?

Ordet halo betyr lysring eller stråling.

Hva betyr hain?

HAI står for helsetjenesteassosierte infeksjoner, og er enkelt forklart infeksjoner som oppstår mens du er pasient på et sykehus eller en annen helseinstitusjon. Det vil si at du blir smittet av bakterier på helseinstitusjonen.

Hva betyr neh?

«Dunstan Baby Language» handler om at alle babyer fram til de er 3 måneder har fem bestemte lyder som uttrykker fem ulike behov: sult, tretthet, rapetrang, luft i magen og utilpasshet. Disse lydene er: «Neh»-lyden gråter barnet når det er sultent.

Ka betyr ilu?

“I love you!”

Hva betyr å ha los?

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

En los (statslos) går ombord på skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann. Loser har bakgrunn som sjøkapteiner eller tilsvarende og er eksperter innenfor sine geografiske kystområder.

Hva betyr for all del?

For all del betyr aldeles.

Hvor mye tjener en los?

Som los kan lønne seg å være litt skoleflink, for å kunne lære seg alt man skal utenat. Man kan forvente én million i lønn og oppover.

Hvor mye tjener en lege i USA?

Til gjengjeld tjener leger i USA mer enn i Norge, oftest 1,2 – 2,4 millioner norske kroner etter endt spesialistutdanning.

Leave a Comment