Har jeg studiekompetanse?

Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på videregående skole. De kan hjelpe deg med å finne ut hvilke fag du må ta for å få et vitnemål som gir generell studiekompetanse, slik at du er kvalifisert for å søke høyere utdanning.

Hva er forskjell på generell og spesiell studiekompetanse?

Når du har tatt studiespesialiserende utdanningsprogram får du generell studiekompetanse . Har du valgt programområdet realfag kan du få spesiell studiekompetanse . Noen studier krever dette, som for eksempel medisin. Det varierer hvilke fag du må ha for å komme inn på ulike studier med spesielle opptakskrav .

Kan man studere uten studiekompetanse?

Dersom du er over 25 år og ikke har formelt opptaksgrunnlag fra før, for eksempel generell studiekompetanse , kan realkompetansevurdering gi opptak til høgskoler og universitet. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier.

Har jeg studiekompetanse? – Related Questions

Hvordan får man studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
 1. A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 2. B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 3. C. 23/5-regelen.

Hvilke linjer får man generell studiekompetanse?

Fem utdanningsprogram leder til studiekompetanse. Disse er studiespesialisering, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama.

Kan man søke sykepleier uten generell studiekompetanse?

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til bachelor i sykepleie. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Hvilke jobber kan man få uten utdanning?

Start med blanke ark! Det finnes en rekke yrker der du kan starte uten utdanning. I noen yrker kan du ta utdanningen underveis. Her er noen eksempler: Konduktør, kabinbesetning (fly), trikkefører, gravferdskonsulent, barnehageassistent, vekter, butikkmedarbeider, fengselsbetjent.

Hvordan få generell studiekompetanse som voksen?

For å generell studiekompetanse med 23/5-regelen må den voksne oppfylle tre vilkår: fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak. dokumentere fullført og bestått alle dei seks studiekompetansefaga. dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Hvordan søke med 23 5 regelen?

Du må fylle 23 år eller meir det året du søkjer om opptak. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle dei seks studiekompetansefaga. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Hvilke karakterer teller på vitnemålet?

For å komme inn på et studie er det de siste karakterene (standpunkt) som teller. Det kan av og til være slik at et fag blir avsluttet etter første termin, men det er aller mest vanlig at standpunkt blir gitt til sommeren etter termin 2. Karakteren som teller i et fag, er siste gang du har det.

Hvordan få bedre snitt?

Det er flere måter å øke snittet ditt på. Alderspoeng og tilleggspoeng vil øke snittet ditt. Du kan også vurdere å ta opp fag og forbedre karakterene dine. Dersom sykdom, eller andre tungtveiende grunner, har påvirket karakterene dine kan du søke om særskilt vurdering .

Hvor lang tid tar generell studiekompetanse?

Du kan få generell studiekompetanse ved fullført og bestått studieforberedende utdanningsprogram . De tar normalt tre år, og har hovedvekt på teoretisk kunnskap.

Er kompetansebevis og vitnemål det samme?

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Hvordan får man 120 studiepoeng?

Består du faget får du både antall studiepoeng det tilsvarer og en karakter på vitnemålet. 120 studiepoeng kan tilsvare 12 fag/emner som gir 10 studiepoeng. Om du er fulltidsstudent, og du består alle fag, tar det 2 år å få 120 studiepoeng. En bachelorgrad, som er tre år, tilsvarer 180 studiepoeng.

Hva har studiepoeng å si?

Du får studiepoeng for hvert fag du fullfører av høyere utdannelse. Studiepoengene sier noe om omfanget av faget du har tatt. Et år med fulltidstudier gir 60 studiepoeng, og et halvt år gir 30 studiepoeng. Du kan få 2 tilleggspoeng i ordinær kvote for å ha tatt fag som til sammen gir 60 studiepoeng.

Hva er C snitt i tall?

Unntaket er vitnemål der «bestått» er eneste karakterutrykk på samtlige emner. Da gis søker 3 karakterpoeng. Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5.

Er 120 studiepoeng mye?

Et fulltidsstudium ved norske høyskoler og universiteter er på 30 studiepoeng pr. semester. Et bachelorstudium er på 180 studiepoeng (6 semester), mens man trenger ytterligere 120 studiepoeng for å oppnå mastergrad.

Hvilken utdanning gir best lønn?

Studiene som gir best lønn:
 • Økonomisk-administrative fag 439.200 kroner.
 • Helse og sosial 433.200 kroner.
 • Naturvitenskap 423.720 kroner.
 • Master totalt 419.880 kroner.
 • Pedagogikk og lærerutdanning 418.080 kroner.
 • Alle 412.920 kroner.
 • Humanistiske og estetiske fag 410.640 kroner.
 • Bachelor, ingeniør 409.920 kroner.

Hvilket yrke er dårligst betalt?

Det aller dårligst betalte yrket i Norge er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, med en månedslønn på 28.110 kroner. Nest dårligst betalt er gatekjøkken- og kafémedarbeidere med en månedlig lønn på 30.060 før skatt.

Leave a Comment