Hva betyr det når man kommer rett til MobilSvar?

En telefonsvarer er en elektronisk maskin som er koblet til en telefonabonnents telefonlinje og automatisk svarer på samtaler når eieren av telefonen ikke kan eller vil svare. Svareren kan ta opp en beskjed fra vedkommende som ringer, og senere spille av denne beskjeden for eieren av telefonen.

Hvem betaler når man ringer fra utlandet?

Du må betale en utenlandsk takst, som er betydelig dyrere enn prisen i Norge. Hvis du er i utlandet og ønsker å ringe til en norsk mobiltelefon som også er i utlandet, må du skrive inn landskoden (+47) + nummeret. Her betaler du for din samtale mens personen du ringer til må betale for å motta samtalen din.

Hvordan høre MobilSvar?

Du kan ringe taleposttjenesten din for å sjekke meldingene dine. nederst. Trykk og hold inne 1.

Slå på visuell talepost

 1. Åpne Telefon-appen .
 2. Trykk på Flere alternativer. øverst til høyre.
 3. Trykk på Innstillinger. Talepost.
 4. Slå på Visuell talepostkasse.

Hva betyr det når man kommer rett til MobilSvar? – Related Questions

Hvordan høre mobilsvar på iPhone?

I Telefon-appen viser Visual Voicemail (tilgjengelig hos utvalgte operatører) en liste med beskjedene dine.

Konfigurer svarer

 1. Trykk på Telefonsvarer, og trykk deretter på Konfigurer nå.
 2. Opprett et passord for svareren.
 3. Velg en hilsen – Standard eller Tilpasset. Hvis du velger Tilpasset, kan du spille inn en ny hilsen.

Kan telefonsvarer beskjed være?

Normalt kan telefonsvareren også motta beskjeder. Talen lagres enten direkte på magnetbåndkassetter eller i digitalisert form i et elektronisk datalagringsmedium. Det kan tilbys en telefonsvarertjeneste, PersonSvar, der telefonsvareren er plassert internt i telenettet.

Hvordan legge til telefonsvarer på Samsung?

Denne veiledningen viser deg hvordan du kan få tilgang til personsvar og aktivere viderekobling av samtale til personsvar.
 1. Velg Telefon.
 2. Velg Tastatur.
 3. Trykk og hold inne nummer 1.
 4. Hvis personsvar ikke er innstilt, velg LEGG TIL NUMMER.
 5. Velg Mobilsvarnummer.
 6. Skriv inn Mobilsvarnummer og velg OK.

Hvordan høre talemelding Telia?

Nummeret til Personsvar er +47 921 00 000.

Første gang du ringer får du disse valgene:

 1. Tast 1 for å lytte til melding.
 2. Tast 2 for å lese inn stemmesignatur.
 3. Tast 3 for å lese inn velkomstmelding.

Hvordan høre telefonsvarer Onecall?

For å lytte til beskjedene ringer du til 479 19 191. Hovedmenyen leses opp om du ikke har noen beskjeder. Ring Mobilsvar fra en annen telefon: Ring 479 19 192, tast ditt eget mobilnummer og din firesifrede kode for å lytte til beskjedene dine.

Hvordan slå av mobilsvar Telenor?

Thomas Bjørhovde Strand‎Telenor Norge

For å slå av mobilsvar gjør du følgende: Tast ##002#, trykk ring/send.

Hvem har tlfnr 91509001?

Det eies av TELENOR. Det er mobilsvareren DU ringer når noen ANDRE legger igjen beskjeder etter å ha prøvd å kontakte deg.

Hvordan slette mobilsvar Ice?

Slå mobilsvar av eller på under abonnementsinstillinger på Min side (Denne funksjonen er kun tilgjengelig for våre privatkunder. )

Hvordan høre lagrede beskjeder Telenor?

Visual Voicemail finner du under «Telefonsvarer» i menyen nederst. Her finner du meldingene dine listet opp. Ved å trykke på hver enkelt melding kan du høre på meldingen, ringe tilbake eller slette meldingen.

Kan ikke motta samtaler på iPhone?

Sjekk iPhone-innstillingene
 • Slå flymodus på og av. Gå til Innstillinger og slå flymodus på, vent fem sekunder, og slå deretter flymodus av igjen.
 • Velg Ikke forstyrr.
 • Kontroller om det finnes blokkerte telefonnumre.
 • Se om Viderekobling er slått på.
 • Sjekk om Demp ukjente innringere er slått på.

Hvordan sende talemelding?

Trykk og hold på lydbølge-ikonet til høyre i tekstboksen for å ta opp lydmeldingen din. Si det du ønsker å sende og løft fingeren fra skjermen for å avslutte opptaket. Du kan trykke på avspillingsknappen for å høre meldingen.

Hvordan slå av mobilsvar Talkmore?

For å slå av mobilsvar: Tast ##002# og trykk ring/send. For å slå på mobilsvar: Tast **61*91509001# og trykk ring/send.

Kan jeg bruke Talkmore i utlandet?

Med alle Talkmores abonnement kan du bruke mobilen i EU/EØS med akkurat samme priser som i Norge. Har du inkludert forbruk i ditt abonnement, betyr det at du har fri tale, sms og mms i hele EU/EØS, og bruk av inkludert datamengde, som om du var i Norge.

Hvem eier Talkmore?

Telenor
Talkmore / Moderorganisasjon

Telenor ASA, engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor Group, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf.

Wikipedia

Hvilket Nett har du som Talkmore kunde?

Talkmorekunder har full Telenor-dekning både når de ringer og surfer.

Er swap verdt det?

Når du kjøper mobil med SWAP, betaler du ingenting i kassen. I stedet fordeles kjøpesummen over to år – slik at du betaler et fast, lavt beløp hver måned. Dette kommer kanskje godt med i en tid der stadig høyere regninger og utgifter gjør sitt innhogg i privatøkonomien til mange.

Leave a Comment