Har man krav på at NAV skal dekke husleie?

Dere kan søke om å få hjelp til å dekke husleie og eventuelt depositum. Dere søker da på skjema for økonomisk sosialhjelp, som dere fårNAV kontoret. Dere kan også ha rett på bostøtte når dere flytter for dere selv.

Hva dekker NAV depositum?

NAV-garantien er ment å gi sikkerhet til utleiere i leieforhold der leietaker ikke har anledning til å stille depositum. Hvis mulig bør du sørge for at husleien betales direkte til deg som leier ut, ikke til leietakeren.

Kan NAV hjelpe meg med depositum?

Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie og depositum. Du kan søke om økonomisk sosialhjelp .

Har man krav på at NAV skal dekke husleie? – Related Questions

Hva dekker husleiegaranti?

Leietaker betaler en engangssum på 14 % av depositumet. Man slipper å binde et stort beløp på en depositumskonto og utleier har samme sikkerhet som ved et ordinært depositum. Garantien dekker blant annet skyldig husleie, utgifter til utkastelse og skader på bolig.

Har ikke noe sted å bo?

Hvis du er i en nødsituasjon og ikke har noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe deg med et midlertidig sted å bo dersom du oppholder deg i kommunen. Du kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom du har midler, skal du betale selv.

Hvordan søke Depositumsgaranti NAV?

Du må gå personlig til ditt lokale NAV-kontor for å søke om dette. Du må ha med deg husleiekontrakten når du skal søke om depositumsgaranti. Hvis du får dette innvilget fra NAV, vil de sende en beskjed til utleier av leiligheten for godkjennelse. Sjekk også om du kan ha krav på bostøtte på Husbanken sin nettside.

Kan man få lån til depositum?

Har man ikke oppsparte midler, eller dersom man ikke ønsker å bruke av disse, kan man ta opp et lån for å stille sikkerhet (depositum) for leieforholdet. Det er mange banker som tilbyr lån til depositum, og renten samt gebyrer varierer fra bank til bank.

Hvor lenge varer NAV garanti?

Varigheita av Navgarantien

Nav Trondheim: Vanlegvis eit år. Viss utleigar krev det, kan garantien bli set opp til tre år. Ved tidsavgrensa kontraktar på under eit år varer garantien like lenge som kontrakten.

Hvordan opprette en depositumskonto?

Slik åpner du Depositumskonto
  1. Dette bør du vite:
  2. Leietaker må være over 18 år og registrert som kunde i DNB.
  3. Leietaker eier kontoen.
  4. Konto er sperret slik at hverken utleier eller leietaker kan ta ut pengene alene.
  5. Beløpet kan ikke være større enn seks måneders husleie.
  6. Utleier betaler kostnaden for å opprette kontoen.

Hvor mye depositum kan utleier kreve?

Hvor stort depositum kan utleier kreve? Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Samtidig kan utleier kreve økning av depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien. Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen.

Hvor mye renter får man på depositumskonto?

I henhold til Husleieloven § 3–5 skal renter opptjent på depositumskonto komme leietager til gode. Med 1 promille i rente blir dette godet hele 30 kroner på et beløp på 30.000 i løpet av et år. Hos Norges nest største bank, Nordea får du 0,5 promille, eller 15 kroner.

Kan man være kunde i flere banker?

Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ja – det er helt greit å ha BSU-konto i en bank og andre konti i en annen bank, selv om bankene ønsker at du skal samle alle kontiene dine sin bank.

Kan banken se hva du bruker penger på?

Ja, banken kan se hva du bruker penger på. De har likevel ikke lov til å snoke og dette er noe bankene setter høyt. Man har kun lov til å sjekke kontoen din om du ringer for å sjekke transaksjoner eller hvis du har et kundeforhold som er i mislighold.

Hvor mye penger er det vanlig å ha på sparekonto?

SSB-statistikken viser dessuten kjønnsforskjeller: Menn har totalt sett et snitt på 291 300 kroner i banken – over 40 000 kroner mer enn kvinner, som i snitt har bankinnskudd på 249 900 kroner.

Kan banken nekte deg bankkort?

For å få bankkort må man ha gyldig legitimasjon. En grunn til at han ikke har bankkort kan være at han ikke har legitimert seg tilstrekkelig overfor banken. Det skal mye til å nekte bankkort, men dersom han har misbrukt tidligere kort og overtrukket kontoen uten å tilbakebetale det han skylder, kan det være grunnen.

Leave a Comment