Hva betyr det at et hus er laftet?

Artikkelstart. Laft er en veggkonstruksjon av liggende tømmer, der stokkene legges med rot- og toppenden vekselvis til hver sin side og holdes på plass ved sammenføyning i hushjørner og eventuelt ved tversgående vegger.

Hva er en laftehytte?

I en laftet hytte ligger stokkene i to parallelle vegger på samme høyde og er en halv stokkhøyde høyere enn de to mellomliggende veggene. Fra vikingtiden og frem til midten av 1800-tallet var lafteverk den vanligste måten å bygge trehus på i Norge. Den største bosetningen av fredede laftede hus finner du i Heidal.

Hvor mye koster laftehus?

– Men ferdig oppsatt kommer selve tømmerkassen på 4000 kroner per kvadratmeter. Så vil resten avhenge blant annet av egeninnsats. Men dersom vi tar for oss et nøkkelferdig hus med torv på taket, så havner vi rundt 15 000 kroner per kvadratmeter.

Hva koster en Laftekasse?

PRIS AV LAFTEKASSE: 390 000,- INKL. MVA, FRAKT TIL LEVERINGSSTED KOMMER I TILLEGG. LAFTEKASSE INNEHOLDER FØLGENDE: Tømmer vegger av furu (165x180mm),rundtåser(Ø240mm),tømmer er behandlet med Sinesto-B, dimlinger(låsestaver),beitskier for vinduer og dører,coretex lafteull mellom stokkene, komplektering og paking på bil.

Hva betyr det at et hus er laftet? – Related Questions

Hvor lenge må tømmer tørke før lafting?

Rundt omkring på tomten er det derfor flere provisoriske «tørkehus» med stokker. — Stokkene må tørke i minimum tre år før de er klare til bruk. For å kunne holde på kontinuerlig, vi til en hver tid ha nok tømmer til tre års laftevirksomhet, sier Kolstad, som startet firmaet på begynnelsen av 1990-tallet.

Hva er stavlaft?

Stavlaft er en alternativ teknikk til vanlig laft. Dette er en rimeligere byggemetode der det kun er rammen av hytta som er laftet. Konstruksjonen av stavlaft består altså av topp, bunn og hjørner laftet, mens resten av hytta settes sammen av vanlig reisverk eller bindingsverk.

Hvor mye isolerer tømmer?

Rene tømmervegger, eventuelt med kledning, har ofte dårlig varmeisolerende evner og høyt varmetap. For eksempel har en 200 mm tykk laftevegg av tømmer med rektangulært eller ovalt tverrsnitt samme isoleringsevne som ca. 50 mm isolasjon. I tillegg har laftede tømmervegger vanligvis store luftlekkasjer.

Hvor mye koster en nøkkelferdig hytte?

Med en gjennomsnittspris på 33.000 kroner per kvadratmeter vil en hytte på 70 kvadratmeter koste ca 2.3 millioner kroner, mens en større hytte på 120 kvadratmeter vil koste nærmere 4 millioner kroner.

Er hytte en god investering?

Ikke en investering

– Kjøp av hytte bærer mye mer preg av langsiktighet enn boligkjøp. Kjøp av hytte, enten ny eller brukt, er gjerne et livsløpsprosjekt. Rent økonomisk er det nok også antagelig den dummeste investeringen man kan foreta seg. I praksis vil hytta være en tapsbærer i husholdningsregnskapet til evig tid.

Har man lov å bygge hytte selv?

Det er lov å bygge hytte selv, med da er det viktig å ta hensyn til tomten man har valgt. Det er viktig å tenke på hvordan den er utformet, størrelse, adkomst til og fra vei, utsikt, innsyn og lysforhold.

Hva er inkludert i nøkkelferdig hytte?

En nøkkelferdig hytte er midt i blinken for deg som vil bygge hytte, men som ikke har lyst, tid eller anledning til å gjøre egeninnsats eller andre ting knyttet til hyttebyggingsprosessen. Med en nøkkelferdig hytte får en, som navnet antyder, nøkkelen i hånden når hytten er ferdig og klar til overtakelse.

Hva koster det å sette opp et byggesett hytte?

Likevel mener han at man som tommelfingerregel kan si at det koster 25 000–35 000 kroner kvadratmeteren for å bygge selve hytta. Skal du for eksempel bygge hytte på 100 kvadratmeter, koster det fort mellom 2,5 og 3,5 millioner bare for byggingen, estimerer han. – I tillegg kommer tomt og opparbeidelse av denne.

Leave a Comment